HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # ON LINE

Kurzy: LINE

Strana: | 1 | 2 | 3 | 17 | Celkem: 176 seminářů, kurzů a/nebo školení # ON-LINE


Úspěšná komunikace on-line

Červenec 2020 # Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se zákazníkem a vzdálené ... # NICOM, a.s.
Úspěšná | komunikace | on-line


Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce

Červen 2020 # Cíl kurzu Seznámit se a naučit se využívat všechny funkce a možnosti, které nabízí aplikace MS Teams pro on-line komunikaci a vzdálenou spolupráci. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro běžné uživatele komunikující vzdáleně v rámci osobních i pracovních vztahů. Dále pro pracovní týmy v... # NICOM, a.s.
aplikaci | Teams | On-line | komunikace | spolupráce


Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů

Prosinec 2020 # Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK) ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Velká | novela | zákona | obchodních | korporacích | důrazem | její | dopady | sro) | cyklus | ON-LINE | seminářů


Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku (on-line kurz)

Červen 2020 # On-line kurz vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku ... # 1. VOX a.s.
Platební | styk | seznámení | právní | úpravou | včetně | novinek | oblasti | internetového | prodeje | platebního | styku | (on-line | kurz)


Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (on-line kurz)

Červen 2020 # Cílem on-line kurzu je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména nový zákon o platebním styku účinný od 13. ledna minulého roku a přímo účinné předpisy EU, včetně nedávno přijaté novely nařízení o poplatcích. Budou podrobně ... # 1. VOX a.s.
Platební | styk | pokročilé | včetně | nejnovějších | změn | (on-line | kurz)


Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * Zásady účtování v účtové třídě 3. Principy oceňování. Řešení příkladů účtování (pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek, pohledávky a závazky ... # 1. VOX a.s.
Účtování | účtové | třídě | pohledávky, | závazky | účty | časového | rozlišení | (záznam | on-line)


Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * Vymezení pojmů, pravidla pro účtování a členění nákladů a výnosů. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty a jejich daňové vyhodnocení. Analytické členění nákladů a výnosů. Výkaz zisku a ztráty – druhy, forma a kontrolní ... # 1. VOX a.s.
Účtování | nákladů | výnosů | (záznam | on-line)


Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží, ... # 1. VOX a.s.
Práce | jednotným | správním | dokumentem, | základy | clech | účetní | (záznam | on-line)


Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * Povinnosti budoucího zaměstnavatele vůči: • finančnímu úřadu, • správě sociálního zabezpečení • zdravotním pojišťovnám • přihlášení se k úrazovému pojištění, odvod úrazového pojištění, Kooperativa, ČP, Povinnosti zaměstnavatele vůči svému zaměstnanci: • předsmluvní povinnost vůči svému budoucímu zaměstnanci, ... # 1. VOX a.s.
Stávám | zaměstnavatelem | (záznam | on-line)


Spotřební daně (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • předmět spotřební daně – vybrané výrobky (minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky), • legislativa související se správou spotřebních daní, • základní principy správy spotřebních daní v rámci Evropské unie, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • režim podmíněného osvobození od daně, ... # 1. VOX a.s.
Spotřební | daně | (záznam | on-line)


IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové ... # 1. VOX a.s.
IFRS | Finanční | nástroje, | podnikové | kombinace | (záznam | on-line)


IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • tržby – IAS 18 a IFRS 15, • funkční a reportovací měna – IAS 21, • zobrazení transakcí se spřízněnými osobami – IAS 24, • rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – IAS 37, • zásoby – IAS 2, • smlouvy o zhotovení – IAS 10, • daň z příjmů – IAS ... # 1. VOX a.s.
IFRS | Účetní | metody, | tržby, | zásoby | (záznam | on-line)

ON-LINE

Strana: | 1 | 2 | 3 | 17 | Celkem: 176 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | LINE

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu