HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # PROBLEMATIKY

Školení: PROBLEMATIKY

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení # PROBLEMATIKY


Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Říjen 2020 # Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU - EHP - Švýcarska na území ČR - Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní ... # 1. VOX a.s.
Zaměstnávání | cizinců | území | komplexní | představení | problematiky | důrazem | změny | právní | úpravě | jejich | praktické | dopady


Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACE

Červen 2020 # Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí A2018 - 0661-SP - PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte ... # Aliaves Co., a.s.
Rodičovská | role | její | vliv | zdravý | psychický | vývoj | dítěte | včetně | problematiky | výlučné | střídavé | péče | výhradní | péče | otce | MPSV | AKREDITACE


ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111 - 2006 Sb.

Červen 2020 #   Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
ÚVOD | PROBLEMATIKY | ZÁKONA | POMOCI | HMOTNÉ | NOUZI | novely | zákona | 2006


NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111 - 2006 Sb.

Červen 2020 # Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
NOVELA | ÚVOD | PROBLEMATIKY | ZÁKONA | POMOCI | HMOTNÉ | NOUZI | novely | zákona | 2006


ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novel

Srpen 2020 #   Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči - včetně novel. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Podmínky vzniku nároku na dávku. ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
ZÁKON | SOCIÁLNÍCH | SLUŽBÁCH | PŘÍSPĚVEK | PÉČI | ÚVOD | PROBLEMATIKY | včetně | novel


ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

Říjen 2020 # Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
ÚVOD | PROBLEMATIKY | SOCIÁLNÍCH | DÁVEK | včetně | novel | příspěvku | péči, | poskytování | dávek | osoby | zdravotním | postižením, | zákona | pomoci | hmotné | nouzi, | státní | sociální | podpory | dávek | pěstounské | péče


ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

Listopad 2020 #   Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
ÚVOD | PROBLEMATIKY | SOCIÁLNÍCH | DÁVEK | včetně | novel | příspěvku | péči, | poskytování | dávek | osoby | zdravotním | postižením, | zákona | pomoci | hmotné | nouzi, | státní | sociální | podpory | dávek | pěstounské | péče


METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Listopad 2020 #     * Aktuální informace k změnám v legislativě. * Metody a postupy sociální práce na obcích se ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
METODY | SOCIÁLNÍ | PRÁCE | SYSTÉMY | SOCIÁLNÍ | OCHRANY | ZAMĚŘENÉ | OSOBY | ZDRAVOTNÍM | POSTIŽENÍM | ÚVOD | PROBLEMATIKY | aktuální | informace | změnám | legislativě, | vedení | dokumentace | GDPR


METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

Prosinec 2020 # * Aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě. * Metody a ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
METODY | SOCIÁLNÍ | PRÁCE | SYSTÉMY | SOCIÁLNÍ | OCHRANY | ZAMĚŘENÉ | OSOBY | ZDRAVOTNÍM | POSTIŽENÍM | ÚVOD | PROBLEMATIKY | (aktuální | informace | připravovaným | změnám | legislativě, | vedení | dokumentace | GDPR)


SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Prosinec 2020 # Správní řád:  seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | VZTAHU | SOCIÁLNĚPRÁVNÍ | OCHRANĚ | DĚTÍ | ÚVOD | PROBLEMATIKY


ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Říjen 2020 # Obsah: * Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění dle zákona o účetnictví č. 563 - 1991 Sb. a zákona o DPH č. 235 - 2004 Sb. * Účtování o pohledávkách, dluzích, devizových účtech, hotovosti a šecích ... # Studio W
ÚČETNÍ | OPERACE | VYJÁDŘENÉ | CIZÍCH | MĚNÁCH | pohledu | účetního, | daňového, | pohledu | DPH, | problematiky | zahraničních | pracovních | cest


Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepš

Červen 2020 # Program ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Vliv | insolvenčního | řízení | uplatňování | vymáhání | pohledávek | obecných | soudů | jiných | tomu | příslušných | orgánů, | zvláštním | zaměřením | exekuční | řízení | osud | těchto | nároků | skončení | insolvenčního | řízení | (včetně | problematiky | sporů | lepš

PROBLEMATIKY

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | PROBLEMATIKY

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu