HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # stavebni zakon prakticky a prehledne s pouzi tim judikatury spravnich soudu vcetne informa ci z rekodifikace

ŠKOLENÍ: Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuáln
: Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuální novely na úseku stavebního práva přijaté v r. 2018 a 2019 Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě. Obsah kurzu: STAVEBNÍ ZÁKON se zaměřením na aplikaci nejdůležitějších ustanovení zákona s využitím aktuálních rozsudků správních soudů pro vypracování odůvodnění rozhodnutí Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů Kde nalezneme aktuální judikáty Jak s judikáty pracovat ZÁSADNÍ PROBLEMATIKA na úseku územního rozhodování a stavebního řádu A) NOVELY zákonů na úseku stavebního práva Zákon č. 169 - 2018 Sb., kterým se s účinností od 01. 09. 2018 upravuje § 9b SZ Zákon č. 176 - 2018 Sb., kterým byl s účinností od 01. 11. 2018 novelizován § 14 zákona č. 500 - 2004 Sb., správní řád – podjatost B) Vyhláška č. 251 - 2018 Sb., kterou byla od 01. 12. 2018 novelizována vyhláška č. 146 - 2008 Sb., o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb C) POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší Stavební úřady - změna příslušnosti Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu Stavební úřad jako dotčený orgán * * Forma a obsah závazného stanoviska - novela správního řádu, přezkum závazných stanovisek Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění Změna postavení spolků podle novelizovaného § 70 zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zásadní změny v majetkoprávních vztazích - § 184a Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Společné rozhodnutí – druhy Změna procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů Obsah a forma společného povolení Změna okruhu účastníků řízení Společné povolení souboru staveb – příslušnost NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Stavebně technické námitky Občansko-právní námitky pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva STAVEBNÍ ŘÁD Rozšíření okruhu staveb podle § 103 § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení Zásadní změny v kolaudaci staveb AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ Konkrétní rozsudky správních soudů a právní názory v nich uvedené, které se týkají problematiky: Účastenství v řízeních - základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise - potence přímého dotčení - právní nástupnictví účastníka řízení – dědicové - opomenutý účastník - držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby Námitky v územním a stavebním řízení: zvýšení hlukové a imisní zátěže v důsledku zvýšeného dopravního provozu krajinný ráz imise pohledem snížení tržní ceny nemovitostí námitky proti projektové dokumentaci zhoršení výhledu omezení soukromí Veřejnoprávní smlouvy: právní povaha, účinnost * Souhlasy dle stavebního zákona : právní povaha, obsah, opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 s.ř.s Odstranění stavby, dodatečné povolení: předpoklady pro zahájení řízení o odstranění stavby INFORMACE K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA Věcný záměr zákona: * cíl rekodifikace * institucionální změny * změny stavebního hmotného práva * změny procesního práva Závěr: Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurzTermíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --
http://skoleni.net/skoleni_82234_stavebni-zakon-prakticky-a-prehledne-s pouzitim-judikatury-spravnich-soudu-vcetne-informaci-z-rekodifikace.html

Stavební | zákon | prakticky | přehledně | s použitím | judikatury | správních | soudů | včetně | INFORMACÍ | REKODIFIKACE


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu