HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # danovy a ucetni special 2019 novinky 2020 v laznich bohdanec

ŠKOLENÍ: Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč # InAkademia s.r.o.

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2019. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 26.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová  Út 26.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Vše k dani z příjmů PO a FO, novinky 2020 - Ing. Kout Csc. St 27.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2019, novinky 2020 - Ing. Pilátová Čt 28.11.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2020 - Ing. Škaloud                                                                                           Ubytování : Ubytování si záje * Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020 Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů   Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní   Daňové a nedaňové náklady – problémy   Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO   Odpočty od základu daně, slevy na dani   Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů   Podávání přiznání k dani z příjmů   Výpočet záloh na daň   Zdanění podílů na zisku   aktuální změny, chystané pro rok 2020   II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019 Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout    Inventarizace, inventarizační rozdíly,   KZ účtování zásob způsobem A a B,   Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daň   Na co si dát pozor? Kde se chybuje? Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dni   Podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky   Přehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát     Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)   Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrky   Upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku   III. Den 28.11.2019 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020 Legislativní vývoj u DPH   Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH   Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentůDruhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžníDaňové a nedaňové náklady – problémyVýpočet daňové povinnosti DPPO a DPFOOdpočty od základu daně, slevy na daniJednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajůPodávání přiznání k dani z příjmůVýpočet záloh na daňZdanění podílů na ziskuaktuální změny, chystané pro rok 2020II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout Inventarizace, inventarizační rozdíly,KZ účtování zásob způsobem A a B,Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daňNa co si dát pozor? Kde se chybuje?Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dniPodrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrkyPřehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrátÚčetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrkyUpozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrkuIII. Den 28.11.2019 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020Legislativní vývoj u DPHPřehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPHPředmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH§10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převoduZměny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový dokladZáklad daně a jeho oprava, opravné daňové dokladyNové pojetí nedobytných pohledávekSazby daně a jejich plánované změny na rok 2020 (plánované rozšíření sazby daně 10 %)Opětovné zařazení rozhlasového a televizního vysílání mezi plnění osvobozená od daněZměny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcíIntrakomunitární plnění v rámci EU včetně změnDovoz a vývoz zbožíSlužby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2019)Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokutVykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)Další aktuality u DPH

Obsah kurzu - školení     Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentůDruhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžníDaňové a nedaňové náklady – problémyVýpočet daňové povinnosti DPPO a DPFOOdpočty od základu daně, slevy na daniJednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajůPodávání přiznání k dani z příjmůVýpočet záloh na daňZdanění podílů na ziskuaktuální změny, chystané pro rok 2020II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout Inventarizace, inventarizační rozdíly,KZ účtování zásob způsobem A a B,Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daňNa co si dát pozor? Kde se chybuje?Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
http://skoleni.net/skoleni_82958_danovy-a-ucetni-special-2019--novinky-2020-v-laznich-bohdanec.html

Daňový | účetní | speciál | 2019, | Novinky | 2020 | Lázních | Bohdaneč


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu