SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; CELNÍ

Školení: CELNÍ

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Celní deklarant - kvalifikační kurz [12 dní]
Listopad 2021 # Dvanáctidenní kvalifikační kurz představuje ucelený vzdělávací program pro celní deklaranty, jediný svého druhu v ČR. Jeho vysoká odborná kvalita je garantována více než dvacetiletými zkušenostmi s přípravou celních deklarantů a spoluprací se špičkovými odborníky v této oblasti. Kurz je stále doplňován o aktuální informace z celní problematiky. =gt; =gt; =gt; =gt; =gt; =gt; =gt; Získáte znalosti potřebné pro celní řízení, seznámíte se s celními předpisy, se systémem třídění zboží a jeho ...
Celnídeklarantkvalifikačníkurzdní

Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích podmínek a vykazování INTRASTATu
Říjen 2021 # Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešením. Získate také přehled o pravidlech vykazování INTRASTATu. * 1. den: Smluvní ujednání v zahraničním obchodě se ...
ZahraničníobchodpohleduuplatňováníDPHcelníchpředpisůaplikacedodacíchpodmínekvykazováníINTRASTATu

Celní problematika v kostce - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Listopad 2021 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
CelníproblematikakostcePraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Celní problematika v roce 2022 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022
Prosinec 2021 # Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady. * Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření. * Vývoj v oblasti preferenčních dohod, autonomních preferenčních opatření a Všeobecného systému preferencí. * Změny v Intrastatu účinné ...
Celníproblematikaroce2022změnyprováděníIntrastatu2022

VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím
Prosinec 2021 # Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. cíl Vydefinovat souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a správné ...
VLIVINCOTERMS2020uplatňovánícelníchpředpisůprováděnízahraničníhoobchoduzbožím

CELNÍ PŘEDPISY v roce 2022
Únor 2022 # Zahraniční obchod # Určeno pro dovozce a vývozce zboží mimo území EU, provozovatele celních ekonomických režimů vč. celních skladů, pracovníky poradenských firem. cíl Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního ...
CELNÍPŘEDPISYroce2022

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
Listopad 2021 # Obsah semináře: * Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží * Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury * Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží * Závazné informace o sazebním zařazení zboží * Informace o změnách kombinované ...
Celníklasifikacezbožízměny112022strojepřístrojezařízenívozidlajejichčástisoučástipříslušenství

Celní problematika v roce 2022 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022 - ON-LINE
Prosinec 2021 # Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady. * Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření. * Vývoj v oblasti preferenčních dohod, autonomních preferenčních opatření a Všeobecného systému preferencí. * Změny v Intrastatu účinné ...
Celníproblematikaroce2022změnyprováděníIntrastatu2022ON-LINE

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
Listopad 2021 # Obsah semináře: * Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží * Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury * Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží * Závazné informace o sazebním zařazení zboží * Informace o změnách kombinované ...
Celníklasifikacezbožízměny112022strojepřístrojezařízenívozidlajejichčástisoučástipříslušenstvíON-LINE

Minimum celního deklaranta [3 dny]
Listopad 2021 # Celní řízení v praxi # Prakticky a efektivně - vše podstatné ve třech dnech! Ovládněte nutné základy práce celních deklarantů na našem kurzu . Při jeho přípravě jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání celních deklarantů. Do kurzu jsou zařazena ta témata, která jsou pro praktickou orientaci v celní problematice nezbytná. Naučíte se základní a pro praxi důležité předpisy celního řízení, prakticky používat systém třídění zboží a pracovat s celním sazebníkem, seznámíte ...
Minimumcelníhodeklarantadny

TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Prosinec 2021 # Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické aspekty uplatňování DPH po změnách. pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. cíl Na semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování ...
TŘÍSTRANNÉVÍCESTRANNÉOBCHODYsložitějšítransakceprováděnízahraničníhoobchoduzbožímpohleduuplatňovánícelníchpředpisů

TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Prosinec 2021 # Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické aspekty uplatňování DPH po změnách. pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. cíl Na semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování ...
TŘÍSTRANNÉVÍCESTRANNÉOBCHODYsložitějšítransakceprováděnízahraničníhoobchoduzbožímpohleduuplatňovánícelníchpředpisů

CELNÍ

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | CELNÍ

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde