SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Certified

Kurzy: Certified

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead ImplementerISO - IEC 27001 Lead Implementer
Červen 2023 # Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc zakončeno oficiální zkouškou “PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Imp...
PECBCertified27001LeadImplementerISOImplementer

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AuditorISO - IEC 27001 Lead Auditor
Srpen 2023 # Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů. Kromě toho je toto ...
PECBCertified27001LeadAuditorISOAuditor

Certified Kubernetes Application DeveloperCertified Kubernetes Application Developer
Červenec 2023 # Kurz seznamuje s architekturou a základy Kubernetes, open-source platformy pro orchestraci kontejnerů. Vysvětlíme si architekturu Kubernetes a podíváme se na jeho administraci. Na praktických příkladech si ukážeme stavební bloky aplikací a možnosti jejich modifikace. Kurz se částečně obsahově překrývá se školením KUBER1. Navíc obsahuje témata, která jsou součástí certifikační zkoušky Certified Kubernetes Application Developer. Součástí ...
CertifiedKubernetesApplicationDeveloperCertifiedDeveloper

Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA BootcampCisco Certified Network Associate Fast Track Training
Červenec 2023 # Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. Kurz pokrývá například problematiku LAN a WAN technologií, adresní plánování, TCP - IP stack, základy switchingu a routingu, omezení provozu pomocí ACL, sestavení VPN tunelu, nasazování WiFi sítí a také seznámí účastníky s technologiemi pro automatizaci a virtualizaci síťového prostředí. Školení obsahuje řadu praktických laboratorních úloch v ...
ZákladysítíCiscoprostředíCCNABootcampCiscoCertifiedNetworkAssociateFastTrackTraining

PECB Certified ISO - IEC 27001 Transition: Transformační kurzPECB Certified ISO - IEC 27001 Transition
Červenec 2023 # Mezinárodní autorizované přechodové školení PECB ISO - IEC 27001 Transition umožňuje účastníkům důkladně pochopit rozdíly mezi normami ISO - IEC 27001:2013 a ISO - IEC 27001:2022. Kromě toho získají účastníci znalosti o nových konceptech, které představuje norma ISO - IEC 2...
PECBCertified27001Transition:TransformačníkurzPECBTransition

AWS Certification Exam Readiness Workshop: AWS Certified Solutions Architect – Professional
Červen 2023 # The AWS Certified Solutions Architect – Professional exam validates advanced technical skills and experience in designing distributed applications and systems on the AWS platform. In this full-day advanced workshop, you will learn how to prepare and succeed in the exam. We will explore the exams topic areas, mapping to architecting on AWS and to specific areas to study. We will review sample exam questions in each topic area, teaching you how to interpret the concepts being tested so that you ...
CertificationExamReadinessWorkshop:CertifiedSolutionsArchitectProfessional

EX280 - Red Hat Certified Specialist in Kubernetes Administration exam
Červen 2023 # : System and Software Architects who need an understanding of the features and functionality of an OpenShift Container Platform cluster. System Administrators who need to support the initial establishment of an OpenShift cluster. Cluster Operators who need to support ongoing maintenance of an OpenShift cluster. Site Reliability ...
EX280CertifiedSpecialistKubernetesAdministrationexam

Exam Readiness: AWS Certified Developer – Associate
Červen 2023 # Description The AWS Certified Developer – Associate exam validates technical expertise in developing and maintaining applications on the AWS platform. In this half-day, intermediate-level course, learn how to prepare for the exam by exploring the exams topic areas, mapping them to developing on AWS, and identifying specific areas to study. You will review sample exam questions in each topic area and learn how to interpret the concepts being tested so that you can better eliminate incorrect ...
ExamReadiness:CertifiedDeveloperAssociate

EX200 - Zkouška Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
Červen 2023 # Study points for the exam RHCSA exam candidates should be able to accomplish the tasks below without assistance. These have been grouped into several categories. Understand and use essential tools Access a shell prompt and issue commands with correct syntax Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.) Use grep and regular expressions to analyze text Access remote systems using ssh Log in and switch users in multiuser targets Archive, compress, unpack, and uncompress ...
EX200ZkouškaCertifiedSystemAdministratorRHCSA

EX294 - Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8
Červen 2023 # Study points for the exam As an RHCE exam candidate, you should be able to handle all responsibilities expected of a Red Hat Certified System Administrator, including these tasks: Be able to perform all tasks expected of a Red Hat Certified System Administrator Understand and use essential tools Operate running systems Configure local storage Create and configure file systems Deploy, configure, and maintain systems Manage users and groups Manage security ...
EX294CertifiedEngineerRHCEexamEnterpriseLinux

Certified

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Certified

Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net