SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Certified

Školení: Certified

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

TOGAF 9 Version 2: Certified
Prosinec 2022 # Kurz TOGAF® Level 2 Certified je určen pro architekty se zájmem získání nejvyšší úrovně certifikaci v Enterprise Architecture.V rámci školení TOGAF Level 2  si osvojíte praktické tipy a doporučení návrhu, implementace IT & Enterprise Architektury. Cílem kurzu je připravit účastníky na nejvyšší úroveň certifikační zkoušky TOGAF® 9.1 Certified. Tento kurz navazuje na Togaf®Level 1 a rozvíjí základní znalosti architektury. Účastníci kurzu si zde budou moci jednak ověřit své znalosti této ...
TOGAFVersionCertified

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead ImplementerISO - IEC 27001 Lead Implementer
Leden 2023 # Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc zakončeno oficiální zkouškou “PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Imp...
PECBCertified27001LeadImplementerISO27001LeadImplementer

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AuditorISO - IEC 27001 Lead Auditor
Únor 2023 # Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů. Kromě toho je toto ...
PECBCertified27001LeadAuditorISO27001LeadAuditor

Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA BootcampCisco Certified Network Associate Fast Track Training
Prosinec 2022 # Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. Kurz pokrývá například problematiku LAN a WAN technologií, adresní plánování, TCP - IP stack, základy switchingu a routingu, omezení provozu pomocí ACL, sestavení VPN tunelu, nasazování WiFi sítí a také seznámí účastníky s technologiemi pro automatizaci a virtualizaci síťového prostředí. Školení obsahuje řadu praktických laboratorních úloch v ...
ZákladysítíCiscoprostředíCCNABootcampCiscoCertifiedNetworkAssociateFastTrackTraining

AWS Certification Exam Readiness Workshop: AWS Certified Solutions Architect – Professional
Prosinec 2022 # The AWS Certified Solutions Architect – Professional exam validates advanced technical skills and experience in designing distributed applications and systems on the AWS platform. In this full-day advanced workshop, you will learn how to prepare and succeed in the exam. We will explore the exams topic areas, mapping to architecting on AWS and to specific areas to study. We will review sample exam questions in each topic area, teaching you how to interpret the concepts being tested so that you ...
CertificationExamReadinessWorkshop:CertifiedSolutionsArchitectProfessional

EX280 - Red Hat Certified Specialist in Kubernetes Administration exam
Leden 2023 # : System and Software Architects who need an understanding of the features and functionality of an OpenShift Container Platform cluster. System Administrators who need to support the initial establishment of an OpenShift cluster. Cluster Operators who need to support ongoing maintenance of an OpenShift cluster. Site Reliability ...
EX280CertifiedSpecialistKubernetesAdministrationexam

Exam Readiness: AWS Certified Developer – Associate
Prosinec 2022 # Description The AWS Certified Developer – Associate exam validates technical expertise in developing and maintaining applications on the AWS platform. In this half-day, intermediate-level course, learn how to prepare for the exam by exploring the exams topic areas, mapping them to developing on AWS, and identifying specific areas to study. You will review sample exam questions in each topic area and learn how to interpret the concepts being tested so that you can better eliminate incorrect ...
ExamReadiness:CertifiedDeveloperAssociate

AWS Certification Exam Readiness Workshop: AWS Certified Solutions Architect – Associate
Prosinec 2022 # The  AWS Certified Solutions Architect – Associate  exam validates technical expertise in designing and deploying scalable, highly available, and fault-tolerant systems on the AWS platform. In this half-day, intermediate-level workshop, we will explore the exams topic areas, mapping them to architecting on AWS and to specific areas to study. We will review sample exam questions in each topic area, teaching you how to interpret the concepts being tested so that you can better eliminate ...
CertificationExamReadinessWorkshop:CertifiedSolutionsArchitectAssociate

Exam Readiness: AWS Certified Security - Specialty
Únor 2023 # The AWS Certified Security Specialty exam validates technical skills and experience in securing and hardening workloads and architectures on the AWS platform. Attendees with two or more years of hands-on experience designing and deploying cloud architecture on AWS should join this half-day, course to lea> how to prepare and succeed in the exam. ...
ExamReadiness:CertifiedSecuritySpecialty

Certified

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Certified

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net