SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Elektronické

Školení: Elektronické

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
Únor 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili elektronické skartační řízení u státního archivu, s důrazem na praktické zkušenosti v kontextu novelizace archivního zákona č.499 - 2004 Sb., který byl novelizován zákonem č.261 - 2021 Sb., jenž mění některé zákony v souvislosti s další el...
Změnyv elektronickémskartačnímřízenínakládánís digitálnímidokumentynovelizaci

Elektronické dokumenty v právní praxi
Březen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů. ...
Elektronickédokumentyv právnípraxi

Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
Březen 2022 # Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zavedení nových povinností a co zatím víme a nevíme o atestacích. * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů, rozšíření některých povinností na ...
SpisováslužbaarchivnictvíanalogovéelektronicképodoběvčetněaktuálníhostavuúpravyeSSInovelizaceprávníchpředpisůspisovéslužby

Elektronické právní jednání a aktuální novinky českého e-Governmentu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu)
Duben 2022 # Odborný program semináře: * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon č. 250 - 2017 Sb., o elektronické identifikaci * elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronická ...
Elektronicképrávníjednáníaktuálnínovinkyčeskéhoe-GovernmentunařízeníeIDASelektronicképodpisyelektronickáidentifikaceelektronickédokumentyelektronicképrávníjednánísoukromémveřejnémprávu

VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - v souladu se všemi právními předpisy, - vč. elektronické evidence tržeb
Červen 2022 # Finanční účetnictví # Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny . Správná aplikace zákona o EET v praxi . obsah Činnost pokladny a její vazba na účetnictví, sestavení směrnice pro vedení pokladní hotovosti a cenin Elektronická evidence tržeb – aplikace zákona o EET v praxi Vystavování a náležitosti pokladních dokladů , účtování pokladních dokladů, vedení pokladní knihy ...
VEDEMEPOKLADNÍHOTOVOSTCENINYsouladuvšemiprávnímipředpisyelektronickéevidencetržeb

Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
Březen 2022 # Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zavedení nových povinností a co zatím víme a nevíme o atestacích. * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů, rozšíření některých povinností na ...
SpisováslužbaarchivnictvíanalogovéelektronicképodoběvčetněaktuálníhostavuúpravyeSSInovelizaceprávníchpředpisůspisovéslužbyON-LINE

Elektronické právní jednání a aktuální novinky českého e-Governmentu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
Duben 2022 # Odborný program semináře: * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon č. 250 - 2017 Sb., o elektronické identifikaci * elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronická ...
Elektronicképrávníjednáníaktuálnínovinkyčeskéhoe-GovernmentunařízeníeIDASelektronicképodpisyelektronickáidentifikaceelektronickédokumentyelektronicképrávníjednánísoukromémveřejnémprávuON-LINE

DATOVÁ SCHRÁNKA v praxi - - prostředek elektronické komunikace s úřady
Srpen 2022 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro veřejnost, živnostníky, firmy, veřejnou správu. cíl Seznámení s problematikou elektronické komunikace s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci, včetně elektronického podepisování dokumentů. obsah Způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem) Tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze ...
DATOVÁSCHRÁNKApraxiprostředekelektronickékomunikaceúřady

Elektronické

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Elektronické

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde