SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Interview

Kurzy: Interview

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Březen 2023 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

AUDITNÍ INTERVIEW
Duben 2023 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a management v centrálních a dalších správních úřadech (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace). Cíl semináře Naučit se plánovat, připravit, vést a dokumentovat auditní interview v souladu s právními předpisy a tak, aby bylo ...
AUDITNÍINTERVIEW

VYŠETŘOVACÍ DOVEDNOSTI A VEDENÍ INTERVIEW
Květen 2023 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vyšetřovatele, nebo compliance manažery. Seznámí posluchače se správným způsobem vedení rozhovoru, či investigativního interview v organizaci, jakým způsobem mají být předkládány důkazy, nebo jak celý rozhovor dokumentovat. V neposlední řadě detailně rozebírá způsoby přípustného ovlivňování ...
VYŠETŘOVACÍDOVEDNOSTIVEDENÍINTERVIEW

Interview

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Interview

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net