SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Provoz

Kurzy: Provoz

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Provozujeme kontejnerové aplikace v Azure
Prosinec 2021 # Tento kurz  je Microsoft Advised ...
ProvozujemekontejnerovéaplikaceAzure

Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ
Prosinec 2021 # =gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406-2004 Sb. a navíc bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu , posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem. Kurz je určen pro všechny zaměstnavatele provozující ...
ProvozbioplynovýchstanichlediskanebezpečívýbuchuODBORNÝKURZ

Správa a efektivní řízení IT provozu
Leden 2022 # Na tomto kurzu Vám poskytneme pohled na IT provoz očima operátorů, vedoucích směn, manažerů a techniků. Dozvíte se, jak nastavit procesy ve firmě tak, aby byly co nejméně náročné na lidskou sílu či techniku, ale zároveň stále byly schopny doručit výstup v požadované kvalitě a termínu. Zaměříme se také na vedení lidí v týmu pracujícím na projektu, tj. efektivní komunikaci s nimi, předcházení či řešení krizových situací a práce s kompetencemi zúčastněných lidí. Absolventi kurzu jsou schopni vést ...
Správaefektivnířízeníprovozu

Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé
Prosinec 2021 # Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé principy systému HACCP, postupy udržování efektivního systému. Získáte informace z oblasti mikrobiologie a informace o nejčastějších chybách při udržování systému HACCP. * • přehled potravinářské legislativy, • mikrobiologie potravin, • nebezpečí z potravin, • souhrn základních principů systému HACCP ...
SystémHACCPpotravinářskýchprovozechpokročilé

Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé
Prosinec 2021 # Cílem je prohloubit znalosti problematiky systému HACCP ve stravovacích provozech, co se musí a nemusí. Na semináři budou vysvětleny nejčastější chyby při zavádění a udržování systému HACCP. Získáte informace, jak do systému zapracovat problematiku potravinových alergenů a dalších specifik stravovacího provozu. Dozvíte se informace a praktické návody, jak provést aktualizaci, příp. zjednodušení, systému HACCP v praxi (ve vlastním provozu). * • souhrn základních ...
SystémHACCPstravovacíchprovozechpokročilé

AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ
Prosinec 2021 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky,kteří prověřují oblast provozních výdajů či si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Cíl semináře Formou případové studie probrat postupy při auditu provozních výdajů, související rizika a kontrolní mechanismy. Obsah semináře Provozní výdaje – případová studie. ...
AUDITPROVOZNÍCHVÝDAJŮ

Neurčité pojmy v zákoně o provozu na pozemních komunikacích
Březen 2022 # Kurz je určen široké veřejnosti zajímající se o provoz na pozemních komunikacích a tápajících v některých pojmech, ale také majitelům firem či podnikatelům, kteří mají firemní vozový park a rádi by si ujasnili nejdůležitější pravdila zabránili tak zbytečným pokutám. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář JANISKOVA-LATA. * Kurz je určen široké veřejnosti zajímající se o provoz na pozemních komunikacích a tápajících v některých pojmech, ale také majitelům firem či podnikatelům, kteří ...
Neurčitépojmyv zákoněprovozupozemníchkomunikacích

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199 - 2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela
Únor 2022 # 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. 3. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického ...
Zákonsilničnímprovozuřidičskéoprávněnířidičskýprůkazzákon2017částečnérozvolněnímístnípříslušnostidigitalizacenovela

Provoz

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Provoz

Počet kurzů: 98283
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde