SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; aktu��ln��

Kurzy: aktu��ln��

Celkem: 136 seminářů, kurzů a/nebo školení

Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Listopad 2023 # Odborný program semináře: * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace - ...
Obchodníkorporaceroce2023aktuálníotázkyproblémyvýzvy

Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)
Říjen 2023 # Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené společné jmění manželů. Obsahem semináře budou následující dílčí témata : 1) P...
AktuálníotázkyvypořádáníspolečnéhojměnímanželůzaměřenímrozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikypromírněpokročilépokročilé

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2023
Listopad 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o  akreditovaný kurz , který je zaměřen na výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, odborové funkcionáře, vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje, ale i další ...
FKSPsociálnífondyaktuálnístavnovinky2023

Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MMR – aktuální otázky zavedení stavebního zákona do právního řádu
Říjen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283 - 2021 Sb. ...
Úskalínovéhostavebníhozákona112024pohleduaktuálníotázkyzavedeníprávníhořádu

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
Září 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském ...
Živnostenskýzákonaktuálníproblémypraxenoveláchzákona

Fotografování uměleckého aktu
Listopad 2023 # Cíl kurzu Cílem kurzu je naučit vás práci s ateliérovými světly a vyfotografovat lidské tělo dle několika oblíbených sestav světel. Naučíte se správně fotografii exponovat a komponovat. Průběh kurzu Budeme se Vám věnovat celé odpoledne, celkem 7 výukových hodin. Čeká vás teorie i praxe v plně vybaveném profesionálním fotoateliéru s živou krásnou modelkou. Pro koho je kurz určen Kurz je vhodný pro ...
Fotografováníuměleckéhoaktu

Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2024
Říjen 2023 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2024, pokud budou v době konání kurzu známé. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010 - 18 - EU a její transpozice do vnitrostátní právní úpravy. Změny v zákoně o nemocenském pojištění od 1. 1. 2022 a od 1. 12. ...
Mzdovéplatovépředpisypraxiaktuálnězměny2024

Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2024
Říjen 2023 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2024, pokud budou v době konání kurzu známé. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010 - 18 - EU a její transpozice do vnitrostátní právní úpravy. Změny v zákoně o nemocenském pojištění od 1. 1. 2022 a od 1. 12. ...
Mzdovéplatovépředpisypraxiaktuálnězměny2024

Daň z nemovitých věcí aktuálně a s výhledem na rok 2024
Listopad 2023 # V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí. Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář stanovisek GFŘ k vybraným paragrafům a informace o aktuálních rozsudcích NSS. Samozřejmostí jsou příklady z praxe. * Obsah semináře bude zaměřen na zásady vyplnění tiskopisu ...
nemovitýchvěcíaktuálněvýhledem2024

Daň z nemovitých věcí aktuálně a s výhledem na rok 2024
Listopad 2023 # V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí. Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář stanovisek GFŘ k vybraným paragrafům a informace o aktuálních rozsudcích NSS. Samozřejmostí jsou příklady z praxe. * Obsah semináře bude zaměřen na zásady vyplnění tiskopisu ...
nemovitýchvěcíaktuálněvýhledem2024

aktu��ln��

Celkem: 136 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aktu��ln��

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net