SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; analýzu

Kurzy: analýzu

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak udělat benchmarking správně – s vazbou na finanční analýzu a související výkazy
Březen 2023 # Získáte návody k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech se dozvíte, jak je možní metodiku benchmarkingu využít ve vlastní firmě. Sestavíte si postupy aplikace benchmarkingu na vlastních procesech. * • co je benchmarking – příklady z domácích i zahraničních firem, • proč a kdy uskutečňovat benchmarking, • postup při aplikaci benchmarkingu, • stanovení cílů benchmarkingu, • určení hodnotících parametrů, • výběr ...
udělatbenchmarkingsprávněvazboufinančníanalýzusouvisejícívýkazy

Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost
Únor 2023 # Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých ...
ControllingvazboufinančníanalýzunákladyControllingwithlinkfinancialanalysiscost

analýzu

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | analýzu

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net