SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; opravy

Kurzy: opravy

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe
Březen 2023 # Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant. * • vymezení základních pojmů, • legislativní rámec, • rozlišení opravy a technického zhodnocení, • zásahy do majetku vlastního, • zásahy do majetku najatého, • tvorba rezervy na opravu a její čerpání, • rezervy pro solární zařízení, • výklady GFŘ a MF ...
Opravytechnickézhodnocenímajetkuúčetnídaňovýpohledvčetněpříkladůpraxe

Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe
Březen 2023 # Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant. * • vymezení základních pojmů, • legislativní rámec, • rozlišení opravy a technického zhodnocení, • zásahy do majetku vlastního, • zásahy do majetku najatého, • tvorba rezervy na opravu a její čerpání, • rezervy pro solární zařízení, • výklady GFŘ a MF ...
Opravytechnickézhodnocenímajetkuúčetnídaňovýpohledvčetněpříkladůpraxe

Opravy účetních chyb a nesprávných zůstatků na účtech minulých období – účetní a daňový pohled
Únor 2023 # Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených a nezaúčtovaných dokladů minulých účetních období, nálezu jiných chyb či existenci nesprávných zůstatků na účtech. Naučíme se s nálezem naložit tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Na semináři získáte praktický návod na různé situace. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi se nejčastěji setkáváme, • kde se chyby projevují v účetnictví a čeho ...
Opravyúčetníchchybnesprávnýchzůstatkůúčtechminulýchobdobíúčetnídaňovýpohled

Opravy účetních chyb a nesprávných zůstatků na účtech minulých období – účetní a daňový pohled
Únor 2023 # Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených a nezaúčtovaných dokladů minulých účetních období, nálezu jiných chyb či existenci nesprávných zůstatků na účtech. Naučíme se s nálezem naložit tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Na semináři získáte praktický návod na různé situace. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi se nejčastěji setkáváme, • kde se chyby projevují v účetnictví a čeho ...
Opravyúčetníchchybnesprávnýchzůstatkůúčtechminulýchobdobíúčetnídaňovýpohled

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
Březen 2023 # Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, příslušenství věci Movité a nemovité věci Obchodní majetek (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku Odlišnost vymezení ...
TECHNICKÉZHODNOCENÍOPRAVYMAJETKUúčetnídaňovéaspekty

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
Červen 2023 # Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, příslušenství věci Movité a nemovité věci Obchodní majetek (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku Odlišnost vymezení ...
TECHNICKÉZHODNOCENÍOPRAVYMAJETKUúčetnídaňovéaspekty

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
Červen 2023 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
Opravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisů

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Červen 2023 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
OpravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisůON-LINE

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
Květen 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro pracovníky ekonomických i technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2023. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech. obsah Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací Definice opravy hmotného a nehmotného majetku Opravy na majetku vlastním , ...
OPRAVYTECHNICKÉZHODNOCENÍhmotnéhonehmotnéhomajetku

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
Duben 2023 # Lektor kurzu: Ing. Ilona SOUČKOVÁ Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
OPRAVYTECHNICKÉZHODNOCENÍHMOTNÉHONEHMOTNÉHOMAJETKU

opravy

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | opravy

Počet kurzů: 105606
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net