SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; prakticky

Školení: prakticky

Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školení

HR controlling prakticky
Listopad 2023 # Absolvováním semináře získáte následující poznatky: • seznámíte se se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejichž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatelů HR controllingu, • pochopíte filozofii controllingového řízení obecně a s její možnou aplikací v personální oblasti, • odnesete si informace, jak sledovat a řídit náklady související s řízením lidských zdrojů, • seznámíte se s konstrukcí řady ukazatelů HR controllingu, • získáte praktické ...
controllingprakticky

Aktivizační metody a techniky prakticky využívané v sociálních službách [MPSV ČR]
Červen 2023 # V rámci kurzu se dozvíte základní informace o aktivizaci, která napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním. V teoretické části získáte všeobecné znalosti o potřebách a specificích seniorů, seniorů s demencí a se zdravotním postižením. Na základě těchto znalostí budete schopni vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klientů. V praktické části si vyzkoušíte a osvojíte jednotlivé metody a techniky aktivizace - smyslovou ...
AktivizačnímetodytechnikypraktickyvyužívanésociálníchslužbáchMPSV

Praktický pohled na finanční plán a reporting – komplexně
Září 2023 # Prakticky orientovaný seminář vám poskytne souhrnný vhled do procesu sestavení a využití finančního plánu pro účely plánování podnikových cílů a následného interního rozhodování pro jejich dosažení. Pochopíte a budete schopni využívat principy forecastingu ve finančním řízení podniku. Provedeme vás procesem reportingu a způsoby jeho realizace. V případě vaší aktivní účasti budete obeznámeni s procesem sestavení finančního plánu, dokážete sestavit jednoduchý finanční plán a budete znát ...
Praktickýpohledfinančníplánreportingkomplexně

Praktický pohled na finanční plán a reporting – komplexně
Září 2023 # Prakticky orientovaný seminář vám poskytne souhrnný vhled do procesu sestavení a využití finančního plánu pro účely plánování podnikových cílů a následného interního rozhodování pro jejich dosažení. Pochopíte a budete schopni využívat principy forecastingu ve finančním řízení podniku. Provedeme vás procesem reportingu a způsoby jeho realizace. V případě vaší aktivní účasti budete obeznámeni s procesem sestavení finančního plánu, dokážete sestavit jednoduchý finanční plán a budete znát ...
Praktickýpohledfinančníplánreportingkomplexně

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
Listopad 2023 # Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k plánované novele agenturního zaměstnávání od 1. 1. 2024 a dále k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem ...
Agenturnízaměstnáváníagenturyuživatelepraktickypříklady

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
Listopad 2023 # Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k plánované novele agenturního zaměstnávání od 1. 1. 2024 a dále k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem ...
Agenturnízaměstnáváníagenturyuživatelepraktickypříklady

DPH obcí a krajů v praktických příkladech
Srpen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-803 - 2022; DPH obcí a krajů v praktických příkladech (webinář) ...
obcíkrajůpraktickýchpříkladech

Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
Červen 2023 # Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Dozví se, kdy začíná nepřetržitý odpočinek v týdnu, jaké minimální přestávky mezi směnami musí být dodrženy, kdy je lze zkrátit a za jakých podmínek. Zjistí, jaké jsou formy rozvrhování pracovní doby, jaké jsou pracovní režimy, kdy nejpozději ...
Rozvrhovánípracovnídobypraktickyvhledpracovníhoprávamzdovéúčetnípersonalisty

Rozvrhování pracovní doby prakticky a vhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
Červen 2023 # Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Dozví se, kdy začíná nepřetržitý odpočinek v týdnu, jaké minimální přestávky mezi směnami musí být dodrženy, kdy je lze zkrátit a za jakých podmínek. Zjistí, jaké jsou formy rozvrhování pracovní doby, jaké jsou pracovní režimy, kdy nejpozději ...
Rozvrhovánípracovnídobypraktickyvhledpracovníhoprávamzdovéúčetnípersonalisty

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí
Červen 2023 # Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. obsah Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi na příkladech Identifikované osoby Registrace, povinnost přiznat daň, pořízení zboží, poskytnutí služby Služby Stanovení místa plnění (§ 9), přepravní služby ...
řešenípraktickýchpříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí
Říjen 2023 # Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. Obsah Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi na příkladech. Identifikované osoby Základní pojmy Služby Stanovení místa plnění (§ 9), přepravní služby Stanovení místa ...
řešenípraktickýchpříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query
Červen 2023 # Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky již nejsou poslednou metou v novodobých verzích aplikace Microsoft Excel a mají své následníky pro práci s daty – Power Query a Power Pivot, které jsou pro jejich praxi přínosem. Předpokladem aktivní účasti je notebook s nainstalovanou aplikací Microsoft Excel verze 2016 (lépe 2019 a novější), který si, prosím, přineste s sebou. * • jak Power Query nahradilo Microsoft Query, starší verze průvodců importem dat, • ...
ExcelnejenúčetnípersonalistypraktickyPowerQuery

prakticky

Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | prakticky

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net