HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # Poskytování

Školení: Poskytování

Strana: | 1 | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení # Poskytování


Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Říjen 2020 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z ... # 1. VOX a.s.
Poskytování | dotací | vědět | poskytovatel | nebo | příjemce


Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2020

Září 2020 # Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými příklady se zaměřením na stále se v praxi opakující chyby, a to ... # 1. VOX a.s.
Nejčastější | chyby | poskytování | cestovních | náhrad | zaměstnancům | roce | 2020


Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti

Říjen 2020 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku při poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům. Oblast je upravena mnoha právními předpisy od evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního ... # 1. VOX a.s.
Poskytování | zdravotních | služeb | cizincům | rozsah | péče, | ceny, | účtování | zdravotní | pojišťovně, | správné | administrativní | postupy, | souvislosti


Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Červen 2020 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Procesní | obrana | poskytování | dotací | podle | velkých | rozpočtových | pravidel


Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Říjen 2020 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Poskytování | dotací | podle | rozpočtových | pravidel | správní


Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

Květen 2020 # Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Poskytování | náhrad | cestovních | výdajů | praxi


POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2020

Květen 2020 # Podle zákona č. 262 - 2006 Sb., včetně problémů souvisejících, např. závodní stravování, silniční daň atd., v návaznosti na zákon o daních z příjmů, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy. Určeno pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen pro ty, kterých se poskytování ... # Studio W
POSKYTOVÁNÍ | CESTOVNÍCH | NÁHRAD | roce | 2020


Komunikace s klientem - Oblast poskytování služeb

Říjen 2020 # Pracujete s klienty? Umíte rozpoznat a odhadnout, co Váš zákazník potřebuje? Uvítali byste, kdyby lidé ve Vašem týmu porozuměli tomu, proč je důležité s klienty dobře komunikovat? Řešíte stížnosti, které se opakují? Myslíte si, že máte péči o klienty v malíčku? Co Vám kurz přinese? Na kurzu se budeme věnovat ... # TCC, s.r.o.
Komunikace | klientem | Oblast | poskytování | služeb


ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně aktuálních novel v roce 2020 - zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

Květen 2020 # Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění podmínky ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
ÚVOD | PROBLEMATIKY | SOCIÁLNÍCH | DÁVEK | včetně | aktuálních | novel | roce | 2020 | zákona | pomoci | hmotné | nouzi, | poskytování | dávek | osoby | zdravotním | postižením | příspěvku | péči

Poskytování

Strana: | 1 | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Poskytování

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu