HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # Poskytování

Kurzy: Poskytování

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení # Poskytování


Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Leden 2020 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z ... # 1. VOX a.s.
Poskytování | dotací | vědět | poskytovatel | nebo | příjemce


Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií Salačovou

Březen 2020 # Nabízený kurz je určen především pro úplné začátečníky, tedy ty, kteří s předmětnou platnou právní úpravou začínají pracovat. Vysvětlena bude kompletně celá právní úprava zákoníku práce a právních předpisů souvisejících s tím, že budou uváděny pozitivní i negativní zjištění z dotazů ... # 1. VOX a.s.
Podrobný | výklad | poskytování | náhrad | cestovních | výdajů | JUDr. | Marií | Salačovou


Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti

Duben 2020 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku při poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům. Oblast je upravena mnoha právními předpisy od evropských nařízení o koordinaci systémů sociálního ... # 1. VOX a.s.
Poskytování | zdravotních | služeb | cizincům | rozsah | péče, | ceny, | účtování | zdravotní | pojišťovně, | správné | administrativní | postupy, | souvislosti


Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2020

Září 2020 # Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými příklady se zaměřením na stále se v praxi opakující chyby, a to ... # 1. VOX a.s.
Nejčastější | chyby | poskytování | cestovních | náhrad | zaměstnancům | roce | 2020


Poskytování poradenství v sociální péči o seniory

Leden 2020 # Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se zaměřuje na ... # ACZ, vzdělávací centrum
Poskytování | poradenství | sociální | péči | seniory


Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24.4.2019, PŘESUN TERMÍNU Z 27.11.

Prosinec 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách ... # Aliaves Co., a.s.
Poskytování | informací | veřejné | správě | zaměřením | zákon | 1999 | Sb., | svobodném | přístupu | informacím | včetně | aktualit | novely | 24.4.2019, | PŘESUN | TERMÍNU | 27.11.


Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24. 4. 2019

Únor 2020 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování ... # Aliaves Co., a.s.
Poskytování | informací | veřejné | správě | zaměřením | zákon | 1999 | Sb., | svobodném | přístupu | informacím | včetně | aktualit | novely | 2019


Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel

Prosinec 2019 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Nevyplacení přiznané ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Procesní | obrana | poskytování | dotací | významné | novele | velkých | rozpočtových | pravidel


DPH v roce 2020 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

Únor 2020 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
roce | 2020 | intrakomunitárních | dodávek, | dovozu | vývozu | zboží | poskytování | služeb | mezi | subjekty | různých | členských | států | třetích | zemí


Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Březen 2020 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Poskytování | dotací | podle | rozpočtových | pravidel | správní


Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Červen 2020 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Procesní | obrana | poskytování | dotací | podle | velkých | rozpočtových | pravidel


POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2020

Listopad 2019 # Podle zákona č. 262 - 2006 Sb., včetně problémů souvisejících, např. závodní stravování, silniční daň atd., v návaznosti na zákon o daních z příjmů, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy. Určeno pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen pro ty, kterých se poskytování ... # Studio W
POSKYTOVÁNÍ | CESTOVNÍCH | NÁHRAD | roce | 2020

Poskytování

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Poskytování

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu