SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
Červen 2024 - Brno # Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Autodesk Inventor – základní kurz. Cíl kurzu Naučit se ...
AutodeskInventorkurzpokročilésestavystrojnínávrhy

Základní kurz jeřábník, vazač, obsluha montážní plošiny a hydraulické ruky [rekvalifikace]
Květen 2024 - České Budějovice # Určeno: uchazečům o získání Průkazu jeřábníka a vazače,... Délka kurzu jeřábník : 4 dny, ostatní kurzy: 3 ...
Základníkurzjeřábníkvazačobsluhamontážníplošinyhydraulickérukyrekvalifikace

JavaScript - pro začátečníkyJavaScript
Říjen 2024 - Brno # Účastníci získají základní přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů a nejen tam. Seznámí se se základní syntaxí tohoto jazyka, nejdůležitějšími funkcemi, vlastnostmi a získáte praktické návody pro reálné využití. Naučí se minimálně psát malé aplikace a vlastní knihovny do internetových stránek jako vysouvací menu, odesílat data z formulářů na pozadí ...
JavaScriptzačátečníkyJavaScript

Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít
Březen 2024 - online # Cíl semináře: Podrobné představení Ústavní stížnosti Kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít ...
Ústavnístížnostnepodávatanonapsatčemuvyhnoutpoužít

ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz
Březen 2024 - Praha # Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. ...
ONLINEChůvadětidětskéskupiněrozdílovýkurz

Adobe Lightroom Classic – základní kurz
Prosinec 2024 - Praha # Předpokládané znalosti Základní znalost práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost jeho zpracování. Zaměření kurzu Kurz je učen pro amatérské i profesionální fotografy, kteří chtějí kvalitní a rychlou postprodukci fotografií. ...
AdobeLightroomClassiczákladníkurz

AutoCAD základní
Červenec 2024 - Kolín # Školení je určené pro techniky všech profesí (stavebnictví, strojírenství, elektro atd.). Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických výkresů v rovině. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky - šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat je do výkresu. Posluchači se seznámí s možnostmi tisku a exportem výkresů do ...
AutoCADzákladní

Jak čelit stresovým situacím ve veřejné správě
Listopad 2024 - online # Cíl semináře Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stresem v každodenní rutině. Účastníci si prostřednictvím vlastní zkušenosti prozkoumají, co je pro ně stresem a jak s ním zacházejí. Seznámí se s různými strategiemi, jak zacházet se stresem a jakým způsobem si míru stresu korigovat. ...
čelitstresovýmsituacímveřejnésprávě

IBM Storwize V7000 Implementation WorkshopIBM Storwize V7000 Implementation Workshop
Červenec 2024 - Praha # Leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence - the IBM Storwize V7000 - to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. Focus on planning and implementation tasks associated with integrating the IBM Storwize V7000 into the storage area ...
StorwizeV7000ImplementationWorkshopIBMWorkshop

MS Project – základy projektového řízení
Listopad 2024 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí ...
Projectzákladyprojektovéhořízení

MS Excel – základní kurz
Listopad 2024 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň ...
Excelzákladníkurz

Fotografování uměleckého aktu
Srpen 2024 - Praha - fotoateliér Josefa Raf # Cíl kurzu Cílem kurzu je naučit vás práci s ateliérovými světly a vyfotografovat lidské tělo dle několika oblíbených sestav světel. Naučíte se správně fotografii exponovat a komponovat. Průběh kurzu Budeme se Vám věnovat celé odpoledne, celkem 7 výukových hodin. Čeká vás teorie i praxe v plně vybaveném profesionálním fotoateliéru s živou krásnou modelkou. Pro koho je kurz určen Kurz je vhodný pro ...
Fotografováníuměleckéhoaktu

Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost
Květen 2024 - Brno # Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další ...
ControllingvazboufinančníanalýzunákladyControllingwithlinkfinancialanalysiscost

Porušení rozpočtové kázně
Srpen 2024 - Praha # Znalost problematiky porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech (včetně územních rozpočtů) ve smyslu jeho charakteristiky, vzniku, relevantního historického vývoje, řešení a následků, ale také okolností stanovení řádné výše v otázce postihu za porušení rozpočtové kázně, je nezbytná jak pro poskytovatele veřejných prostředků (dotace), tak pro jejich příjemce, na které v konečném důsledku ...
Porušenírozpočtovékázně

Líčení nevěsty
Březen 2024 - Třebíč # V tomto kurzu se naučíte jak zvolit vhodný make-up, správný výběr všech produktů s ohledem na zvolený typ, barvu šatů, kytice, účesu, komunikaci s nevěstou. Naučíte se zde všechny důležité kroky. Tento kurz vyžaduje znalost ...
Líčenínevěsty

Integrace v praxi
Duben 2024 - Praha 7 # Školení má za úkol poskytnout účastníkům komplexní povědomí především o aplikační integraci a vybavit je dovednostmi potřebnými k  návrhu  integračních řešení. Během školení budou prováděny praktická cvičení, aby účastníci mohli aplikovat své znalosti v reálných situacích. Cílová skupina IT Analytici, Business analytici, aplikační a solution architekti. Toto školení naopak není určeno pro vývojáře , kteří s integrací ...
Integracepraxi

Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem
Březen 2024 - Praha 1 # Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým ...
FinančníinvestičnícontrollingMějteziskovostpodnikudohledem

Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
Březen 2024 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Kurz je určen pro všechny, kteří ...
Účetněadministrativnípovinnostispolečnosti

REST a SOAP webové služby v jazyce JavaSOAP, SaaS, PaaS, REST
Květen 2024 - Brno # Kurz vhodný pro konzultanty, analytiky a vývojáře pro seznámení s vývojářskými technikami SOAP a REST s použitím Java SE a Java ...
RESTSOAPwebovéslužbyjazyceJavaSOAPSaaSPaaS

Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++
Březen 2024 - Praha,Ostrava # Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech [quot;race conditionquot;] nebo uváznutí [quot...
KurzJazykVláknaparalelníprogramování

MS Visio
Listopad 2024 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost ...
Visio

Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024
Srpen 2024 - online # Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí , zavedený zákonem č. ...
JednotnéenvironmentálnístanoviskoJESaplikačnípraxe112024

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
Duben 2024 - Praha # Program: * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků * pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha * postavení provozovatele a jeho modifikace * právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob * střet provozů * některé modelové situace při dopravních ...
Náhradaškodynemajetkovéújmyprovozudopravníchprostředků

Dispečer logistiky
Březen 2024 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná metody uplatňované v logistice, zná základní principy sledování jakosti podle norem, vyzná se obecně v řízení lo...
Dispečerlogistiky


[?]


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net