SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Python - základy programováníPython - Programming Essentials
Prosinec 2023 - Brno # Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém se naučíte pracovat s tímto programovacím jazykem v ...
PythonzákladyprogramováníPythonProgrammingEssentials

Oracle Database 11g - 12c Workshop: Administrace databáze - pokročilý kurzOracle 11g - 12c Workshop: Advanced Database Administration
Listopad 2023 - Praha # V tomto kurzu si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, ...
OracleDatabaseWorkshop:AdministracedatabázepokročilýkurzOracleAdvancedAdministration

Adobe Lightroom Classic – certifikovaný základní kurz
Září 2023 - Brno # Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost jeho zpracování. Zaměření kurzu Kurz je učen pro amatérské i profesionální fotografy, kteří chtějí kvalitní a rychlou postprodukci fotografií. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní ...
AdobeLightroomClassiccertifikovanýzákladníkurz

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Praha
Červen 2023 - Praha # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učitelePraha

Well-being – životní a duševní pohoda
Červenec 2023 - Brno # Cílem praktického workshopu je pochopit stanovení priorit v osobním prožívání, uvědomovat si vlastní potenciál, porozumět tomu, jak se vyrovnat s nepříznivými životními ...
Well-beingživotníduševnípohoda

Kurz bezpečného používání sociálních sítí
Červen 2023 - Praha # Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další... Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro ty, kteří se chystají založit profil na některé sociální síti, ocení jej i aktivní uživatelé sociálních sítí, kteří na nich sdílí obsah ze svého soukromí, je určen také pro rodiče, jejichž děti se na sociálních sítích pohybují, pro osoby čelící ...
Kurzbezpečnéhopoužívánísociálníchsítí

Novelizace spisové služby v praxi od 1.1.2023
Říjen 2023 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování ...
Novelizacespisovéslužbypraxi112023

Portrétní fotografie v přirozeném světle
Září 2023 - Brno # Cíl kurzu Cílem workshopu je naučit se kreativně zachytit portrétní snímky za použití adekvátně nastavené techniky a dostupných pomůcek. Důraz je kladen na přirozené světlo a použití pomůcek pro ovlivnění přirozeného světla (slunce, okno, odrazné plochy).  Průběh kurzu V první části kurzu na promítnutých příkladech z praxe probereme a společně prodiskutujeme teoretický základ. Ve druhé ...
Portrétnífotografiepřirozenémsvětle

Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Říjen 2023 - Praha # Popis Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit širší koncept řízení a rozhodování o produktech a aktivitách s ...
Řízenínákladůziskovostipokročilé

Microsoft 365 pro vedoucí týmů
Září 2023 - Praha # Kurz Microsoft 365 pro vedoucí týmů probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Microsoft 365 pro vedoucí týmů se účastní maximálně 8 osob. Kurz Microsoft 365 pro vedoucí týmů probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Microsoft 365 pro vedoucí týmů je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, ...
Microsoftvedoucítýmů

Oracle PL - SQL - programování pro pokročiléOracle PL - SQL - Advanced Programming
Říjen 2023 - Brno # Kurz je určen pro všechny, kteří mají zkušenosti s jazykem SQL a PL - SQL a chtějí se naučit pokročilým technikám návrhu a tvorby vysoce efektivních Oracle PL - SQL programových jednotek. Účastníci si vyzkouší použití pokročilých způsobů programování, kurzorů, packages, velkých objektů a ...
OracleprogramovánípokročiléOracleAdvancedProgramming

Tvorba webových stránek – rekvalifikace
Listopad 2023 - Brno # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz je požadovaná dobrá znalost práce s počítačem. Cíl kurzu Zhotovit kvalitní a profesionální webovou prezentaci od návrhu a přípravy schématu webových stránek, vytvoření jejich grafického vzhledu, až po samotnou realizaci stránek a jejich publikaci s využitím pravidel pro dobrou viditelnost na různých internetových vyhledávačích. Zaměření Kurz je ...
Tvorbawebovýchstránekrekvalifikace

Povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí – se zaměřením na novou právní úpravu
Říjen 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto ...
Povolovánístavebperspektivyochranyživotníhoprostředízaměřenímnovouprávníúpravu

Pohřebnictví pro obce i města – aktuální legislativa a praxe
Srpen 2023 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-7 - 2018, Zákon o pohřebnictví Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i p...
Pohřebnictvíobceměstaaktuálnílegislativapraxe

VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenterVMware vSphere – Administration Workshop
Duben 2024 - Praha # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento ...
VMwarevSphereprakticképoužitírozšířenásprávaESXivCenterVMwareAdministrationWorkshop

Moderní plánování kvality
Září 2023 - Brno # Na tomto kurzu Vás naučíme používat základní metody plánování kvality produktu, seznámíte se se vstupy a výstupy jednotlivých etap metodiky APQP. Pomůžeme Vám pochopit využití základních nástrojů a metod uvedených v metodice APQP, např. FMEA, MSA, hodnocení způsobilosti, kontrolní plán. Kurz je určen pro všechny osoby, které se věnují procesu plánování kvality produktu a procesu zavádění nových výrobků, tj. ...
Moderníplánováníkvality

Projektové řízení
Prosinec 2023 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Tento kurz projektového řízení provádí účastníka procesem identifikace nutnosti projektu přes jeho začlenění do organizační struktury ...
Projektovéřízení

Transparentní manažer: rozšířený dvoudenní speciál – jak udržovat jasnou komunikaci s týmem i s kolegy
Říjen 2023 - Praha # Naučíte se jednoznačně komunikovat. Natrénujete, jak přesně vyjadřovat své požadavky i koncept svého vedení tak, aby to váš tým nejen rychle pochopil, ale také i podpořil. Naučíte se, jak dávat jasnou zpětnou vazbu, pomůžete tak svému týmu i kolegům k tomu, aby se v práci lépe cítili. Zamezíte ...
Transparentnímanažer:rozšířenýdvoudenníspeciáludržovatjasnoukomunikacitýmemkolegy

Základní lektorské dovednostiTrainer Skills Fundamentals
Srpen 2023 - Praha # Účastníci tréninku budou schopni školit a vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání. Umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení ...
ZákladnílektorskédovednostiTrainerSkillsFundamentals

Oracle Database 11g - 12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurzOracle 11g - 12c Workshop: Database Administration Essentials
Říjen 2023 - Brno # V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ...
OracleDatabaseWorkshop:AdministracedatabázeúvodníkurzOracleAdministrationEssentials

SharePoint pro uživatele
Listopad 2023 - Kolín # Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny dokumentů a seznamy a propojovat data z SharePointu s dalšími aplikacemi Office. Školení je zaměřené na používání SharePointu s oprávněním běžného uživatele. * Kurz SharePoint pro uživatele probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu ...
SharePointuživatele

Účetnictví pro praxi - online kurz
Červenec 2023 - on-line # Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování. Pochopíte nejen pojmy jako závazek, pohledávka, má dáti, dal, ale také budete schopni sestavit účetní výkazy. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří se chtějí naučit ...
Účetnictvípraxionlinekurz

Global 8D report
Srpen 2023 - Praha # Na tomto kurzu Vás naučíme efektivně používat nástroje všech osmi kroků metodiky 8D. Dozvíte se, jak správně vytvořit fungující tým řešitelů a jak co nejlépe popsat řešený problém. Absolvent kurzu je schopen správně používat týmové nástroje k odhalení kořenových příčin problémů a ke stanovení efektivních nápravných opatření. Kurz je zaměřen i na efektivnější komunikaci mezi jednotlivými odděleními ve firmě a tvorbu ...
GlobalreportPočet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net