SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Autodesk Maya – pokročilé techniky modelování
Červen 2023 - Brno # AKTUÁLNÍ AKCE NA KURZ Při současném objednání dvou a více osob na stejný termín kurzu se cena za každou osobu snižuje na 17 500 Kč bez DPH. Po obdržení objednávky s vámi cenu vyrovnáme. Předpokládané znalosti Pro hladký průběh kurzu jsou potřebné základní znalosti práce s (Windows, MacOS, Linux). Nutné znalosti ...
AutodeskMayapokročilétechnikymodelování

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
Listopad 2022 - Praha # Obsah semináře: * Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží * Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury * Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží * Závazné informace o ...
Celníklasifikacezbožízměny112023strojepřístrojezařízenívozidlajejichčástisoučástipříslušenství

Kurz pro instruktory plavání
Říjen 2022 - Praha # Kurz pro instruktory plavání Výstup: Instruktor plavání, akreditovaná licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena. Program kurzu : Historie, současnost, druhy a formy v plavání, technika plavání, metodika výuky plavání, ...
Kurzinstruktoryplavání

Základní kurs pro obsluhu manipulačních vozíků [vysokozdvižné VZV]
Listopad 2022 - České Budějovice # Určeno: uchazečům o získání Průkazu řidiče manipulačních vozíků ve smyslu vyhl. ČSN 26 ...
ZákladníkursobsluhumanipulačníchvozíkůvysokozdvižnéVZV

Lepení folií na okna
Prosinec 2022 - Zlín # Folie thermoizolační, folie bezpečností, folie na sklo, folie, folie čiré, folie průhledná, ...
Lepenífoliíokna

DEPILACE CUKROVOU PASTOU PRO PROFESIONÁLY
Říjen 2022 - Praha 2 # Pracovat budete v malých skupinkách, což umožní individuální dohled. Skupinka obsahuje 2 - 6 kurzistů. Depilaci cukrovou pastou se učíte na sobě navzájem, nechte si před kurzem narůst chloupky do délky cca 5 mm. Po skončení kurzu budete kompletně odepilovány. Naučíte se techniku depilace cukrovou pastou, vyzkoušíte si depilaci nohou, rukou, podpaží, obličeje včetně obočí, třísel i ...
DEPILACECUKROVOUPASTOUPROFESIONÁLY

Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023
Leden 2023 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny ...
Schvalovanávelkánovelizacezákoníkupráce2023

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Opava, rekvalifikace MŠMT ČR
Prosinec 2022 - Opava # Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních ...
ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOpavarekvalifikaceMŠMT

Živnostenské oprávnění
Duben 2023 - Praha # Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost v privátním módu, pro jednoho klienta. Primárním cílem tohoto programu je mimo jiné úspora času, energie a budoucích financí. Přidáme také rady a tipy, jež jinde nezískáte a které Vám podnikatelský život v mnohém usnadní. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete svůj zisk. Vložené kurzovné Vám výrazně zhodnotíme, vnímejte ho jako zajištěnou investici bez rizika. Po ...
Živnostenskéoprávnění

JAK ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky
Leden 2023 - Praha # Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro asistentky, sekretářky, office manažery, recepční, administrativní pracovníky. cíl Role asistentky v každé firmě bývá občas přetěžovaná. Pokud se tak děje dlouhodobě, objeví se frustrace, konflikty na pracovišti či demotivace. Tento kurz Vám pomůže lépe se zorientovat ve své asistentské roli, nastavit si individuální ...
ODOLATNÁTLAKUasistentky

Scrum a agilní metodiky pro praxiScrum Methodology & Agile Scrum Methodologies
Říjen 2022 - Praha # Kurz určen pro jednotlivce nebo celé projektové týmy, které se chtějí seznámit s principy agilních metod a získat potřebné zkušenosti tak, aby byli schopni aplikovat Scrum na svém projektu. Součástí kurzu je jak teoretická, tak i praktická část (hra), která účastníkům umožní pochopit a osvojit si agilní praktiky v ...
ScrumagilnímetodikypraxiScrumMethodologyAgileScrumMethodologies

Tvorba webových stránek – rekvalifikace
Duben 2023 - Praha # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz je požadovaná dobrá znalost práce s počítačem. Cíl kurzu Zhotovit kvalitní a profesionální webovou prezentaci od návrhu a přípravy schématu webových stránek, vytvoření jejich grafického vzhledu, až po samotnou realizaci stránek a jejich publikaci s využitím pravidel pro dobrou viditelnost na různých internetových vyhledávačích. Zaměření Kurz je ...
Tvorbawebovýchstránekrekvalifikace

MS Excel - novinky verze pro Microsoft 365MS Excel - news Office 365
Leden 2023 - Praha # Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele MS Excelu verze pro Microsoft 365. Dozvíte se v něm, co nového můžete v aplikaci využívat. Představíme si nové užitečné a vylepšené funkce, naučíme se pracovat s funkcemi vracejícími dynamické oblasti a představíme si nový revoluční zápis funkcí pomocí pojmenovaných proměnných. Cílem kurzu je přehledně představit ...
ExcelnovinkyverzeMicrosoft365MSExcelnewsOffice

Java Fundamentals for Android™ DevelopmentJava Fundamentals for Android™ Development
Říjen 2022 - Brno # Vytváření aplikací v systému Android™ vyžaduje základní znalost programovacího jazyka Java. V rámci tohoto školení se seznámíte se základy objektově orientovaného programování v jazyce Java a jeho technikami, které jsou využívány v Android software development kit (SDK). ...
JavaFundamentalsAndroid™DevelopmentJavaFundamentalsAndroid™Development

Word pro začátečníky
Listopad 2022 - Řevnice # Textový editor Word ...
Wordzačátečníky

Interní auditor QMS - zdokonalovací
Říjen 2022 - Brno # Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno ...
Interníauditorzdokonalovací

AUDIT PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO IT SYSTÉMŮ
Listopad 2022 - Online # Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel. Určeno pro Seminář je určen pro auditory, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT. Cíl semináře Cílem semináře je představit praktické postupy, kterými může auditor ověřit rizika spojená s přístupovými právy. Obsah semináře Proč řídit přístupy? ...
AUDITPŘÍSTUPOVÝCHPRÁVSYSTÉMŮ

Kurz programování v Oracle PL - SQL
Listopad 2022 - Praha,Ostrava # Kurz programování v Oracle PL - SQL je určen jak pro uivatele a programátoz databází Oracle 10 - 11g a 12c, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL - SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL - ...
KurzprogramováníOracle

Microsoft Excel – pro pokročilé
Říjen 2022 - Praha # Cíl kurzu Zvládnout si přizpůsobit program MS Excel na míru svým potřebám a díky automatizaci rutinních úkolů zpracovávat komplexní a složité projekty včetně kontrolních mechanismů a dynamických změn pohledu na prezentovaná data. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již v programu pracují a očekávající rozšíření a prohloubení znalostí v logických postupech nebo získat certifikaci, pro ...
MicrosoftExcelpokročilé

Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů aktuálně a v roce 2023 – krok za krokem
Prosinec 2022 - online # Na semináři se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2020, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle posledního právního výkladu. * ...
Problematikasrážekmzdyplatuodměnynebojinýchpříjmůaktuálněroce2023krokkrokem

Procesy v problematice příspěvku a doplatku na bydlení
Listopad 2022 - online # Akreditace: MPSV - A2022 - 0564-SP - VP, Procesy v problematice příspěvku a doplatku na bydlení Cíl semináře Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice doplatku za bydlení a příspěvku na bydlení v kontextu aktuální legislativy. ...
Procesyproblematicepříspěvkudoplatkubydlení

Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě
Říjen 2022 - online # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problematikou tohoto výkonu. ...
Aspektyvýkonutechnickéhodozorustavebníkaveřejnésprávě

MS Access pokračovací
Prosinec 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Access (v rozsahu určeném základním kurzem). Popis kurzu: Pokročilá databázová teorie Akční dotazy SQL a sjednocovací dotazy Nekonečný formulář, podformulář Formuláře z více tabulek a dotazů Sestavy z více tabulek a dotazů Analytické nástroje Accessu Lokální a globální moduly Automatizace pomocí maker Podrobná osnova kurzu ...
Accesspokračovací

Začínám v manažerské pozici: jak zvládnout první týdny v nové roli – dvoudenní seminář
Listopad 2022 - Praha # Budete se orientovat v situaci, kdy převezmete manažerské místo. Získáte základní informace, jak komunikovat, motivovat svůj tým, jak řešit obtížné nebo přímo konfliktní situace. Odnesete si praktické poznatky do dobrého začátku své manažerské praxe. * • jak zvládnout první den v nové roli, • jak ...
Začínámmanažersképozici:zvládnoutprvnítýdnynovérolidvoudenníseminářPočet kurzů: 103272
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net