SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

ZKOUŠKA: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Srpen 2022 - Praha 1 # Pouze zkouška odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení, které Vás opravňuje získat vázanou živonost quot;Péče o dítě do tří let věku v denním re...
ZKOUŠKA:Chůvadětizahájenípovinnéškolnídocházky

DMAIC vs. DMADV - metody řízení projektů Six Sigma (kaskádový workshop)DMAIC vs. DMADV - Six Sigma Project Management Methods (cascade workshop)
Říjen 2022 - Praha # Metoda DMAIC je navržena jako univerzální postup pro neustálé zlepšování existujících procesů, zvyšování úrovně kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd. Pro navržení nových procesů slouží v upravené podobě DMADV. Obě metody patří do ...
DMAICDMADVmetodyřízeníprojektůSigmakaskádovýworkshopDMAICDMADVSigmaProjectManagementMethodscascadeworkshop

Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití
Září 2022 - Třebíč # Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastník naučí metody - gel, akrygel a acryl. Výuka se provádí s naším materiálem. Celkový rozsah kurzu: 80 hodin. Termíny: Nepřetržitě celý rok. Výuka PO-PÁ od 8:30–15:30, nebo ind...
KurzModelážnehtůdomácívyužití

Kurz fotografování nemovitostí
Listopad 2022 - Brno # Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně informací o základních parametrech nastavení f...
Kurzfotografovánínemovitostí

Nová metodika FMEA 2019
Září 2022 - Brno # Kurz je určen zejména současným i potenciálním uživatelům FMEA z oblasti návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů, testování, logistiky, výroby, plánování zkoušek, údržby a kvality. FMEA je nejrozšířenější metodou analýzy rizik v automobilovém průmyslu. Pomáhá dodavatelům předvídat a předcházet rizikům při vývoji produktu i při přípravě výrobních procesů. Nový AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pro ...
NovámetodikaFMEA2019

GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
Říjen 2022 - Praha # Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany osobních údajů, * vybrané pojmy (osobní údaj a zvláštní ...
GDPRzpracováníosobníchúdajůkaždéhoaktuálníotázkypraktickádoporučení

PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí MicrosoftPKI (Public Key Infrastructure)
Červenec 2022 - Praha # Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office. Všechna témata jsou ...
ElektronickýpodpispraxiadministrátoraprostředíMicrosoftPKIPublicInfrastructure

Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001]
Listopad 2022 - Praha 4 # =gt; =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu.Školení je určeno zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hospodaření s energií podle ...
SystémmanagementuhospodařeníenergiíEnMSInterníauditorČSN50001

IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Implementation and AdministrationIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Implementation and Administration
Prosinec 2022 - Brno # This course provides hands-on practice in implementing a data management strategy with IBM Tivoli Storage Manager 7.1. The course covers the installation of Tivoli Storage Manager 7.1 server, backup-archive clients, and the Operations Center. You learn to create simple ...
TivoliStorageManagerImplementationAdministrationIBMTivoliStorageManagerImplementationAdministration

KOSMETIČKA - REKVALIFIKAČNÍ KURZ včetně profesní zkoušky
Červenec 2022 - Praha 4 # Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace v oboru KOSMETIČKA. Opravňuje Vás k získání živnostenského listu na kosmetické služby i k práci v kosmetických salonech. Nepotřebujete garanta. * Možnost proplacení kurzu Úřadem práce v plné ...
KOSMETIČKAREKVALIFIKAČNÍKURZvčetněprofesnízkoušky

Jazyk C – návrhové vzoryDesign Patterns in C
Červenec 2022 - Brno # Programujete v C a rádi byste tvořili kvalitní a udržovatelný kód? Za dobu existence procedurálních i objektově orientovaných jazyků vzniklo mnoho zavedených postupů a zvyklostí. Mnoho obecných postupů lze v různé míře uplatnit i v jazyce C a další byly pro tento jazyk vyvinuty na míru Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte využití specifických návrhových vzorů i ...
JazyknávrhovévzoryDesignPatterns

Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
Listopad 2022 - Praha # Seminář bude konkrétně zaměřen na: * vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu * referenční období * zjednodušené hlášení * zboží sledované v Intrastatu * zboží nesledované v Intrastatu * způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům * obsah a rozsah všech údajů ...
KonzultačníseminářpraktickémprováděníIntrastatu

Základy podnikání - online kurz
Srpen 2022 - on-line # Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalostí a zkušeností spolupracujících podnikatelů v daných oborech. Popis: Máte podnikatelský nápad? Chcete ...
Základypodnikáníonlinekurz

Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz
Červenec 2022 - on-line # Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat ...
ÚčetnictvíDaňovýspecialistaPremiumonlinekurz

DPH v roce 2022
Listopad 2022 - Praha # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, * vymezení obratu a registraci plátců v roce 2022 a 2023, * vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku, * uplatňování DPH při prodeji zboží na ...
roce2022

Optimalizace přestavovacích časů ve výrobě - SMEDOptimization of adjustment times in production - SMED
Prosinec 2022 - Praha # Zákazníci dnes požadují dodávky stále menšího počtu kusů a předpokládají plynulost a kontinuitu. I když JIT (právě v čas) v každé firmě ještě neřeší, tak snad ve všech firmách počítají tzv. CEZ (Celkovou efektivitu zařízení). Nejčastější a zároveň největší ztráty jsou spojovány s přestavovacími časy a ...
OptimalizacepřestavovacíchčasůvýroběSMEDOptimizationadjustmenttimesproductionSMED

Microsoft 365 - úvod do online služeb
Září 2022 - Kolín # Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 365, porozumí rozdílu v používání desktopových verzí kancelářských aplikací, webových verzí a verzí pro mobilní zařízení. Naučí se ukládat dokumenty na online uložiště OneDrive, sdílet je a přistupovat k nim z různých typů zařízení. Naučí se ...
Microsoftúvodonlineslužeb

Základy marketingu
Listopad 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Kurz je určen pro ty, kteří se potřebují naučit správné využití marketingu. Naučí se správně řešit a zpracovat marketingovou ...
Základymarketingu

SQL Server - administraceSQL Server – Administration
Červenec 2022 - Praha # Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy. Součástí kurzu jsou také témata pokrývající oblast bezpečnosti, monitorování, zálohování a obnovy SQL ...
ServeradministraceSQLServerAdministration

PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby
Srpen 2022 - Praha # Na tomto kurzu Vám pomůžeme pochopit všechny požadavky na schvalování dílů do sériové výroby. Absolventi kurzu mají komplexní přehled o tom, co vše je třeba předložit při procesu schvalování dílů do sériové výroby, tj. chápou souvislosti mezi jednotlivými dokumenty a kroky, jež je nutné v rámci přípravy a výroby PPAP vzorků provést. Na kurzu se také dozvíte, jaké jsou rozdíly ...
PPAPprocesschvalovánídílůsériovévýroby

CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, - aneb co z výsledovky nevyčteme
Únor 2023 - Praha # Finanční účetnictví # Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. cíl Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné . obsah Struktura přehledu o peněžních tocích Interpretace přehledu o peněžních tocích na praktických příkladech ...
CASHFLOWpřehledpeněžníchtocíchanebvýsledovkynevyčteme

C# NET. – pokročilé
Červenec 2022 - Brno # Kurz je určen pro středně pokročilé programátory. V kurzu jsou představeny některé méně známé koncepty C# a pokročilejší techniky programování v jazyce C#, sledování a optimalizaci výkonu aplikací. Kurz může být přínosný i pro programátory, kteří delší čas nepracovali s .NET platformou nebo nemají možnost si zkusit více, než jim jejich projekt v zaměstnání dovolí. Kurz obsahově vychází z .NET 6 a C# 10. Absolventi ...
NETpokročilé

Argumentace, vyjednávání a přesvědčivost pro sdílená řešeníArgumentation and Negotiation
Srpen 2022 - Brno # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky komunikace, které podpoří Vaši důvěryhodnost a spolehlivost. Dozvíte se, jak snáze dosáhnout dohody bez zneužívání dominance, moci, manipulace, vytvořit rámec společného zájmu nutného k dohodě. Získané vědomosti využijete v profesním i soukromém životě. ...
ArgumentacevyjednávánípřesvědčivostsdílenářešeníArgumentationNegotiation

SQL Server Analysis Services - jazyk MDXMDX Language
Srpen 2022 - Brno # Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. Projdeme si nejčastěji používané funkce, konstrukty a techniky. Zvláště se budeme věnovat i srovnávací analýze dat v ...
ServerAnalysisServicesjazykMDXMDXLanguagePočet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde