SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

GIT - verzovací systémy
Září 2024 - Praha # GIT - Version Control Systems * * * Git je otevřený systém pro správu verzí projektů (VCS), vhodný především pro vývojáře. Uživatel s ním může začít pracovat už při prvních krůčcích projektu bez jakéhokoli serveru. Verzování je důležitá součást práce každého vývojáře a to i bez nutnosti práce v týmu. Spolupráce mezi vývojáři může probíhat prostřednictvím vlastní instalace, nebo některé z mnoha online ...
verzovacísystémy

Pokročilý networking v Cisco prostředí
Říjen 2024 - Praha # Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. Přidává některá nová témata jako jako VRF, dynamické směrování pomocí OSPF multi-area, EIGRP a BGP. V rámci bezpečnosti se účastníci seznámí (i prakticky) s problematikou kontrolovaného přístupu uživatelů do sítě (NAC), ACL či IPsec VPN. Řada ...
PokročilýnetworkingCiscoprostředí

Emoční inteligence
Srpen 2024 - Praha # Cílem praktického workshopu je více poznat sami sebe, své tendence a umět s nimi nakládat na základě poznatků o emoční in...
Emočníinteligence

My Lamination: Lash Lifting + Lash Botox™ + barvení řas
Říjen 2024 - Znojmo # Lash Lifting Lash Botox™ je revoluční, oblíbená procedura. Jedná se o velmi šetrnou trvalou na řasy, která dokáže jedinečným způsobem vyživit a ozdravit přírodní řasu. Řasy klientky jsou po proceduře okamžitě: krásně natočené [přirozeně vypadající zakřivení, oproti klasické trvalé], černé, opticky prodloužené, až o 60% silnější, regenerované, vyživené látkami p...
Lamination:LashLiftingBotox™barvení

Procesní řízení pro všední den
Říjen 2024 - České Budějovice # Školení pro firmu. Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu z trochu jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách se zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní ...
Procesnířízenívšední

Daňová evidence – online kurz
Červenec 2024 - on-line # Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí –  daňová evidence, základy daní . Všem, kteří chtějí studovat online . Co všechno se naučíte Daně:  Naučíte se orientovat v oblasti ...
Daňováevidenceonlinekurz

Docker a Podman - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací
Září 2024 - Praha # Docker * Docker a Podman jsou nejpoužívanější nastroje pro automatizaci nasazení aplikací v podobě takzvaných kontejnerů. Umožňuje aplikacím běžet v izolovaných prostředích s maximální efektivitou a jednoduchým procesem nasazení. Dále Docker pomáhá například při buildech nebo automatickém testovaní. Tento kurz vám má přiblížit technologii Docker a naučit vás jej ...
DockerPodmantvorbanasazeníkontejnerovýchaplikací

Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
Srpen 2024 - online # Program semináře: * přechodná ustanovení * změny v právní úpravě – ObčZ 1964 x ObčZ 2012 * předpoklady povolení nezbytné cesty * soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty * překážky povolení nezbytné cesty * procesní otázky institutu nezbytné cesty * finanční nároky spojené s nezbytnou ...
NezbytnácestaaktuálnírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduON-LINE

Outlook základní
Srpen 2024 - Praha # Školení je určené pro všechny, kteří zatím nemají s programem Outlook žádnou zkušenost nebo jej zatím používali pouze k odesílání a přijímání e-mailů. Posluchači se naučí pracovat s elektronickou poštu - například používat skryté kopie, nastavit automatický podpis, používat příznaky. Dále se naučí zadávat kontakty a vytvářet seznamy pro rychlé rozeslání e-mailu více osobám, seznámí se s možnostmi kalendáře a zadáváním ...
Outlookzákladní

Architekt kybernetické bezpečnosti
Leden 2025 - Brno # Cyber Security Architect Training * Kurz je zaměřen na návrh, implementaci a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti. Naučíme vás navrhovat a zavádět bezpečnostní opatření v rámci zajišťování architektury bezpečnosti organizace s vazbou na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181 - 2014 Sb. Připravíme vás na pozici Architekta kybernetické bezpečnosti. Architekt kybernetické ...
Architektkybernetickébezpečnosti

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
Říjen 2024 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 30 000 Kč. Nová cena : 24 000 Kč. Ušetříte: 5 000 Kč.  Pravidelně po změnách legislativy nebo začátkem roku nabízíme SEMINÁŘE S NOVINKAMI. Pro naše studenty platí sleva 1 000 ...
Účetnictvídaňováevidencevyužitímvýpočetnítechnikyrekvalifikačníkurzdálkově

Bez komentáře se novinářům neříká: krizová komunikace (nejenom s médii)
Prosinec 2024 - Praha # Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu nepříjemné události. Seznámíte se s principy přípravy a využití krizového PR. Seznámíte se s variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku médií, který se přenáší na celou firmu. * • typy ...
komentářenovinářůmneříká:krizovákomunikacenejenommédii

Metodika organizačního auditu krok za krokem
Prosinec 2024 - Praha 2 # Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení organizačních auditů, a jeho hlavní pozornost je věnována podrobnému výkladu jeho metod. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jak a na základě jakých kritérií hodnotit jednotlivé aspekty o...
Metodikaorganizačníhoauditukrokkrokem

DPH v prostředí ÚSC a příspěvkových organizací v r. 2023 a pro r. 2024
Listopad 2024 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-802 - 2022; DPH obcí a krajů v praktických příkladech ...
prostředípříspěvkovýchorganizací20232024

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Auditor
Prosinec 2024 - Brno # ISO - IEC 27001 Lead Auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Na základě praktických cvičení si osvojíte ...
PECBCertified27001LeadAuditor

Cash flow – součást účetní závěrky
Prosinec 2024 - Praha # Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkladovou část, tak i procvičení na příkladech z praxe. * V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat následujícím oblastem: • informace o právní úpravě závazné pro sestavení přehledu o peněžních tocích (cash flow), ...
Cashflowsoučástúčetnízávěrky

MANIKÉR A NEHTOVÝ DESIGNÉR - MANIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA
Září 2024 - Havířov, Karviná, Frýdek Míste # Po úspěšném absolvování kurzu Manikúra a nehtová modeláž umí absolvent provádět odborně klasickou manikúru i modelaci gelem a acrylem. Umí lakovat a zdobit nehty, parafinové zábaly, masáž a peeling rukou. Zná základy zdravovědy a hygieny v ...
MANIKÉRNEHTOVÝDESIGNÉRMANIKÉRKANEHTOVÁDESIGNÉRKA

Remote management - vedení týmu na dálku
Srpen 2024 - Praha # Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfliktů v situacích, kdy není možné provést prezenční setkání. Rozvinete týmovou komunikaci při ...
Remotemanagementvedenítýmudálku

Technická dokumentace pro strojírenství v praxi
Září 2024 - Zbiroh # Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu , vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 13.00 do 18.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je ...
Technickádokumentacestrojírenstvípraxi

Novinky v Excelu 365
Září 2024 - Praha # Seminář zrychlí dosavadní práci v Excelu – nahradí starší postupy novými, které zjednodušují zásadním způsobem práci. Nově nebudete muset přemýšlet, jakou vyhledávací funkci v Excelu použít, protože Vám bude stačit jen jedna ke všem operacím. Nebudete muset tabulky spojovat ručně, ale využijete jednu funkci, která je spojí za Vás. * • co přináší strach v dnešní době, • Nové ...
NovinkyExcelu

Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
Září 2024 - online # Program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky - vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k ...
SousedskáprávaobčanskémzákoníkujudikatuřeNejvyššíhosouduON-LINE

CorelDRAW – kurz pro pokročilé
Listopad 2024 - Praha # Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: CorelDRAW – základní kurz. Cíl kurzu Pracovat s programem CorelDRAW na profesionální úrovni a získat know-how, které vám bude závidět kdekterý ...
CorelDRAWkurzpokročilé

MS Project pro začínající uživatele
Září 2024 - Praha # Zvládněte vedení svého projektu s podporou efektivního nástroje. Získáte návod pro použítí velmi efektivního nástroje pro plánování a řízení projektů. Seznámíte se se základními i pokročilejšími funkcemi MS Project: vytvoření projektu a časového plánu, sledování průběhu projektu a jeho řízení, poznáte možnosti prezentace stavu projektu. * Úvod: pracovní ...
Projectzačínajícíuživatele

Project pokročilý
Prosinec 2024 - Praha # Školení je určené uživatelům, kteří chtějí v programu Project vytvářet složitější harmonogramy, podrobně sledovat průběh projektů a pracovat na více projektech zároveň. Posluchači se naučí členit úkoly do vlastních osnov, nastavit zdroje a podrobně plánovat jejich vytížení a jejich náklady. Naučí se nastavit zobrazení projektu a sledovaných hodnot podle svých představ. Seznámí s možnostmi plánovaní a sledování vytížení ...
ProjectpokročilýPočet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net