SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Mezinárodněprávní ochrana dětí
Září 2022 - Praha # Akreditace: MPSV - MPSV A2020 - 0376-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Multidisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Kurz reaguje na aktuální sociodemografické fenomény v české společnosti. Např. poukazuje na proměny konceptu rodiny, kde se se stále rostoucí pravděpodobností více může pracovník orgánů SPOD potkat s mezinárodním prvkem.  To klade další nároky na tyto pracovníky a na ...
Mezinárodněprávníochranadětí

Otázky a odpovědi k veřejnosprávní kontrole u příjemce dotace
Srpen 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-593 - 2016, Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů - příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ...
Otázkyodpovědik veřejnosprávníkontrolepříjemcedotace

Autodesk 3DS MAX – kurz
Říjen 2022 - Praha # Pro koho je kurz určen Autodesk 3Ds MAX je určen pro nové uživatele v oblasti 3D modelovaní a vizualizace. Ať už jste architektem, návrhářem, stavebním inženýrem nebo specialistou na vizualizace, software Autodesk 3ds Max vám nabídne výkonnou a integrovanou sadu nástrojů pro rapidní tvorbu různých verzi návrhů či analýzu denního osvětlení. Tvořte působivé vizualizace pro snazší návrh, ověřování a také de...
Autodeskkurz

Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ
Srpen 2022 - webiář # =gt; =gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406-2004 Sb. a navíc bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu , posouzení vlastní vypracované ...
ProvozbioplynovýchstanichlediskanebezpečívýbuchuODBORNÝKURZ

Psychosomatika – aktivní práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
Září 2022 - Praha # V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * • jak funguje naše tělo – propojení těla, ...
Psychosomatikaaktivníprácemyslítělemanebpředejítpotížím

Interní auditor QMS - zdokonalovací
Listopad 2022 - Praha 4 # Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno ...
Interníauditorzdokonalovací

Slavnostní a večerní [plesové] líčení
Listopad 2022 - Třebíč # Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Zde se naučíte výraznější líčení na plesy a večírky, společenské akce dle aktuálních trendů. Plesové speciální efekty jako jsou glitry,třpytky jejich aplikace, umělé řasy. Kurz je praktický, vše si můžete vyzkoušet pod vedení profesionální v...
Slavnostnívečerníplesovélíčení

Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.
Září 2022 - Praha # Cíl kurzu Využívat pokročilé vlastnosti prostředí Visual Basic editoru a prostřednictvím objektového přístupu programovat systematicky. Předpokládané znalosti Znalost programu MS Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I. ...
MicrosoftExcelkurzprogramování

Zákon o pedagogických pracovnících
Říjen 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-819 - 2013; Pracovněprávní problematika škol Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. ...
Zákonpedagogickýchpracovnících

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁ
Říjen 2022 - Karviná-Mizerov # Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby všech věkových ...
Kvalifikačníkurzpracovníkysociálníchslužbách150hodrekvalifikaceMPSVKARVINÁ

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Říjen 2022 - Praha # Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně ...
Mateřskádceřináspolečnostdaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ
Listopad 2022 - Pardubice # ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ je školení, které musí na základě zákona zajišťovat KAŽDÝ zaměstnavatel. Osnova a struktura školení je zpracována individuelně dle požadavku klienta a na základě činnosti, kterou provádí. Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance, majitele menších organizací do 25 zaměstnanců, zaměstnance. Školení provádíme jak pro jednotlivce ...
ZÁKLADNÍŠKOLENÍBOZPŘIDIČŮ-REFERENTŮ

Communication with Various PersonalitiesCommunication with Various Personalities
Prosinec 2022 - Praha # The world is a diverse place with different cultures and personalities. How do you communicate effectively with people from these various backgrounds? This training will show you how to better understand others by understanding their culture, personality, and emotional intelligence. It will also help you maintain quality communication ...
CommunicationwithVariousPersonalitiesCommunicationwithVariousPersonalities

Reporting a controlling ESG
Listopad 2022 - online # ...
Reportingcontrolling

Kurz fotografování dětí
Září 2022 - Brno # Cíl kurzu Cílem workshopu je naučit se kreativně zachytit snímky dětí různého věku. Naučit se komunikovat s dětmi a správně je k fotografování motivovat. Poradíme Vám, jak udělat focení zábavné i pro samotné děti. Vše si procvičíte v praxi.  Průběh kurzu V první části kurzu na promítnutých příkladech z praxe probereme a společně prodiskutujeme teoretický základ.  Ve druhé praktické části ...
Kurzfotografovánídětí

Zoner Photo Studio - zpracování a správa fotografiíZoner Photo Studio - Photo Processing and Managing
Březen 2023 - Brno # Kurz práce s programem Zoner Photo Studio vás provede celým procesem správy a zpracování digitálních fotografií: získávání, úpravy, archivace a publikování. Univerzální řešení „vše v jednom“ poskytuje uživatelům mimořádný komfort práce bez nutnosti neustálého přecházení z programu do ...
ZonerPhotoStudiozpracovánísprávafotografiíZonerPhotoStudioPhotoProcessingManaging

Základy účetnictví – online kurz
Září 2022 - on-line # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Popis: Pro koho je kurz určen: Začátečníkům, kteří se chtějí naučit základy účetnictv í. Všem, kteří si chtějí ...
Základyúčetnictvíonlinekurz

Daň z příjmů fyzických osob - online kurz
Září 2022 - on-line # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí  naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Předmět daně Příjmy ze samostatné činnosti ...
příjmůfyzickýchosobonlinekurz

EMPLOYER BRANDING – JAK PŘITÁHNOUT TY NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCE
Říjen 2022 - Olomouc # Tento workshop je určen zejména pracovníkům HR, tedy manažerům, specialistům i dalším vedoucím pracovníkům společnosti, kteří chtějí získat kvalitní zaměstnance navzdory extrémně nízké nezaměstnanosti. Informace o školení: Jako účastník si odnesete ucelený a konkrétní plán jak postupovat při budování silné značky zaměstnavatele ve vaší společnosti. V první fázi ...
EMPLOYERBRANDINGPŘITÁHNOUTNEJLEPŠÍZAMĚSTNANCE

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2022
Září 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o  akreditovaný kurz , který je zaměřen na výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář ...
FKSPsociálnífondyaktuálnístavnovinky2022

PHP - pokročilé techniky programováníPHP - Advanced Programming
Září 2022 - Brno # Kurz si klade za cíl představit platformu PHP v plné síle. Účastníci se naučí správně strukturovat svůk rozsáhlý kód, lépe pracovat s obrázky, databází, odesílat emaily, generovat PDF dokumenty, odesílat a přijímat data pomocí webových služeb a používat další užitečné techniky pro tworbu moderních bezpečných webových aplikací s vlastní adm...
pokročilétechnikyprogramováníPHPAdvancedProgramming

Trimble SketchUp – prezentace návrhů
Říjen 2022 - Brno # Cíl kurzu Naplno využívat prezenční schopnosti aplikace SketchUp, aby vaše návrhy byly o další stupeň realističtější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro středně pokročilé uživatele aplikace Trimble SketchUp, dále jej doporučujeme všem SketchUp samoukům, je určený pro každého, kdo potřebuje prezentovat svoje 3D návrhy kolegům či koncovým zákazníkům. Studijní materiály ...
TrimbleSketchUpprezentacenávrhů

MS Project – základy projektového řízení
Prosinec 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí ...
Projectzákladyprojektovéhořízení

Digitální marketingDigital Marketing
Září 2022 - Praha # Digitální marketing je v současnosti již standardním způsobem marketingové komunikace. Cílem kurzu je ukázat si, jak zvýšit výkon a prodej webu. Jak zvýšit jeho návštěvnost. Jaké máme možnosti placené reklamy na internetu, kdy se vyplatí a kdy ne? Prozradíme Vám, jak vytvořit magnet, který přitáhne nové zákazníky na Váš web. Seznámíme Vás se základními pravidly designu webu. Ukážeme si, jaké ...
DigitálnímarketingDigitalMarketing

JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
Srpen 2022 - Praha # Obchodní právo # Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. obsah Co vše je pohledávka Na co si dát pozor Jak problémům předcházet Formy zajištění pohledávek – zástava, směnka, ručení... Dohody o uznání dluhu, splátkové kalendáře a role notářů Jak správně (a co nejlevněji) zažalovat ...
ŘEŠITPOHLEDÁVKYdostatnejvícepenězzpětPočet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net