HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # Správní

Školení: Správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení # Správní


Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Listopad 2020 # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | zaměřením | správní | řízení | prvním | druhém | stupni


Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby

Květen 2020 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Povinnosti | rizika | jednatele, | statutární | ředitele, | členy | představenstva, | správní | dozorčí | rady, | společníky, | akcionáře | další | osoby


Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Květen 2020 # Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Soudní | přezkum | věcech | správního | trestání | aktuální | judikatura | správních | soudů


Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem

Květen 2020 # Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) * Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Námitky | sousedů | proti | stavbě | postup | správním | řízení | před | soudem


Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

Květen 2020 # Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a účastníků ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | řízení | krok | krokem | správním | řízení


Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Červen 2020 # Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - zásady ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Stavební | zákon | předpisy | souvisící | aktuální | judikatuře | správních | soudů


Opravné prostředky ve správním řízení

Červen 2020 # Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Opravné | prostředky | správním | řízení


Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Říjen 2020 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Poskytování | dotací | podle | rozpočtových | pravidel | správní


Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Říjen 2020 # Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Řízení | přestupcích | podle | správního | řádu | zákona | odpovědnosti | přestupky | řízení | nich


Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky - průtahů v soudních a správních řízeních)

Květen 2020 # Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Odpovědnost | státu | újmu | způsobenou | výkonu | veřejné | moci | nejnovější | judikatuře | Nejvyššího | soudu | výjimkou | nepřiměřené | délky | průtahů | soudních | správních | řízeních)


Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu

Červen 2020 # Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Náhrada | újmy | škody | důsledku | protahovaných | řízení | soudních | správních | nejnovější | judikatuře | Nejvyššího | soudu


Silniční úřady – působnost, specifika správních řízení

Květen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Cíl semináře: Účastníci semináře získají podrobný vhled do obsahu a rozsahu závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o ... # Aliaves Co., a.s.
Silniční | úřady | působnost, | specifika | správních | řízení

Správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Správní

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu