HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # ZÁKON













Kurzy: ZÁKON

Strana: | 1 | 2 | 3 | 15 | Celkem: 155 seminářů, kurzů a/nebo školení # ZÁKON


Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Srpen 2020 # Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 1. seminář 17. 8. 2020; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 18. 8. 2020; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 19. 8. 2020; ... # 1. VOX a.s.
Daně | výklad | nejdůležitějších | zákonů


Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti

Červen 2020 #   Předpokládané znalosti Od účastníka se očekávají základní znalosti informační bezpečnosti – povědomí o ISMS a technických bezpečnostních opatřeních. Zaměření kurzu Kurz je určen pro osoby zastávající bezpečnostní role, které budou součástí týmu implementujícího ZKB. Po celou dobu kurzu je pro vás ... # NICOM, a.s.
Implementace | zákona | kybernetické | bezpečnosti


Malé daně – výklad zákonů

Září 2020 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář: 8. 9. 2020; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář: 9. 9. 2020; 9:00–17:00 • Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí • ... # 1. VOX a.s.
Malé | daně | výklad | zákonů


Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.,

Duben 2020 # Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon ... # AM Solvo
Studium | pedagogiky | podle | odst. | písm. | zákona | 2004 | vyhlášky | 2005 | Sb.,


Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Duben 2020 # Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu ... # Top Vision
Zákoník | práce | zaměstnavatele | Pracovněprávní | legislativa | praxi | (souvztažnost | občanským | zákoníkem)


Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

Květen 2020 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 6 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle ... # 1. VOX a.s.
Postup | kontroly | podle | zákona | 2012 | Sb., | kontrolního | řádu | souvisejících | předpisů


Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice

Červenec 2020 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce ... # 1. VOX a.s.
Zákoník | práce | 2020 | začínající | aneb | začínám | vracím | personalistice


Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Květen 2020 # Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících. Účastí získáte praktické návody pro následnou aplikaci nových poznatků ... # 1. VOX a.s.
Správa | dokumentů | původců | novelách | zákona | archivnictví | spisové | službě | předpisů | souvisejících


Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe

Květen 2020 # Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 ... # 1. VOX a.s.
Zákon | obcích | zákon | úřednících | aktuálně | včetně | řešení | konkrétních | problémů | praxe


Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219 - 2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Září 2020 # Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým majetkem v režimu citovaných zákonů. Na semináři získáte orientaci v zákonu o majetku státu (č. 219 - 2000 Sb.) a prováděcí ... # 1. VOX a.s.
Hospodaření | majetkem | státu | novele | zákona | č.219 | 2000 | Sb., | majetku | jejím | vystupování | právních | vztazích


PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní

Srpen 2020 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnancům, způsobilost (svéprávnost) ... # Studio W
PRACOVNÍ | PRÁVO | podrobný | výklad | příklady, | novela | zákoníku | práce | 3denní


Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti

Červen 2020 # Cíle kurzu- Praktické shrnutí ZKB a jeho dopadů na regulované subjekty. Představení nových požadavků v připravované novele ZKB, implementačních postupů pro jednotlivé povinnosti vyplývající ze zákona, principu auditu ISMS a přípravy na státní dozor.**Přínosy školení:**- Zaměřujeme se na praktickou stránku, jak požadavky ZKB im... # Alef NULA, a.s.
Implementace | zákona | kybernetické | bezpečnosti

ZÁKON

Strana: | 1 | 2 | 3 | 15 | Celkem: 155 seminářů, kurzů a/nebo školení



Nebo hledat pouze kurz: | ZÁKON





HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu