HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # aktuální

Školení: aktuální

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školení # aktuální


Zákon o registru smluv – aktuální problematika

Září 2020 # Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy? Jakou ... # 1. VOX a.s.
Zákon | registru | smluv | aktuální | problematika


Aktuální otázky náhrady škody ze strany státu – dle zákona č. č. 82 - 1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu - AKTUALIZOVÁNO v návaznosti na stávající krizovou situaci vyvolanou COVID 19

Červen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-241 - 2016 Na základě současné krizové situace, budete seznámeni se ... # Aliaves Co., a.s.
Aktuální | otázky | náhrady | škody | strany | státu | zákona | 1998 | Sb., | odpovědnosti | státu | škodu | AKTUALIZOVÁNO | návaznosti | stávající | krizovou | situaci | vyvolanou | COVID


Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele

Listopad 2020 # Seminář se bude věnovat aktuálním novelizacím exekučního práva (v současné době je v legislativním procesu významná novela exekučního řádu). Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva. Zároveň budou účastníci ... # Aliaves Co., a.s.
Aktuální | problémy | exekučního | řízení | včetně | informací | projednávané | novele


Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Červen 2020 # Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit ... # Top Vision
Ukončování | pracovních | poměrů | Aktuální | legislativa, | příklady | praxe | judikáty


Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení

Listopad 2020 # Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: - určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouva, - jak správně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – jak správně plnit informační ... # 1. VOX a.s.
Zpracování | osobních | údajů | (GDPR, | zákon | zpracování | osobních | údajů) | aktuální | otázky, | praktická | doporučení


Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinky

Červenec 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-380 - 2019 Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a ... # Aliaves Co., a.s.
Aktuální | otázky | stávající | právní | úpravy | dovolené | překážek | v práci, | legislativní | novinky


Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

Červenec 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ... # Aliaves Co., a.s.
Finanční | kontrola | veřejné | správě | aktuální | vývoj


FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2021 - aktuální stav a novinky

Únor 2021 # Cíl: Výklad vyhlášky č. 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích atd. Obsah: * Používání fondů a jejich účel * ... # Studio W
FKSP | SOCIÁLNÍ | FONDY | roce | 2021 | aktuální | stav | novinky


Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Listopad 2020 # Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Aktuální | judikatura | Nejvyššího | soudu | náhradě | škody | nemajetkové | újmy


Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Září 2020 # Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová právní ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Nezbytné | znalosti | každého | věřitele | (včetně | aktuální | judikatury)


Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi

Říjen 2020 # Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání? * reklama a občanský zákoník (nekalosoutěžní reklama podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Právní | aspekty | reklamy | důrazem | aktuální | judikaturu | praxi


Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Říjen 2020 # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Problematika zajištěných věřitelů * Střet ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Insolvenční | řízení | věřitelé | (uplatňování | uspokojování | pohledávek) | aktuální | výkladové | problémy | judikatura

aktuální

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | aktuální

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu