HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # opatření

Kurzy: opatření

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení # opatření


Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Září 2020 # Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340 - 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatření. Praktické příklady: Řešení konkrétních situací z praxe • určení osoby poplatníka • pravidla pro posouzení podmínek pro přiznání osvobození • určení předmětu ... # 1. VOX a.s.
Zákonné | opatření | dani | nabytí | nemovitých | věcí


Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML - CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Září 2020 # Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod ... # 1. VOX a.s.
Opatření | proti | praní | špinavých | peněz, | financování | terorismu | (AML | CFT) | uplatňování | mezinárodních | sankcí


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Srpen 2020 # Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v ... # 1. VOX a.s.
Zákon | některých | opatřeních | proti | legalizaci | výnosů | trestné | činnosti | financování | terorismu


Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí nemovitých věcí, • směnná hodnota, a u kterých nemovitostí je ji možné určit, • posouzení směnné smlouvy z daňového hlediska, • uplatnění osvobození u ... # 1. VOX a.s.
Zákonné | opatření | dani | nabytí | nemovitých | věcí | 2018 | (záznam | on-line)


Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu pracovního práva (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • Aktivní pracovní poměr v současné situaci – jaké jsou možnosti (ze všech úhlů podhledu – zaměstnanec X zaměstnavatel). • Podpora zaměstnavatelů od státu z důvodu pandemie – všechny aktuální dostupné informace. • Způsoby ukončení pracovních ... # 1. VOX a.s.
Mimořádná | opatření | souvislosti | koronavirem | pohledu | pracovního | práva | (záznam | on-line)


Opatření obecné povahy

Září 2020 # Program semináře: * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí) * Projednávání návrhu opatření obecné ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Opatření | obecné | povahy


ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)

Červen 2020 # Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č. 340 - 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“) upravuje zcela nové pojetí zdanění úplatného nabytí nemovitých věcí počínaje 1. 1. 2014. Účastníkům ... # 1. VOX a.s.
ZÁKONNÉ | OPATŘENÍ | DANI | NABYTÍ | NEMOVITÝCH | VĚCÍ | (záznam | DVD)


Opatření antivirus_COVID19 – dopady do zúčtování 03 - 2020 (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • COVID 19 – dopady do zúčtování mezd – použití druhů nepřítomností a druhů mzdových ohodnocení vzniklých překážek v práci ať již ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele, • specifikace a evidence druhů nepřítomnosti na návaznost podporu - subvence vlády – ... # 1. VOX a.s.
Opatření | antivirus_COVID19 | dopady | zúčtování | 2020 | (záznam | on-line)


DPH v roce 2020 včetně opatření v oblasti DPH v souvislosti s COVID - 19

Červen 2020 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, včetně změn pro rok 2020, * vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
roce | 2020 | včetně | opatření | oblasti | souvislosti | COVID


Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu účetnictví a daní (záznam on-line)

Červen 2020 # Neuvedeno * • opatření MF v souvislosti s koronavirem (prominutí sankcí) a praktický postup při jeho aplikaci (podávání daňových tvrzení, placení daní) • přehledy na sociální a zdravotní pojištění - termíny jejich podání • problematika zaměstnanců při práci z ... # 1. VOX a.s.
Mimořádná | opatření | souvislosti | koronavirem | pohledu | účetnictví | daní | (záznam | on-line)


Monitoring nápravných opatření z interních auditů a z auditů a kontrol fondů EU - Seminář přeložen z data 02. 03. 2020 na termín 10. 06. 2020!

Červen 2020 # Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými ... # Český institut interních auditorů, z.s.
Monitoring | nápravných | opatření | z interních | auditů | a z auditů | a kontrol | fondů | Seminář | přeložen | data | 2020 | termín | 2020!


KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

Červen 2020 # » Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
KONTROLA, | TERÉNNÍ | ŠETŘENÍ | NAVAZUJÍCÍ | SPRÁVNÍ | ŘÍZENÍ | UKLÁDÁNÍ | SANKCÍ | OPATŘENÍ | NÁPRAVĚ | PRAXI

opatření

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | opatření

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu