HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # příklady

Školení: příklady

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení # příklady


PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní

Srpen 2020 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnancům, způsobilost (svéprávnost) ... # Studio W
PRACOVNÍ | PRÁVO | podrobný | výklad | příklady, | novela | zákoníku | práce | 3denní


Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Květen 2020 # Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky (ČÚS 005), • rezervy (ČÚS 004), • kursové rozdíly (ČÚS 006), • odložená daň (ČÚS 003), • ... # 1. VOX a.s.
Výklad | účetnictví | příklady | účetní


Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Září 2020 # Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS). * 1. den A) Úvod – právní rámec: • vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví, • ... # 1. VOX a.s.
Výklad | účetnictví | příklady | účetní


Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Září 2020 # Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky (ČÚS 005), • rezervy (ČÚS 004), • kursové rozdíly (ČÚS 006), • odložená daň (ČÚS 003), • ... # 1. VOX a.s.
Výklad | účetnictví | příklady | účetní


Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Červen 2020 # Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit ... # Top Vision
Ukončování | pracovních | poměrů | Aktuální | legislativa, | příklady | praxe | judikáty


Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)

Září 2020 # Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH. * 1. seminář: 15. 9. 2020; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Matěj Nešleha 2. seminář: 16. 9. 2020; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná 3. seminář: 17. 9. 2020; 9:00–17:00 • Daň z příjmů ... # 1. VOX a.s.
Příklady | daňové | (DzPO, | DzFO, | DPH)


Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů

Červen 2020 # Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů. * • plná metoda – změna ve výši podílu, v... # 1. VOX a.s.
Konsolidovaná | účetní | závěrka | praktické | příklady | pokročilé | podle | českých | předpisů


Daň z přidané hodnoty (příklady)

Září 2020 # Na semináři budete řešit praktické příklady týkající se daně z přidané hodnoty. * Průřez zákonem o DPH v praktických příkladech • osoby povinné a nepovinné k dani • počítání obratu • povinnost registrace • místo plnění • předmět daně • základ daně • opravy základu daně • základ daně při dovozu • pořízení zboží z jiného členského státu • osvobozená plnění s ... # 1. VOX a.s.
přidané | hodnoty | (příklady)


Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Září 2020 # Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkoušek KDP ČR i ... # 1. VOX a.s.
příjmů | právnických | osob | (příklady)


Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti

Květen 2020 # Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový ... # 1. VOX a.s.
Restrukturalizace, | transformace | podnikové | přeměny | příklady | fúzí, | štěpení | společností, | dispozice | majetkem, | transakční | daňové | souvislosti


Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe

Červen 2020 # Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko ... # 1. VOX a.s.
Trestní | odpovědnost | právnických | osob, | prevence | podvodů | organizaci | upozornění | rizika, | praktická | doporučení, | příklady | praxe


SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183 - 2017 Sb., č. 225 - 2017 Sb. A č. 176 - 2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

Květen 2020 # Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | PRAXI | VČETNĚ | NOVEL | 2017 | Sb., | 2017 | 2018 | PŘÍKLADY | JUDIKATUROU | UŽITEČNOU | NEJEN | ORGÁNY | ŽIVOTNÍHO | PROSTŘEDÍ | změny | spojené | novým | přestupkovým | zákonem

příklady

Strana: | 1 | 2 | Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | příklady

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu