HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # správní

Školení: správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení # správní


Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Duben 2020 # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | zaměřením | správní | řízení | prvním | druhém | stupni


Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní (záznam on-line)

Únor 2020 # Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží, ... # 1. VOX a.s.
Práce | jednotným | správním | dokumentem, | základy | clech | účetní | (záznam | on-line)


SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183 - 2017 Sb., č. 225 - 2017 Sb. A č. 176 - 2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

Březen 2020 # Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | PRAXI | VČETNĚ | NOVEL | 2017 | Sb., | 2017 | 2018 | PŘÍKLADY | JUDIKATUROU | UŽITEČNOU | NEJEN | ORGÁNY | ŽIVOTNÍHO | PROSTŘEDÍ | změny | spojené | novým | přestupkovým | zákonem


KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

Květen 2020 #     » Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
KONTROLA, | TERÉNNÍ | ŠETŘENÍ | NAVAZUJÍCÍ | SPRÁVNÍ | ŘÍZENÍ | UKLÁDÁNÍ | SANKCÍ | OPATŘENÍ | NÁPRAVĚ | PRAXI


APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Březen 2020 #   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. ?  Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. ?  Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. ?  Náležitosti rozhodnutí - ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
APLIKACE | SPRÁVNÍHO | ŘÁDU | PRAXI | SPRÁVNÍCH | ORGÁNŮ | SPRÁVNÍ | ROZHODNUTÍ


SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

Duben 2020 #   * aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu; * správní orgány: - příslušnost,                           - podjatost,                           - vedení řízení,                           - doručování; * účastníci řízení a zastoupení; * úkony účastníků, podání x ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | PRAKTICKY


SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Červen 2020 # Správní řád:  seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | VZTAHU | SOCIÁLNĚPRÁVNÍ | OCHRANĚ | DĚTÍ | ÚVOD | PROBLEMATIKY


Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby

Květen 2020 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Povinnosti | rizika | jednatele, | statutární | ředitele, | členy | představenstva, | správní | dozorčí | rady, | společníky, | akcionáře | další | osoby


Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Březen 2020 # Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Řízení | přestupcích | podle | správního | řádu | zákona | odpovědnosti | přestupky | řízení | nich


Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře

Duben 2020 # Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | soudnictví | žaloby | řízení | nich | aktuální | judikatuře


Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Duben 2020 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Poskytování | dotací | podle | rozpočtových | pravidel | správní


Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace

Duben 2020 # Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy * Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | postupy | podle | stavebního | zákona | ohledem | aktuální | návrh | novely | přípravu | rekodifikace

správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | správní

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu