HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # správní

Kurzy: správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení # správní


Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Listopad 2020 # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | zaměřením | správní | řízení | prvním | druhém | stupni


SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183 - 2017 Sb., č. 225 - 2017 Sb. A č. 176 - 2018 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

Květen 2020 # Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | PRAXI | VČETNĚ | NOVEL | 2017 | Sb., | 2017 | 2018 | PŘÍKLADY | JUDIKATUROU | UŽITEČNOU | NEJEN | ORGÁNY | ŽIVOTNÍHO | PROSTŘEDÍ | změny | spojené | novým | přestupkovým | zákonem


KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

Květen 2020 #     » Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
KONTROLA, | TERÉNNÍ | ŠETŘENÍ | NAVAZUJÍCÍ | SPRÁVNÍ | ŘÍZENÍ | UKLÁDÁNÍ | SANKCÍ | OPATŘENÍ | NÁPRAVĚ | PRAXI


SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

Duben 2020 #   * aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu; * správní orgány: - příslušnost,                           - podjatost,                           - vedení řízení,                           - doručování; * účastníci řízení a zastoupení; * úkony účastníků, podání x ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | PRAKTICKY


SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Červen 2020 # Správní řád:  seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
SPRÁVNÍ | VZTAHU | SOCIÁLNĚPRÁVNÍ | OCHRANĚ | DĚTÍ | ÚVOD | PROBLEMATIKY


APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Říjen 2020 #   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. ?  Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. ?  Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. ?  Náležitosti rozhodnutí - ... # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
APLIKACE | SPRÁVNÍHO | ŘÁDU | PRAXI | SPRÁVNÍCH | ORGÁNŮ | SPRÁVNÍ | ROZHODNUTÍ


Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby

Květen 2020 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Povinnosti | rizika | jednatele, | statutární | ředitele, | členy | představenstva, | správní | dozorčí | rady, | společníky, | akcionáře | další | osoby


Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Květen 2020 # Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Soudní | přezkum | věcech | správního | trestání | aktuální | judikatura | správních | soudů


Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem

Květen 2020 # Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) * Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Námitky | sousedů | proti | stavbě | postup | správním | řízení | před | soudem


Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

Květen 2020 # Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a účastníků ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Správní | řízení | krok | krokem | správním | řízení


Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Červen 2020 # Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - zásady ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Stavební | zákon | předpisy | souvisící | aktuální | judikatuře | správních | soudů


Opravné prostředky ve správním řízení

Červen 2020 # Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Opravné | prostředky | správním | řízení

správní

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | správní

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu