HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # veřejné

Školení: veřejné

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení # veřejné


Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb.

Prosinec 2020 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména ... # 1. VOX a.s.
Účtování | vybraných | transakcí | (majetek, | fondy, | transfery, | bezúplatná | nabytí) | veřejné | správě, | organizací | účtujících | vyhlášky | 2009


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní

Říjen 2020 # Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pro účastníky s menší praxí v oblasti, nicméně může stejně dobře posloužit jako opakování pro zkušenější uživatele. V rámci kurzu však nebudou probírány úplné základy, předpokládá ... # Studio W
VEŘEJNÉ | ZAKÁZKY | praxi | komplexní | výklad | 2denní


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení – nejpoužívanější formy zadávání pro malé zadavatele

Říjen 2020 # Na semináři se dozvíte, jaké jsou základní parametry těchto zadávacích řízení, možnosti zákonných lhůt a ovlivnění délky trvání celého zadávacího procesu. Budete rovněž seznámeni s použitelností finančních limitů pro jednotlivá řízení ... # 1. VOX a.s.
VEŘEJNÉ | ZAKÁZKY: | Otevřené | řízení, | zjednodušené | podlimitní | řízení | nejpoužívanější | formy | zadávání | malé | zadavatele


Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva

Červen 2020 # Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V rámci semináře bude ... # 1. VOX a.s.
Novela | stavebního | zákona | praxi | rekodifikace | veřejného | stavebního | práva


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření

Listopad 2020 # Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny ... # 1. VOX a.s.
VEŘEJNÉ | ZAKÁZKY: | Vyhrazené | změny | závazku | smluv | změny | smluv | jejich | uzavření


Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

Červenec 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ... # Aliaves Co., a.s.
Finanční | kontrola | veřejné | správě | aktuální | vývoj


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti

Listopad 2020 # Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s aktuálním vývojem v právní úpravě veřejného zadávání. Cíl: Seminář bude zaměřen na novinky a aktuality z oblasti výkladu a aplikace zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jeho předmětem proto bude zejména aktuální rozhodovací praxe ... # Studio W
VEŘEJNÉ | ZAKÁZKY | aktuality | praktické | zkušenosti


Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru

Listopad 2020 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Kybernetická | bezpečnost | Kybernetická | bezpečnost | ochrana | veřejném | sektoru


Veřejné zakázky a dotace

Listopad 2020 # Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – procesní obrana proti zjištěním kontrolního orgánu * Typická sporná zjištění kontrolních orgánů v zadávacích řízeních – příklady nejčastějších sporných zjištění (stanovení předpokládané ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Veřejné | zakázky | dotace


Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva

Červen 2020 # Odborný program semináře: * Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017 * Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb.: ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Posuzování | vlivů | záměrů | (EIA) | životní | prostředí | aktuální | stav | roce | 2021 | připravované | úpravy | vazbě | projednávanou | rekodifikaci | veřejného | stavebního | práva


Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky

Říjen 2020 # Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce ? jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout, * režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Veřejné | zakázky: | píšeme | zadávací | podmínky


Trestní odpovědnost ve veřejné správě

Listopad 2020 # Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou - příp. správou věcí veřejných? * Vyvozování odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy * Posuzování škody na veřejném majetku * Relevantní ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Trestní | odpovědnost | veřejné | správě

veřejné

Strana: | 1 | 2 | 3 | Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | veřejné

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu