HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # spravni rad se zamerenim na spravni rizeni na prvnim a druhem stupni

ŠKOLENÍ: Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním zá
Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním zákonům * Základní zásady činnosti správních orgánů * Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu * Správní orgány - správní orgány podle správního řádu - příslušnost a její změny - úřední osoby a posuzování podjatosti - doručování písemností, včetně datových schránek * Účastníci řízení - vymezení a kategorizace účastníků řízení - spory o účastenství - procesní způsobilost a zastoupení - podání - nahlížení do spisu * Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav * Postup správních orgánů před zahájením řízení - vyřizování podnětů - vysvětlení - zajištění důkazu - předběžná informace * Průběh řízení na prvním stupni - zahájení řízení - shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování - zajišťovací prostředky - přerušení a zastavení řízení - zvláštní typy správního řízení * Rozhodnutí - druhy rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí - lhůty pro vydání rozhodnutí - ochrana proti nečinnosti - oznamování rozhodnutí - právní moc a vykonatelnost - náklady řízení - nicotnost rozhodnutí * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti - odvolací lhůta - účinky odvolání - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí - rozklad * Přezkumné řízení - předmět a výjimky z přezkumného řízení - podmínky a průběh přezkumného řízení - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky * Obnova řízení - podmínky obnovy řízení - obnova řízení na žádost a z moci úřední * Nové rozhodnutí ve věci * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.

Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním zákonům * Základní zásady činnosti správních orgánů * Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu * Správní orgány - správní orgány podle správního řádu - příslušnost a její změny - úřední osoby a posuzování podjatosti - doručování písemností, včetně datových schránek * Účastníci řízení - vymezení a kategorizace účastníků řízení - spory o účastenství - procesní způsobilost a zastoupení - podání - nahlížení do spisu * Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav * Postup správních orgánů před zahájením řízení - vyřizování podnětů - vysvětlení - zajištění důkazu - předběžná informace * Průběh řízení na prvním stupni - zahájení řízení - shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování - zajišťovací prostředky - přerušení a zastavení řízení - zvláštní typy správního řízení ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurzTermíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --
http://skoleni.net/skoleni_85018_spravni-rad-se-zamerenim-na-spravni-rizeni-na-prvnim-a-druhem-stupni.html

Správní | zaměřením | správní | řízení | prvním | druhém | stupni


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu