HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # manazer kvality – komplexni vzdelavaci cykl us

ŠKOLENÍ: Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus # QC Group, s.r.o.

Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy nerušíme.
Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy nerušíme. Vždy uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni.  Obsah kurzu: V rámci 3 vzdělávacích bloků Vám předáme maximální množství informací a zkušeností, které jsme získali u našich klientů. * Souhrn všech kurzů včetně jejich stručného obsahu si stáhněte zde >>> 1. blok Komunikační dovednosti (12.11.2019 od 9:00 do 16:00) Co se naučíte? Jak se správně ptát, abyste se dozvěděli maximum informací. Jak se připravit na nepříjemný rozhovor a jak ho zvládnout. Jak formulovat argumenty, aby mi protější strana nemohla říci ne. 8D report, metody zlepšování a řešení neshod (13.11.2019 od 9:00 do 15:00) Co se naučíte? Naučíte se řešit neshody, reklamace a jiné problémy pomocí moderních ověřených metod, jako je brainstorming, Paretova analýza, 5x Proč, Ishikawův diagram, 5W2H. 8D report – nejpoužívanější metoda pro řešení neshod a reklamací. Získáte přehled o možnostech metody 5S a jejího využití pro dosažení příjemného, čistého a bezpečného pracoviště. Požadavky legislativy na životní prostředí (14.11.2019 od 9:00 do 15:00) Co se naučíte? Dáme vám tipy, jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku. Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. 2. blok Požadavky normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001 a workshop na přehodnocení rizik a příležitostí (19. – 21.11.2019) Požadavky normy ISO 9001:2015 (19.11.2019 od 9:00 do 16:00 a 20.11.2019 od 9:00 do 14:00) Požadavky normy ISO 14001:2015 a ISO 45001 (21.11.2019 od 9:00 do 16:00) Co se naučíte? Zvládnete zavést jednotlivé požadavky obou norem u vás ve firmě. Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Naučíte se správně definovat cíle a neshody. Začnete využívat změnové řízení. Budete umět identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku. Pochopíte požadavky standardu ISO 45001:2018, který nahrazuje OHSAS 18001:2007. Poradíme vám, jak stávající dokumenty ISO 9001 a ISO 14001 (integrovanou příručku kvality, kontext, rizika a příležitosti, cíle kvality a další společné dokumenty) efektivně využít i pro ISO 45001.    3. blok Workshop na přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření (26.11.2019 od 9:00 do 13:30) Osvojíte si metodiku přehodnocení rizik a příležitostí, přijímání opatření, hodnocení efektivity těchto opatření – vysvětllíme vám komplexnosti naší tabulky rizik a příležitostí a práce s ní. Legislativní požadavky BOZP (26.11.2019 od 13:30 do 16:00) Legislativa BOZP aneb na co si dát pozor v rámci bezpečnosti práce, zákoníku práce, pracovnělékařské služby, vzdělávání, kategorizace prací, přestupky na úseku bezpečnosti práce, technická zařízení a jejich revize a údržba, požadavky na pracoviště. Workshop pro začínající interní auditory (27.11.2019 od 9:00 do 15:30) Co se naučíte? Jak interní audity provádět a plánovat s důrazem na nové požadavky normy. Jak přístoupit k auditům na základě rizik (plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy a kompetence auditorů). Jak pravidelně hodnotit rizika a příležitosti procesu interních auditů. Jak vyhodnocovat výkonnost a efektivnost při auditování firemních procesů. Základy metrologie a závěrečný test získaných vědomostí (28.11.2019 od 9:00 do 15:00) Co se naučíte? Jaké předpisy, zákony a vyhlášky v oblasti metrologie musíte dodržovat. Už nikdy nezaměníte pojemy pracovní měřidla stanovená a pracovní měřidla nestanovená.Co je to etalon.   * Po skončení kurzu Základy metrologie bude následovat test získaný znalostí v rámci kurzu pro manažery kvality.  Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy nerušíme. Vždy uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni. 

Obsah kurzu - školení     Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy nerušíme. Vždy uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni.  Obsah kurzu: V rámci 3 vzdělávacích bloků Vám předáme maximální množství informací a zkušeností, které jsme získali u našich klientů. * Souhrn všech kurzů včetně jejich stručného obsahu si stáhněte zde >>> 1. blok Komunikační dovednosti (12.11.2019 od 9:00 do 16:00) Co se naučíte? Jak se správně ptát, abyste se dozvěděli maximum informací. Jak se připravit na nepříjemný rozhovor a jak ho zvládnout. Jak formulovat argumenty, aby mi protější strana nemohla říci ne. 8D report, metody zlepšování a řešení neshod (13.11.2019 od 9:00 do 15:00) Co se naučíte? Naučíte se řešit neshody, reklamace a jiné problémy pomocí moderních ověřených metod, jako je brainstorming, Paretova analýza, 5x Proč, Ishikawův diagram, 5W2H. 8D report – nejpoužívanější metoda pro řešení neshod a reklamací. Získáte přehled o možnostech metody 5S a jejího využití pro dosažení příjemného, čistého a bezpečného pracoviště. Požadavky legislativy na životní prostředí (14.11.2019 od 9:00 do 15:00) Co se naučíte? Dáme vám ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
http://skoleni.net/skoleni_83867_manazer-kvality-–-komplexni-vzdelavaci-cyklus.html

Manažer | kvality | komplexní | vzdělávací | cyklus


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu