SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Úskalí

Kurzy: Úskalí

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Úskalí GDPR – praxe a prevence nejčastějších pochybení
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-170 - 2018, GDPR - ochrana osobních údajů Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby zajištění povinností správce osobních údajů v rámci konkrétních agend, s nimiž se běžně v praxi setkáváme (veřejnoprávní agendy, personalistika apod.). Tento seminář volně navazuje na předchozí seminář GDPR - aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů a zaměřuje se na detaily a problémové body se ...
ÚskalíGDPRpraxeprevencenejčastějšíchpochybení

Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR
Říjen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-819 - 2022; Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250 - 2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci. ...
Úskalímalýchrozpočtovýchpravidelz pohledu

Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do  procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály ...
Úskalínovéhostavebníhozákona112024pohledupovolovánístavebperspektivyochranyživotníhoprostředí

Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velkánovelaveřejnýchzakázekaktualityjejichúskalí

Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-217 - 2024; Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou aplikace umělé inteligence v procesu správního řízení, upozornit na zákonné limity a nástrahy, připravované změny její regulace a vyvolat diskuzi o praktickém využití. ...
Úskalíaplikaceuměléinteligencenejenv praxisprávníchorgánů

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona
Září 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
Úskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákona

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
ÚskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákonaON-LINE

Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 – aktuální otázky zavedení stavebního zákona do právního řádu
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283 - 2021 Sb. ...
Úskalínovéhostavebníhozákona112024aktuálníotázkyzavedeníprávníhořádu

Úskalí

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Úskalí

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net