SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; účetních

Školení: účetních

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
Červen 2023 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením Technické ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
Říjen 2023 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. Obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel
Červen 2023 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows. Kurz ...
VedeníúčetnictvíúčetníchpodkladůExcel

účetních

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | účetních

Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net