SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; účetních

Školení: účetních

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až ...
Účetnictvívybranýchúčetníchjednotek

Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až ...
ÚčetnictvívybranýchúčetníchjednotekON-LINE

Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
Červen 2022 # Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. * Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: – co je konsolidační celek?, – kategorizace skupiny účetních ...
Konsolidovanáúčetnízávěrkačeskýchúčetníchstandardůsestaveníspecifika

Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
Červen 2022 # Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. * Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: – co je konsolidační celek?, – kategorizace skupiny účetních ...
Konsolidovanáúčetnízávěrkačeskýchúčetníchstandardůsestaveníspecifika

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná - tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem
Červen 2022 # Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi využití ocenění pro různé účely a s vykazováním ocenění v národních účetních předpisech i mezinárodních úřetních standardech. Závěrem budete upozorněni na aktuální změny a trendy v oceňování. * • pojmosloví – reálná hodnota, tržní hodnota, obvyklá cena, administrativní (vyhlášková) cena, způsoby ocenění, metody ocenění, ...
Obvyklácenaadministrativnícenareálnátržníhodnotavčetněúčetníchdaňovýchaspektůanebporozumětoceněníznalcem

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná - tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem
Červen 2022 # Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi využití ocenění pro různé účely a s vykazováním ocenění v národních účetních předpisech i mezinárodních úřetních standardech. Závěrem budete upozorněni na aktuální změny a trendy v oceňování. * • pojmosloví – reálná hodnota, tržní hodnota, obvyklá cena, administrativní (vyhlášková) cena, způsoby ocenění, metody ocenění, ...
Obvyklácenaadministrativnícenareálnátržníhodnotavčetněúčetníchdaňovýchaspektůanebporozumětoceněníznalcem

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
Květen 2022 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
Opravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisů

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Květen 2022 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
OpravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisůON-LINE

FAKTURACE - s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
Květen 2022 # Finanční účetnictví # Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. obsah Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o ...
FAKTURACEvazbounáležitostiúčetníchdaňovýchdokladů

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Červen 2022 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHDAŇOVÝCHPŘEDPISŮkomplikovanéproblémypříkladech

Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy
Červen 2022 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu ...
Oběhúčetníchdokladůinterníauditkontrolasubjektechveřejnésprávy

Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel
Červen 2022 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows. Kurz ...
VedeníúčetnictvíúčetníchpodkladůExcel

účetních

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | účetních

Počet kurzů: 101406
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde