SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; účetního

Školení: účetního

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
Říjen 2024 # Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky. * • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky, • výchozí ...
IFRSMezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíkomplexně

Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny novinky roku 2024 ve srovnání s předchozím stavem a očekávané změny v roce 2025 (v návaznosti na vývoj legislativy). V průběhu semináře budou ...
Nákladyvýnosydaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny novinky roku 2024 ve srovnání s předchozím stavem a očekávané změny v roce 2025 (v návaznosti na vývoj legislativy). V průběhu semináře budou ...
Nákladyvýnosydaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu
Listopad 2024 # Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti? Přijďte na seminář týkající se vybraných nákladů na marketing. Praktické příklady, workshop. Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba ...
Nákladymarketingdaňovéhoúčetníhopohledu

Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu
Listopad 2024 # Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti? Přijďte na seminář týkající se vybraných nákladů na marketing. Praktické příklady, workshop. Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba ...
Nákladymarketingdaňovéhoúčetníhopohledu

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
Říjen 2024 # Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Některé účetní operace neprovádíme tak často a proto v nich nemusíme být tak jistí. Probereme spolu postupy při uzavírání účetního roku. Získáte jistotu u těchto účetních operací. Získáte větší jistotu v účtování méně běžných účetních operacích. Pochopíte dopad některých účetních metod na výsledek hospodaření. Projdeme si společně zákon o rezervách upravující daňovou uznatelnost opravných ...
Specifikaúčtovánípostupůuzavíráníúčetníhoobdobípodnikatelskésubjekty

Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
Říjen 2024 # Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Některé účetní operace neprovádíme tak často a proto v nich nemusíme být tak jistí. Probereme spolu postupy při uzavírání účetního roku. Získáte jistotu u těchto účetních operací. Získáte větší jistotu v účtování méně běžných účetních operacích. Pochopíte dopad některých účetních metod na výsledek hospodaření. Projdeme si společně zákon o rezervách upravující daňovou uznatelnost opravných ...
Specifikaúčtovánípostupůuzavíráníúčetníhoobdobípodnikatelskésubjekty

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn ...
Mateřskádceřináspolečnostdaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn ...
Mateřskádceřináspolečnostdaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
Říjen 2024 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj. Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských ...
Porovnánípodnikánífyzicképrávnickéosobydaňovéhoúčetníhohlediskavčetněoptimalizačníchpropočtů

účetního

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | účetního

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net