SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; účinností

Kurzy: účinností

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novela s účinností 16.07.2023
Říjen 2023 # Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134 - 2016 Sb., dále jen ZZVZ ). Účinnosti nabyla 16. července 2023. Jedná se v pořadí o již desátou změnu ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní. Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 ...
Veřejnézakázkypodlimitnínadlimitnírežimnovelaúčinností16072023

účinností

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | účinností

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net