SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; účinností

Školení: účinností

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Novela zákona zapracovává směrnici Rady 2020 - 262 - EU.Ta upravuje zejména podmínky pohybu vybraných výrobků, zavádí elektronickou evidenci dopravy vybraných ...
Spotřebnídaněnovelezákonaúčinností20222023

Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Novela zákona zapracovává směrnici Rady 2020 - 262 - EU.Ta upravuje zejména podmínky pohybu vybraných výrobků, zavádí elektronickou evidenci dopravy vybraných ...
Spotřebnídaněnovelezákonaúčinností20222023

Změny v účetnictví a daních v roce 2022 a novinky s účinností od 1. 1. 2023
Prosinec 2022 # Na semináři budete seznámeni s dopady změn v daňových zákonech od 1. 4. 2022, dalšími novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2022 a očekávanými změnami od 1. 1. 2023. * Zákon o účetnictví: Informace o chystaném novém zákoně o účetnictví. Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných – přehled novel zákona o daních z příjmů, dopady dění na Ukrajině do daňové oblasti. Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2023. Zákon o evidenci tržeb – pozastaven do 31. ...
Změnyúčetnictvídaníchroce2022novinkyúčinností2023

Změny v účetnictví a daních v roce 2022 a novinky s účinností od 1. 1. 2023
Prosinec 2022 # Na semináři budete seznámeni s dopady změn v daňových zákonech od 1. 4. 2022, dalšími novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2022 a očekávanými změnami od 1. 1. 2023. * Zákon o účetnictví: Informace o chystaném novém zákoně o účetnictví. Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných – přehled novel zákona o daních z příjmů, dopady dění na Ukrajině do daňové oblasti. Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2023. Zákon o evidenci tržeb – pozastaven do 31. ...
Změnyúčetnictvídaníchroce2022novinkyúčinností2023

Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách
Listopad 2022 # Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Podstata bytového spoluvlastnictví - Prohlášení a jeho funkce, změny prohlášení a odstraňování vad - Práva a povinnosti vlastníků po novele č. 163 - 2020 Sb., oznamovací povinnost podnikání v bytě, údržba, opravy a stavební úpravy - Možnost prodeje bytu ...
Bytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůtranspozicesměrniceenergetickéúčinnostinovelazákonaslužbách

Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Podstata bytového spoluvlastnictví - Prohlášení a jeho funkce, změny prohlášení a odstraňování vad - Práva a povinnosti vlastníků po novele č. 163 - 2020 Sb., oznamovací povinnost podnikání v bytě, údržba, opravy a stavební úpravy - Možnost prodeje bytu ...
BytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůtranspozicesměrniceenergetickéúčinnostinovelazákonaslužbáchON-LINE

účinností

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | účinností

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net