SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; údržba

Kurzy: údržba

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
MístníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

údržba

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | údržba

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net