SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; údržba

Školení: údržba

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Květen 2024 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby. Změny související s novým stavebním zákonem !) * Překážky na místních ...
Místníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Prosinec 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Květen 2024 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby. Změny související s novým stavebním zákonem !) * Překážky na místních ...
MístníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Prosinec 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
MístníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

údržba

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | údržba

Počet kurzů: 111594
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net