SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; úprava

Školení: úprava

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení

Certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba a úprava PDF dokumentů
Červen 2023 # Cíl kurzu Zvládat, vytvářet a upravovat vzhledově atraktivní a pro ostatní srozumitelné a interaktivní PDF dokumenty pro tisk i bezpečné použití na internetu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele začátečníky, kteří potřebují zvládat běžné úkony v rámci office a administrativy, je určen pro všechny uživatele, kteří potřebují efektivně předávat a upravovat dokumenty, součástí kurzu není programování a kurz není určený ...
CertifikovanýkurzAdobeAcrobattvorbaúpravadokumentů

Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023
Říjen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-73 - 2021 ;Právní úprava provozování taxislužby Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111 - 1994 Sb., o silniční dopravě, se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata. ...
Taxislužbaaktuálníprávníúpravanovelezákonasilničnídopravě122023

Úprava obrázků pomocí online nástrojů
Červen 2023 # Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. Školení je vhodné pro uživatele, kteří potřebují jednoduše upravovat fotky a připravovat rastrovou grafiku bez použití placených programů, zejména pak pro správce sociálních sítí. * Kurz Úprava obrázků pomocí online ...
Úpravaobrázkůpomocíonlinenástrojů

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví
Červen 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky. obsah ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými ...
OBCHODNÍKORESPONDENCEpohledusoučasnéčeštinyúpravadopisůe-mailůpravopistvarosloví

PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI - A EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY v aplikační praxi
Leden 2024 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené po nabytí účinnosti velké novely zákoníku práce, různých typů překážek v práci, to vše ve vazbě na rozvrhování a evidenci pracovní doby. Obsah Dovolená v praktických příkladech – ...
PRÁVNÍÚPRAVADOVOLENÉPŘEKÁŽEKPRÁCIEVIDENCEPRACOVNÍDOBYaplikačnípraxi

Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem
Září 2023 # Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní skutečnosti) * valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na ...
Právníúpravaassroaktuálnímzměnámnejasnostem

Zákoník práce po novele – úprava práce na dálku (home office)
Září 2023 # Cílem semináře je výklad nových podmínek, které přinese novelizace zákoníku práce. Upozornění na konkrétní problémy, které z nové koncepce vyplývají. Na semináři se dozvíte, jak správně nastavit a sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v oblasti BOZP, při poskytování náhrad nákladů vzniklých na straně zaměstnance. * • legislativní změny v oblasti práce z domova po novele zákoníku práce, • povinnost poskytování home office vybraným ...
Zákoníkprácenoveleúpravadálkuhomeoffice

Zákoník práce po novele – úprava práce na dálku (home office)
Září 2023 # Cílem semináře je výklad nových podmínek, které přinese novelizace zákoníku práce. Upozornění na konkrétní problémy, které z nové koncepce vyplývají. Na semináři se dozvíte, jak správně nastavit a sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v oblasti BOZP, při poskytování náhrad nákladů vzniklých na straně zaměstnance. * • legislativní změny v oblasti práce z domova po novele zákoníku práce, • povinnost poskytování home office vybraným ...
Zákoníkprácenoveleúpravadálkuhomeoffice

Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
Září 2023 # Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní skutečnosti) * valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na ...
PrávníúpravaassroaktuálnímzměnámnejasnostemON-LINE

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
Září 2023 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákona

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
Listopad 2023 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákona

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
Září 2023 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákonaON-LINE

úprava

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | úprava

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net