SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; češtiny

Školení: češtiny

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi
Říjen 2024 # Výběr z témat: * slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov * počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus) * změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen * přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší ...
Stylistikasoučasnéčeštinyúředníobchodnípraxi

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
Červen 2024 # Výběr z témat: * slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov * počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus) * změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen * přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší ...
StylistikasoučasnéčeštinyúředníobchodnípraxiON-LINE

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
Listopad 2024 # Výběr z témat: * slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov * počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus) * změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen * přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší ...
StylistikasoučasnéčeštinyúředníobchodnípraxiON-LINE

Jak na tvůrčí psaní I. - technika psaní # pro autory, redaktory, učitele češtiny
Červenec 2024 # Tento kurz je zaměřen na praxi, na výsledek, budete se v něm učit TECHNICE tvůrčího psaní kterou používají spisovatelé. Pokud hledáte pro svou tvorbu inspiraci či umělecké vyžití, není tento kurz pro Vás. Tady se totiž učí technika psaní JAKO ŘEMESLO. Podkladem pro kurz je dvoudílná edice Jak na tvůrčí psaní [Vydal C-Press, nakladatelský dům Albatros Media, dostupné v tištěné i elektronické ...
tvůrčípsanítechnikaautoryredaktoryučitelečeštiny

Jak na tvůrčí psaní III # pro autory, redaktory, učitele češtiny
Červenec 2024 # Třetí část komplexního kurzu pro autory. Celý kurz je založen na nové publikaci stejného názvu - Jak na tvůrčí psaní [vydal C-Press, nakladatelský dům Albatros, ...
tvůrčípsaníautoryredaktoryučitelečeštiny

češtiny

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | češtiny

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net