SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; 018

Kurzy: 018

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]
Prosinec 2023 # Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpečnosti a ...
školeníuznávanázkouškapracovníkyoperativníúrovněDok018

018

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | 018

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net