SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; 2021

Školení: 2021

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení

Institut společného jmění manželů, jeho aktuální problémy a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zejména se zaměřením na novou judikaturu z let 2019 - 2021
Květen 2022 # Dvoudenní seminář k institutu společného jmění manželů bude zaměřen na seznámení s aktuálními praktickými problémy tohoto institutu z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky. Na semináři budou probrána všechna významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k institutu společného jmění manželů v režimu zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, k probíraným tématům s jejich vysvětlením a poukazem na praktické dopady.            Oproti možnostem online seminářů, případně prezenčním ...
InstitutspolečnéhojměnímanželůjehoaktuálníproblémyrozhodovacípraxeNejvyššíhosouduČeskérepublikyzejménazaměřenímnovoujudikaturu20192021

Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2021, změny ve mzdách a pojistném od roku 2021-2022
Leden 2022 # Seminář vás provede uzavřením roku 2021, ročním zúčtováním, potřebnými formuláři i principy elektronického podání. Odnesete si znalosti o vyúčtování zálohové a srážkové daně a s lektorkou projdete praktické příklady na vyplnění tiskopisů a na roční zúčtování zaměstnanců. Seznámíte se také se změnami v dani z příjmů ze závislé činnosti a v souvisejících předpisech v roce 2021 a 2022. * • uzavření roku 2021, roční zúčtování příjmů zaměstnanců, formuláře, elektronická ...
Ročnízúčtovánívyúčtovánípříjmůzaměstnanců2021změnymzdáchpojistnémroku2021-2022

Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2021 a změny pro rok 2022
Březen 2022 # Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ve výdajových paušálech), zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku. Velký důraz bude klást na propočty jednotlivých možností uplatnění výdajů, rozdělení na další osoby, dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném. Vyloží nejen teoreticky, ale i na souvislém příkladu, kdy názorně ...
UzavřenídaňovéevidenceOSVČdaňovépřiznánípřehledypojištění2021změny2022

Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2021 a změny pro rok 2022
Březen 2022 # Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ve výdajových paušálech), zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku. Velký důraz bude klást na propočty jednotlivých možností uplatnění výdajů, rozdělení na další osoby, dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném. Vyloží nejen teoreticky, ale i na souvislém příkladu, kdy názorně ...
UzavřenídaňovéevidenceOSVČdaňovépřiznánípřehledypojištění2021změny2022

Účetní závěrka za rok 2021 včetně finanční analýzy
Březen 2022 # Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2021. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. Rovněž je vhodné s sebou přinést notebook s MS Office 2007 a vyšší. * • uzávěrkové operace, • komplexní příklad na zpracování účetní závěrky, ...
Účetnízávěrka2021včetněfinančníanalýzy

Účetní závěrka za rok 2021 včetně finanční analýzy
Březen 2022 # Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2021. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. Rovněž je vhodné s sebou přinést notebook s MS Office 2007 a vyšší. * • uzávěrkové operace, • komplexní příklad na zpracování účetní závěrky, ...
Účetnízávěrka2021včetněfinančníanalýzy

Aktuality v účetnictví a daních 2021 - 2022 – komplexní přehled změn pro praktiky
Únor 2022 # Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví a mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2021 a o připravovaných změnách pro rok 2022. Změn je stále více, program semináře je opravdu nabitý informacemi. * Zdaňování příjmů právnických a fyzických osob: • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, • změny na rok 2022. Aktuální stav u specialit poslední doby: • zpětné uplatnění daňové ztráty, • paušální daň, ...
Aktualityúčetnictvídaních20212022komplexnípřehledzměnpraktiky

Aktuality v účetnictví a daních 2021 - 2022 – komplexní přehled změn pro praktiky
Únor 2022 # Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví a mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2021 a o připravovaných změnách pro rok 2022. Změn je stále více, program semináře je opravdu nabitý informacemi. * Zdaňování příjmů právnických a fyzických osob: • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, • změny na rok 2022. Aktuální stav u specialit poslední doby: • zpětné uplatnění daňové ztráty, • paušální daň, ...
Aktualityúčetnictvídaních20212022komplexnípřehledzměnpraktiky

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro neauditované společnosti
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, ...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovýchpřiznáníneauditovanéspolečnosti

Uzavření účetnictví za rok 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro neauditované společnosti
Únor 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, ...
Uzavřeníúčetnictví2021včetnězpracovánídaňovýchpřiznáníneauditovanéspolečnosti

Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu PO pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2021
Leden 2022 # Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * Status veřejné prospěšnosti • zdaňování „poplatníků s „uzkým“ základe daně • hlavní a hospodářská činnost • příjmy podléhající dani z příjmu • náklady zaplacené z osvobozených darů • výpočet daně z příjmu • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití • slevy na dani • sestavení rozvahy a výkazu ...
Účetnízávěrkasestavenídaňovéhopřiznánídaněpříjmuneziskovéorganizaceúzkýmzáklademdaně2021

Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu PO pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2021
Leden 2022 # Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * Status veřejné prospěšnosti • zdaňování „poplatníků s „uzkým“ základe daně • hlavní a hospodářská činnost • příjmy podléhající dani z příjmu • náklady zaplacené z osvobozených darů • výpočet daně z příjmu • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití • slevy na dani • sestavení rozvahy a výkazu ...
Účetnízávěrkasestavenídaňovéhopřiznánídaněpříjmuneziskovéorganizaceúzkýmzáklademdaně2021

2021

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | 2021

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde