SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Adaptační

Kurzy: Adaptační

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
Květen 2022 # Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich vliv na zrychlený odtok * Představení systému kritických bodů ...
Komplexníadaptačníopatřeníomezenísuchamístníchpovodníerozepůdyzlepšeníjakostivodykrajině

Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině- ON-LINE
Květen 2022 # Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich vliv na zrychlený odtok * Představení systému kritických bodů ...
Komplexníadaptačníopatřeníomezenísuchamístníchpovodníerozepůdyzlepšeníjakostivodykrajině-ON-LINE

Adaptační proces nového zaměstnanceAdaptation Process of a new employee
Únor 2022 # Adaptační proces nového zaměstnance má velmi významný vliv na výkonnost, loajálnost, efektivitu práce, jeho setrvání ve společnosti, a tím prosperitu a stabilitu celé organizace. V průběhu kurzu se personalisté, manažeři, ředitelé i majitelé společnosti seznámí se zásadními informacemi z oblasti adaptace nového pracovníka, jeho rychlé seznámení s celou společností, jeho podílu na hodnotách firmy, zahájení práce, vytvoření jeho sounáležitosti s pracovní pozicí, kolegy, nadřízenými i strategickým ...
AdaptačníprocesnovéhozaměstnanceAdaptationProcessemployee

Adaptační

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Adaptační

Počet kurzů: 100691
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde