SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Advanced

Školení: Advanced

Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kubernetes Advanced
Prosinec 2022 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Kubernetes Advanced Zpět Lukáš Stehlík 26. 11. 2021 Ač školení mělo virtuální podobu, tak bylo naprosto bez chyby. Perfektně připravené labové prostředí, rozumné rozdělení času na výklad a laby. Tomáš je výborný školitel a hlavně odborník dané te...
KubernetesAdvanced

Apache Spark for Data Engineers - Advanced Optimizations
Leden 2023 # Apache Spark je distribuovaný výpočetní engine, který poskytuje unifikovaný framework pro zpracování velkých objemů dat, interaktivní analýzu, machine learning, analýzu grafu a streaming. V průběhu posledních několika let se stává standardem pro zpracování těchto workloadů a to nejen v prostředí velkých dat. Jedním z důvodů proč roste popularita Sparku je také jeho programové API, neboli tzv. DataFramy, které nabízejí univerzální datovou abstrakci, již je možné použít ve všech výše ...
ApacheSparkDataEngineersAdvancedOptimizations

Apache Spark 3.0 for Data Scientists - Advanced Analytics
Leden 2023 # Apache Spark je distribuovaný výpočetní engine, který poskytuje unifikovaný framework pro zpracování velkých objemů dat, interaktivní analýzu, machine learning, analýzu grafu a streaming. V průběhu posledních několika let se stává standardem pro zpracování těchto workloadů a to nejen v prostředí velkých dat. Jedním z důvodů proč roste popularita Sparku je také jeho programové API, neboli tzv. DataFramy, které nabízejí univerzální datovou abstrakci, již je možné použít ve všech výše ...
ApacheSparkDataScientistsAdvancedAnalytics

Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and PerformancePower Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance
Červen 2023 # You will learn how to implement advanced IBM PowerVM features, such as Active Memory Sharing, Active Memory Expansion, shared dedicated processors, and multiple shared processor pools. Additionally, you will learn skills to implement, measure, analyze, and tune PowerVM virtualization features for optimal performance on IBM Power Systems servers. This course focuses on the features that relate to the performance of IBM POWER processor-based systems, AIX, and the special monitoring, c...
PowerSystemsVirtualizationAdvancedPowerVMPerformancePowerSystemsVirtualizationAdvancedPowerVMPerformance

IBM Spectrum Protect 8.1.4 Advanced Administration, Tuning, and TroubleshootingIBM Spectrum Protect 8.1.4 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting
Září 2023 # IBM Spectrum Protect, formerly known as IBM Tivoli Storage Manager, is a data backup and recovery solution designed to help you manage your data retention, reduce the cost of storage, and provide appropriate recovery point objectives to meet any service level agreement. IBM Spectrum Protect offers improved efficiency and flexibility through the use of object-based data management, policy driven retention, and an easy to use interface, the Operations Center. In this advanced-level course, you ...
SpectrumProtect814AdvancedAdministrationTuningTroubleshootingIBMSpectrumProtect814AdvancedAdministrationTuningTroubleshooting

Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - II
Prosinec 2022 # In this course, you learn how to extend the functionality of that solution to accommodate more process integration scenarios. Through presentations and hands-on lab exercises, you learn about the Service Component Architecture (SCA) programming model and runtime environment, XML (business object) support, Business Process Execution Language (BPEL) handlers, business state machines, and SCA transactions. You also learn about business process dynamicity and flexibility, relationships, and ...
DevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvancedIIDevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvanced

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, Troubleshooting
Leden 2023 # This 5-day course is for administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It provides in-depth administration training with IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Extended Edition at a higher skill level than the IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration course. Administrators learn how to control and tune the Tivoli Storage Manager environment and what steps to take when troubleshooting. The lab exercises explore the DB2 database management methods and ...
TivoliStorageManagerAdvancedAdministrationTuningTroubleshootingIBMTivoliStorageManagerAdvancedAdministrationTuningTroubleshooting

IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting
Leden 2023 # This course is administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It uses Tivoli Storage Manager 7.1 Extended Edition at a higher skill level than the Implementation and Administration course IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Implementation and Administration (TS613). Administrators learn how to control and tune the Tivoli Storage Manager environment and what steps to take when troubleshooting. The lab exercises explore the DB2 database management methods and options, using ...
TivoliStorageManagerAdvancedAdminTuningTroubleshootingIBMTivoliStorageManagerAdvancedAdminTuningTroubleshooting

PowerHA SystemMirror 7 Advanced ConfigurationsPowerHA SystemMirror 7 Advanced Configurations
Srpen 2023 # This course is designed to teach experienced PowerHA SystemMirror for AIX professionals the latest features in PowerHA SystemMirror. It covers how to: Effectively administer and monitor an IBM PowerHA SystemMirror for AIX cluster Implement PowerHA SystemMirror for AIXs more complex ...
PowerHASystemMirrorAdvancedConfigurationsPowerHASystemMirrorAdvancedConfigurations

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7] Horizon Mirage: Install, Configure, Manage (V5.0)
Únor 2023 # Tento pětidenní kurz poskytuje praktické školení, které studenty vybaví řadou dovedností: od provádění běžných administrativních úloh VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím laboratorních aktivit se studenti ponoří do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace studenty seznamují s reálnými scénáři, kterým čelí společnosti budující a rozšiřující svou virtuální infrastrukturu. Tento kurz využívá laboratorní cvičení ...
VMwarevSphere:AdvancedAdministrationWorkshopV7HorizonMirage:InstallConfigureManageV50

IBM Spectrum Scale Advanced Administration for LinuxIBM Spectrum Scale Advanced Administration for Linux
Březen 2023 # This course is intended for IT professionals tasked with administering a Spectrum Scale system. It includes information on installing, configuring and monitoring a Spectrum Scale cluster. This course replaces AN82G from Power ...
SpectrumScaleAdvancedAdministrationLinuxIBMSpectrumScaleAdvancedAdministrationLinux

IBM AIX - rozšířená administrace systémuIBM AIX - Advanced System Administration
Leden 2023 # Kurz IBM AIX - rozšířená administrace systému je určen všem účastníkům, kteří chtějí rozšířit znalosti administrace operačního systému IBM AIX. Účastníci se seznámí s postupy a nástroji pro detailní správu systému a jejich použitím při sledování a určování ...
rozšířenáadministracesystémuIBMAdvancedSystemAdministration

Advanced

Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Advanced

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net