SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Akreditovaná

Školení: Akreditovaná

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Akreditovaná zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Březen 2024 # Profesní zkouška dle standardů NSK Vám umožní pracovat jako kvalifikovaná chůva. Na základě certifikátu, který obdržíte po úspěšně složené zkoušce, získáte živnost vázanou. Pokud nechcete podnikat, ale být zaměstnaná, můžete tento certifikát využít v soukromých zařízeních, kde hledají chůvy. V dětských skupinách lépe uplatníte zkoušku Chůva pro děti v ...
AkreditovanázkouškaChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházky

Akreditovaná zkouška Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M]
Březen 2024 # Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M] nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách. Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. ...
AkreditovanázkouškaChůvadětidětskéskupiněkód:69-073-M

Akreditovaná

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Akreditovaná

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net