SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Akreditovaný

Kurzy: Akreditovaný

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M]
Září 2024 # Kurz je akreditovaný MŠMT. Časová dotace je 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu . Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu . V praxi to pak znamená, že se můžete ucházet o práci v mateřských centrech i jako chůva, která nabízí individuální ...
Chůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkykombinovanýakreditovanýkód:69-017-M

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz
Červen 2024 # Zubní instrumentářka Praha, Ostrava. Teoretická výuka probíhá formou ...
Zubníinstrumentářkaakreditovanýkvalifikačníkurz

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]
Červenec 2024 # Náš kurz je první a zatím jediný online kurz výživy v České republice, akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Není to kurz jednoho člověka - náš kurz obsahuje 150 hodin vysoce odborných přednášek, které zpracovalo a ozvučilo celkem 11 lektorů - specialistů, z nichž řada jsou akademičtí pracovníci, na daná témata. Všechny přednášky jsou jak v ozvučeném formátu ppt [PowerPoint] tak ve formátu mp4 [video] a rovněž ve -átu pdf. Náš kurz dále obsahuje 16 hodin praktických ...
VýživovýporadceakreditovanýMŠMTonlinekurz

Akreditovaný kurz manikúry a nehtové modeláže
Červenec 2024 # ” Krásné nehty ” - vizitka našeho vzhledu. V tomto kurzu se naučíte klasické manikúře v kombinaci s modeláží nehtů. Celkový rozsah kurzu: 140 hodin. Cena rekvalifikačního kurzu obsahuje studijní materiály, přípravky potřebné pro výkon praxe a závěrečnou zkoušku, osvědčení. Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností akreditované MŠMT. Pro více informací rolujte dolů po ...
Akreditovanýkurzmanikúrynehtovémodeláže

Strážný - Akreditovaný rekvalifikační kurz
Červenec 2024 # Kurz je určen pro zájemce o práci v bezpečnostních a hlídacích agenturách. Kurz je podmínkou k výkonu práce strážného. Kurz lze hradit úřadem práce jako tzv. zvolenou rekvalifikaci pro uchazeče i zájemce o zaměstnání. Délka kurzu : 40 hodin 5 dní výuka + 1 den ...
StrážnýAkreditovanýrekvalifikačníkurz

Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
Červenec 2024 # Účastníci kurzu si osvojí obecné zásady při poskytování první pomoci. Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifických rizikových faktorech a prevenci úrazů u osob cílové skupiny. Absolventi tohoto kurzu budou umět poskytnout první pomoc klientům sociálních ...
AkreditovanýkurzPrvnípomocpracovníkysociálníchslužbách

Akreditovaný

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Akreditovaný

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net