SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Comprehensive

Kurzy: Comprehensive

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes
Říjen 2023 # Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická p...
FinančníanalýzakrokkrokusouhrnnýmanalýzámFinancialAnalysisStepComprehensiveAnalyzes

Comprehensive

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Comprehensive

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net