SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Configure

Kurzy: Configure

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

VMware vSphere – Install, Configure, Manage [V8] (EDU-VSICM8)
Prosinec 2022 #   Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou operačních systémů Microsoft Windows nebo Linux. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro systémové integrátory a inženýry. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
VMwarevSphereInstallConfigureManageV8EDU-VSICM8

VMware vSphere: Troubleshooting [V7]Horizon View: Install, Configure, Manage (V7.3)
Prosinec 2022 # Tento pětidenní praktický kurz vám poskytne pokročilé znalosti, dovednosti a schopnosti, které vám umožní získat kompetence v oblasti řešení problémů v prostředí VMware vSphere® 7.x. Tento seminář zvyšuje vaše dovednosti a kompetence v používání rozhraní příkazového řádku, klienta VMware vSphere® Client™, souborů protokolu a dalších nástrojů pro analýzu a řešení ...
VMwarevSphere:TroubleshootingV7HorizonView:InstallConfigureManageV73

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7] Horizon Mirage: Install, Configure, Manage (V5.0)
Únor 2023 # Tento pětidenní kurz poskytuje praktické školení, které studenty vybaví řadou dovedností: od provádění běžných administrativních úloh VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím laboratorních aktivit se studenti ponoří do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace studenty seznamují s reálnými scénáři, kterým čelí společnosti budující a rozšiřující svou virtuální infrastrukturu. Tento kurz využívá laboratorní cvičení ...
VMwarevSphere:AdvancedAdministrationWorkshopV7HorizonMirage:InstallConfigureManageV50

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]
Prosinec 2022 # Tento pětidenní kurz nabízí intenzivní praktické školení zaměřené na instalaci, konfiguraci a správu VMware vSphere® 7, která zahrnuje VMware ESXi™ 7 a VMware vCenter Server® 7. Tento kurz vás připraví na správu infrastruktury vSphere pro organizaci jakékoli velikosti. Tento kurz je základem pro většinu dalších technologií VMware v softwarově definovaném datovém ...
VMwarevSphere:InstallConfigureManageV7vSphere:InstallConfigureManageV67

Windows Server 2016 - 2019 - Instalace, konfigurace a správa serveruWindows Server 2016 - Install, Configure and Manage
Prosinec 2022 # Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde, jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových te...
WindowsServer20162019InstalacekonfiguracesprávaserveruWindowsServer2016InstallConfigureManage

Configure

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Configure

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net