SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Dok

Kurzy: Dok

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení

Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD) – rekvalifikační kurz
Prosinec 2022 # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz je požadovaná dobrá znalost práce s počítačem. Cíl kurzu Zvládnout navrhovat, projektovat a upravovat technické výkresy pro profesionální 2D a 3D kreslení. Dále pak odnaučit samouky nešvarům a představit jim postupy pro zvýšení efektivity využití programu AutoCAD. Zaměření kurzu Kurz je určen pro nové uživatele AutoCADu nebo AutoCADu LT a pro samouky používající ...
ČteníkreslenítechnickédokumentaceAutoCADrekvalifikačníkurz

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL– pod záštitou CEPI! Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovate
Leden 2023 # Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně připraví. Účastníci kurzu , kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace. Tato ...
REALITNÍZPROSTŘEDKOVATEL–záštitouCEPI!NejlepšípřípravaodbornouzpůsobilostzákonarealitnímzprostředkováníAkreditovánoMŠMTSOUČÁSTÍZKOUŠKAúspěšnýabsolventobdržíDOKLADVÁZANOUŽIVNOSTRealitnízprostředkovate

Dokumenty v MS Word – využijte možnosti na maximum
Květen 2023 # Získáte užitečné návody, jak využít na maximum nástroje tvorby dokumentů, které MS Word nabízí. Odnesete si tipy pro vytváření kvalitních dokumentů dle pravidel typologie – a navíc je vytvoříte za poloviční čas než dosud. Příjemným bonusem budou vaše ušetřené nervy. * • hlavní a vnořený dokument, • hromadná korespondence, • formuláře a šablony, • typografie a estetika písma, • definice vlastních klávesových zkratek (např. pro vkládání symbolu), ...
DokumentyWordvyužijtemožnostimaximum

Certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba a úprava PDF dokumentů
Prosinec 2022 # Cíl kurzu Zvládat, vytvářet a upravovat vzhledově atraktivní a pro ostatní srozumitelné a interaktivní PDF dokumenty pro tisk i bezpečné použití na internetu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele začátečníky, kteří potřebují zvládat běžné úkony v rámci office a administrativy, je určen pro všechny uživatele, kteří potřebují efektivně předávat a upravovat dokumenty, součástí kurzu není programování a kurz není určený ...
CertifikovanýkurzAdobeAcrobattvorbaúpravadokumentů

Daňové a nedaňové náklady a výnosy, stanovení základu daně – včetně dokazování v případě daňového řízení
Prosinec 2022 # Seminář vás provede uceleným rozborem nákladů a výnosů z daňového pohledu. Budete seznámeni s jednotlivými druhy nákladů, úpravou základu daně, zaúčtováním nákladů a výnosů. Součástí výkladu bude posouzení daňové uznatelnosti a příklady. Nedílnou částí programu bude oblast dokazování příjmů a výdajů v daňovém řízení, konkrétně otázka, jak minimalizovat rizika v daňovém řízení a jaká má být argumentačně efektivní obrana před správcem daně. * Vymezení nákladů a ...
Daňovénedaňovénákladyvýnosystanovenízákladudaněvčetnědokazovánípřípadědaňovéhořízení

Daňové a nedaňové náklady a výnosy, stanovení základu daně – včetně dokazování v případě daňového řízení
Prosinec 2022 # Seminář vás provede uceleným rozborem nákladů a výnosů z daňového pohledu. Budete seznámeni s jednotlivými druhy nákladů, úpravou základu daně, zaúčtováním nákladů a výnosů. Součástí výkladu bude posouzení daňové uznatelnosti a příklady. Nedílnou částí programu bude oblast dokazování příjmů a výdajů v daňovém řízení, konkrétně otázka, jak minimalizovat rizika v daňovém řízení a jaká má být argumentačně efektivní obrana před správcem daně. * Vymezení nákladů a ...
Daňovénedaňovénákladyvýnosystanovenízákladudaněvčetnědokazovánípřípadědaňovéhořízení

Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2023
Leden 2023 # Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Seminář bude zahájen upozorněním na právní normy, aby nejen zaměstnanci, ale i podnikatelé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. * • druhy účetních dokladů, • náležitosti účetních dokladů dle zákona o ...
Praktickýpohledúčetnídaňovédokladypředpisů2023

Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2023
Leden 2023 # Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Seminář bude zahájen upozorněním na právní normy, aby nejen zaměstnanci, ale i podnikatelé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. * • druhy účetních dokladů, • náležitosti účetních dokladů dle zákona o ...
Praktickýpohledúčetnídaňovédokladypředpisů2023

Fakturace v roce 2022 - 2023, práce s účetními a daňovými doklady
Prosinec 2022 # Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. * Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů: • co je to faktura, podklady pro ...
Fakturaceroce20222023práceúčetnímidaňovýmidoklady

Fakturace v roce 2022 - 2023, práce s účetními a daňovými doklady
Prosinec 2022 # Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. * Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů: • co je to faktura, podklady pro ...
Fakturaceroce20222023práceúčetnímidaňovýmidoklady

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi
Březen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. cíl Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na: Zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech ...
UCHOVÁVÁNÍVYŘAZOVÁNÍDOKUMENTŮpraxi

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
Březen 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro fakturanty - ky, junior účetní, asistenty - ky, pracovníky front office - back office, do jejichž náplně práce patří zadávání dokladů do workflow nebo vystavování faktur pro klienty, další neúčetní profese, kteří v rámci své náplně práce vystavují doklady nebo přijímají doklady od klientů, pro podnikatele. cíl Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinnými náležitostmi účetních dokladů, a to jak těch, které do firmy přicházejí, tak ...
ÚČETNÍDAŇOVÉDOKLADY

Dok

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Dok

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net