SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; EKONOM

Kurzy: EKONOM

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

MS EXCEL pro manažery a ekonomy - 2denní
Duben 2023 # Kurzy na PC # Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery, účetní, ekonomy, ale také všechny, kteří se chtějí seznámit s pokročilými a méně používanými speciálními nástroji programu MS Excel. obsah Sjednocení znalostí Pokročilá práce s listy, trojrozměrné tabulky a funkce Pokročilé funkce (finanční, datumové, statistické, databázové, vyhledávací, textové, informační, matematické) Závislosti vzorců Scénáře Hledání řešení - ...
EXCELmanažeryekonomy2denní

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
Duben 2023 # Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování či finanční analýzu. cíl Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem ...
ZNÁTEKONOMÚČETNICTVÍsrozumitelnésouvislostiúčetnictvípříkladech

NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
Červen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro profesionální nákupčí, pracovníky nákupních oddělení, ale také pro ředitele a majitele menších firem. cíl Cíl: Odhalit pravidla optimalizace nákupu a výběru nejvhodnějšího dodavatele . Objasnit možnosti využití potenciálu nákupního procesu pro zvýšení cash flow firmy a zlepšení její efektivnosti a ziskovosti. Představit nástroje určení a vyhodnocení nákupu z hlediska dodavatelů, množství, kvality, ceny a času dodávky. obsah ...
NÁKUPNÍCONTROLLINGekonomikanákupčí

Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje
Duben 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní číst ve výkazech rozvaha a výsledovka. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a ...
Ekonomikaobchodníkyspecialistynákupuprodeje

Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje
Duben 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní číst ve výkazech rozvaha a výsledovka. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a ...
Ekonomikaobchodníkyspecialistynákupuprodeje

Právo nejen pro ekonomy a účetní
Prosinec 2022 # Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Právonejenekonomyúčetní

Právo nejen pro ekonomy a účetní
Prosinec 2022 # Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Právonejenekonomyúčetní

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
Listopad 2022 # Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Součástí je i praktický příklad, na kterém si ukážeme použití a vyhodnocení ...
Ekonomickéukazatelecharakteristikajejichvyhodnocenívčetněpříkladůpraxe

DAC 7 – povinnosti, které plynou provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023
Prosinec 2022 # Jste zváni na prakticky orientovaný seminář, jenž vás seznámí s pravidly, které směrnice do praxe přináší. Seminář reaguje na časté dotazy, které kolem DAC 7 vznikají. Bude představeno, koho se nová reportovací povinnost vůči Finanční správě týká, jaké jsou výjimky z oznamovací povinnosti a v neposlední řadě vás seminář seznámí s novými formuláři ve vztahu k ohlašovací a registrační povinnosti. DAC7 míří na získávání informací finační správou o prodejcích, kteří využívají platformy k ...
povinnostikteréplynouprovozovatelůmplatforemsdílenéekonomiky2023

DAC 7 – povinnosti, které plynou provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023
Prosinec 2022 # Jste zváni na prakticky orientovaný seminář, jenž vás seznámí s pravidly, které směrnice do praxe přináší. Seminář reaguje na časté dotazy, které kolem DAC 7 vznikají. Bude představeno, koho se nová reportovací povinnost vůči Finanční správě týká, jaké jsou výjimky z oznamovací povinnosti a v neposlední řadě vás seminář seznámí s novými formuláři ve vztahu k ohlašovací a registrační povinnosti. DAC7 míří na získávání informací finační správou o prodejcích, kteří využívají platformy k ...
povinnostikteréplynouprovozovatelůmplatforemsdílenéekonomiky2023

Ekonomika pro mistry – specialisty výrobních procesů
Květen 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení obratu oběžných aktiv. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní pochopit principy výrobní efektivnosti a efektivity. Dokážete plánovat výrobní aktivity, činnosti a procesy z pohledu potřebných finančních toků. Získáte schopnost interpretovat výsledky ve finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, cash flow). Prosíme účastníky, aby si na seminář ...
Ekonomikamistryspecialistyvýrobníchprocesů

Ekonomika pro mistry – specialisty výrobních procesů
Květen 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení obratu oběžných aktiv. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní pochopit principy výrobní efektivnosti a efektivity. Dokážete plánovat výrobní aktivity, činnosti a procesy z pohledu potřebných finančních toků. Získáte schopnost interpretovat výsledky ve finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, cash flow). Prosíme účastníky, aby si na seminář ...
Ekonomikamistryspecialistyvýrobníchprocesů

EKONOM

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | EKONOM

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net