SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; EKONOM

Školení: EKONOM

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

MS EXCEL pro manažery a ekonomy - 2denní
Duben 2024 # Kurzy na PC # Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery, účetní, ekonomy, ale také všechny, kteří se chtějí seznámit s pokročilými a méně používanými speciálními nástroji programu MS Excel. obsah Sjednocení znalostí Pokročilá práce s listy, trojrozměrné tabulky a funkce Pokročilé funkce (finanční, datumové, statistické, databázové, vyhledávací, textové, informační, matematické) Závislosti vzorců Scénáře Hledání řešení - ...
EXCELmanažeryekonomy2denní

ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A TVORBA DASHBOARDŮ v MS Excel - pro manažery a ekonomy
Leden 2024 # Ekonomický management # Úspěšné manažery spojuje mimo jiné dokonalé analytické myšlení, motivační schopnosti a kreativita. Analytické myšlení znamená být metodický a kompetentní při zvažování všech detailů problému. Pro Určeno pro manažery, obchodníky či analytiky, kteří chtějí rozvinout své analytické schopnosti. Pro všechny, kteří potřebují svá rozhodnutí opírat o analýzu dat, rozpoznávat souvislosti, navrhovat nejlepší řešení . Cíl Naučit se, jak ...
ANALYTICKÉMYŠLENÍTVORBADASHBOARDŮExcelmanažeryekonomy

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
Duben 2024 # Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro firemní plánování či finanční analýzu. Cíl Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem s ...
ZNÁTEKONOMÚČETNICTVÍsrozumitelnésouvislostiúčetnictvípříkladech

NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
Červen 2024 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro profesionální nákupčí, pracovníky nákupních oddělení, ale také pro ředitele a majitele menších firem. Cíl Odhalit pravidla optimalizace nákupu a výběru nejvhodnějšího dodavatele . Objasnit možnosti využití potenciálu nákupního procesu pro zvýšení cash flow firmy a zlepšení její efektivnosti a ziskovosti. Představit nástroje určení a vyhodnocení nákupu z hlediska dodavatelů, množství, kvality, ceny a času dodávky. Obsah ...
NÁKUPNÍCONTROLLINGekonomikanákupčí

Daňový řád pro účetní a ekonomické profese
Leden 2024 # Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení. * Postup k odstranění pochybností aneb zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně: Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho ...
Daňovýúčetníekonomicképrofese

Daňový řád pro účetní a ekonomické profese
Leden 2024 # Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení. * Postup k odstranění pochybností aneb zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně: Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho ...
Daňovýúčetníekonomicképrofese

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - nejčastější situace a možné postupy, - co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem daně - - pro ekonomy a účetní
Prosinec 2023 # Daně # Určeno pro daňové poradce, účetní, ekonomy, obchodní a finanční ředitele, podnikové právníky, jednatele. Cíl Seznámit osoby, které mohou v rámci své činnosti komunikovat a jednat se správcem daně s hlavními postupy, které může správce daně uplatňovat , tak, aby daná osoba dokázala porozumět významu jednání a věděla, jak správně v dané situaci reagovat . Budou prezentovány hlavní pojmy a principy daňového řízení , které je praktické znát, ...
DAŇOVÉŘÍZENÍnejčastějšísituacemožnépostupytvrditprokazovatsporechsprávcemdaněekonomyúčetní

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - nejčastější situace a možné postupy, - co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem daně - - pro ekonomy a účetní
Květen 2024 # Daně # Určeno pro daňové poradce, účetní, ekonomy, obchodní a finanční ředitele, podnikové právníky, jednatele. cíl Seznámit osoby, které mohou v rámci své činnosti komunikovat a jednat se správcem daně s hlavními postupy, které může správce daně uplatňovat , tak, aby daná osoba dokázala porozumět významu jednání a věděla, jak správně v dané situaci reagovat . Budou prezentovány hlavní pojmy a principy daňového řízení , které je praktické znát, ...
DAŇOVÉŘÍZENÍnejčastějšísituacemožnépostupytvrditprokazovatsporechsprávcemdaněekonomyúčetní

MS Excel pro ekonomy a manažery
Prosinec 2023 # Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a ...
Excelekonomymanažery

EKONOM

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | EKONOM

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net