SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ESXi

Školení: ESXi

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenter
Září 2024 # VMware vSphere * – Administration Workshop * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento ...
VMwarevSphereprakticképoužitírozšířenásprávaESXivCenter

VMware vSphere 8.x Standard - Instalace a administrace ESXi a vCenter
Červenec 2024 # VMware vSphere Essentials * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x a vCenter Server 8.x v edici Essentials - Standard z hlediska praktického nasazení a použití. Kurz se bude věnovat základní instalaci, konfiguraci, administraci, obsluze, zabezpečení a zálohování. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří potřebují získat praktické dovednosti při správě virtuálního prostředí pro malé ...
VMwarevSphereStandardInstalaceadministraceESXivCenter

ESXi

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ESXi

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net