SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Enterprise

Školení: Enterprise

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Technický workshop - Enterprise Linux 8 - RHEL - CentOS
Únor 2023 # Operační systém Red Hat Enterprise Linux 8 potažmo CentOS 8 představuje mnoho nových funkcionalit. Oproti předchozí generaci přináší změny např. v balíčkovacím systému, používání kontejnerů, souborovém systému, firewallu a dalších částech distribuce. Nově také přibyla možnost správy pomocí webové konzole Cockpit. Workshop naučí IT administrátory s těmito a dalšími změnami a novými funkcionalitami pracovat a zároveň ukáže i zajímavé zkušenosti z praxe. Účastníci si budou moci sami vyzkoušet jaké ...
TechnickýworkshopEnterpriseLinuxRHELCentOS

Enterprise Architektura - nové přístupy
Prosinec 2022 # Byznys je hlavně o procesech a činnostech lidí. Tyto činnosti se v dnešní turbulentní době mohou často měnit. Jediná efektivní cesta, jak nezůstat pozadu je mít systém a nástroje, které umožní flexibilně a bez velkých nákladů proces upravovat potřebám trhu. To je první část celé problematiky. Ta druhá je podpora IT, jakožto poskytovatele služeb pro byznys procesy. Moderní IT by mělo být natolik pružné, že musí reagovat na požadavky byznysu téměř v reálném čase. A o tom je druhá část zaměřená na ...
EnterpriseArchitekturanovépřístupy

Fast Track to SAP Sybase Adaptive Server Enterprise 16Fast Track to Adaptive Server Enterprise 15.0
Leden 2023 # V kurzu se seznámíte s architekturou ASE a jejími jednotlivými komponentami včetně nejnovějších vlastností. Tento kurz Vám dále poskytuje informace o vytváření tabulek, manipulaci s daty, tabulkami a jinými databázovými objekty s použitím ANSI standardu SQL a Sybase Transact-SQL rozšíření. Dále Vám poskytuje praktickou zkušenost s databázemi v Adaptive Server Enterprise. V kurzu se také seznámíte se speciálními rysy a funkcemi Adaptive Server Enterprise, s vloženými procedurami, trigery a ...
FastTrackSybaseAdaptiveServerEnterprise16FastTrackAdaptiveServerEnterprise150

System and Database Administration: SAP Sybase Adaptive Server Enterprise 16System and Database Administration ASE
Únor 2023 # Kurz je zaměřen na administraci Adaptive Server Enterprise, základy monitorování a ladění systému, optimální využití systémových zdrojů (paměť, disky, CPU) a provádění záloh s cílem vytvořit bezpečný a jednoduše řiditelný databázový systém. Tyto úlohy si vyzkoušíte na vlastní instalaci ASE. Součástí kurzu je i hlubší seznámení s činností Adaptive Server Enterprise, jako jsou zamykací schémata, systémové a uživatelsky definované role. ...
SystemDatabaseAdministration:SybaseAdaptiveServerEnterprise16SystemDatabaseAdministration

Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky
Prosinec 2022 # Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R E...
Kurz-školeníPokročiláanalýzadolovánípomocíOracleDataMinerEnterpriseProgramátoryanalytiky

Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - Reporty a dashboardy
Prosinec 2022 # Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - Reporty a dashboardy naučí účastníky, jak používat Oracle BI z uživatelského hlediska. Naučí se, jak vytvářet interaktivní manažerské tabule, provádět ad-hoc analýzy dat, vytvářet automatické upozornění a vytvářet reporty. Účastníci se naučí vytvářet tabulky, grafy, kontingenční tabulky, a jak profesionálně vizualizovat a analyzovat všechna svá data. Závěr kurzu se věnuje sledování výkonnosti organizace a jeho integraci s ostatními technologiemi Oracle ...
KurzOracleEnterpriseEditionReportydashboardy

RH342 - Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting
Prosinec 2022 # The Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting course (RH342) provides system administrators with the tools and techniques they need to successfully diagnose, and fix, a variety of potential issues. Students will work through hands-on problems in various subsystems to diagnose and fix common issues.   Audience The Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting course is aimed at senior system administrators who wish to learn more about troubl...
RH342EnterpriseLinuxDiagnosticsTroubleshooting

Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářůOracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders
Únor 2023 # Kurz se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro vytváření dynamických repozitářů, a zajistit jednotlivé části repozitáře tak, aby každý uživatel mohl pracovat pouze s povolenými částmi. Závěr kurzu se věnuje týmovému vývoji repozitářů, nasazování změn do ...
OracleEnterpriseEditiontvorbarepozitářůOracleEnterpriseEditionMetadataRepositoryBuilders

RH294 - Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible
Prosinec 2022 # Red Hat System Administration III: Linux Automation (RH294) is designed for Linux® system administrators and developers who need to automate provisioning, configuration, application deployment, and orchestration. This course is based on Red Hat® Enterprise Linux 8.4 and Red Hat® Ansible Automation platform 1.2. Ways To Train - Test Red Hat offers a method of training that is convenient to you - classroom, online, or at your site. Audience This course is geared toward Linux system ...
RH294EnterpriseLinuxAutomationwithAnsible

DO380 - Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise
Únor 2023 # Red Hat OpenShift Administration II teaches you how to build robust clusters that provide high availability and the ability to run large numbers of applications. You will learn about OpenShift integration with datacenter infrastructure such as load balancers, identity management, monitoring, proxies, and storage. You will also develop more troubleshooting and Day 2 operations skills in this course. You will design an OpenShift HA cluster, then build and test it. You will use this cluster to ...
DO380OpenShiftAdministrationIII:ScalingKubernetesDeploymentsEnterprise

VMware vSphere 7.x Enterprise - rozšířená správaVMware vSphere – Advanced
Leden 2023 # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 7.x, vCenter Server 7.x a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento systém s nasazením Enterprise ...
VMwarevSphereEnterpriserozšířenásprávaVMwarevSphereAdvanced

Enterprise

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Enterprise

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net