SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Excel

Kurzy: Excel

Celkem: 95 seminářů, kurzů a/nebo školení

MS Excel - zpracování dat s využitím Power QueryMS Excel - data processing using Power Query
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je seznámit uživatele aplikace MS Excel s možnostmi pokročilé automatizace dat pomocí doplňku Power Query. Absolventi tohoto kurzu budou schopni si upravit data uložená přímo v MS Excel či jiném zdroji dat tak, aby následná práce s daty byla rychlejší, méně náchylná na chyby a vyžadovala méně času či ručních zásahů. Kurz je určen uživatelům aplikace MS Excel pracujícími s vnořenými funkcemi, např. IFERROR(SVYHLEDAT()) a objekty typu ...
ExcelzpracovánívyužitímPowerQueryMSExceldataprocessingusingPowerQuery

MS Excel - analýza dat pomocí Power Pivot, Power Query a Power MapMS Excel - Data Analysis Expressions (DAX) in Power Pivot
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s doplňky tabulkového kalkulátoru, díky nimž nyní můžete velice rychle zpracovávat miliony řádků z různých databází současně. Kurz je určen těm, kdo zpracovává a analyzuje velké množství dat a potřebuje provádět nad nimi provádět efektivní a rychlé analýzy. Naučíte se spravovat datový model sešitu pomocí doplňku Power Pivot, vytvářet dotazy a transformovat data pomocí doplňku Power Query a tvořit atraktivní prohlídky protorových dat díky nástroji Power ...
ExcelanalýzapomocíPowerPivotPowerQueryPowerMapMSExcelDataAnalysisExpressionsDAXPowerPivot

MS Excel - programování v jazyku VBAMS Excel - VBA Programming
Únor 2023 # Automatizace a zvýšení efektivity práce v aplikaci MS Excel. Posluchač získá ucelený přehled o práci s programovacím jazykem Visual Basic for Applications (VBA) v prostředí MS Excel. Součástí je i práce s formulářovými prvky a úvod do tvorby vlastních formulářů. Rozsah a míra podrobnosti probíraných témat je dostačující pro možnost řešení celé řady typových úloh a poskytuje dobrý základ pro další rozvoj programátorských znalostí a z...
ExcelprogramováníjazykuVBAMSExcelProgramming

Funkce a vzorce v MS Excel
Květen 2023 # Používáte v Excelu pouze funkci SUMA a ostatní funkce jsou pro vás poněkud vzdálenými pojmy? Během tohoto semináře porozumíte dalším jednoduchým i složitým funkcím včetně funkcí vnořených. Na semináři se budeme věnovat také práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní každou vaši práci na maximum. Usnadněte si práci s daty – naučte se efektivně pracovat s funkcemi v Excelu. * Úvod k funkcím a ...
FunkcevzorceExcel

Funkce a vzorce v MS Excel
Prosinec 2023 # Používáte v Excelu pouze funkci SUMA a ostatní funkce jsou pro vás poněkud vzdálenými pojmy? Během tohoto semináře porozumíte dalším jednoduchým i složitým funkcím včetně funkcí vnořených. Na semináři se budeme věnovat také práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní každou vaši práci na maximum. Usnadněte si práci s daty – naučte se efektivně pracovat s funkcemi v Excelu. * Úvod k funkcím a ...
FunkcevzorceExcel

MS Excel - efektivní zpracování dat pro uživateleMS Excel - For Advanced Users
Únor 2023 # Kurz je určen všem uživatelům aplikace MS Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti a využívat naplno užitečné nástroje tohoto programu. Po absolvování kurzu pro vás bude zpracování dat výrazně rychlejší a především efektivnější, dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace. V průběhu školení se dozvíte spoustu tipů a doporučení, jak data jednoduše vybrat, vhodně seskupit, vizualizovat, doplnit potřebnými souhrny a správně analyzovat. Po absolvování kurzu můžete využívat ...
ExcelefektivnízpracováníuživateleMSExcelAdvancedUsers

Automatizace práce v MS Excel pomocí maker – dvoudenní seminář
Únor 2023 # Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas strávený nad zpracováváním dat. * • zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker, • problematika maker v MS Excel, • zabezpečení ...
AutomatizacepráceExcelpomocímakerdvoudenníseminář

Automatizace práce v MS Excel pomocí maker – dvoudenní seminář
Listopad 2023 # Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas strávený nad zpracováváním dat. * • zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker, • problematika maker v MS Excel, • zabezpečení ...
AutomatizacepráceExcelpomocímakerdvoudenníseminář

Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I.
Únor 2023 # Cíl kurzu Orientovat se v prostředí Visual Basic editoru a tvořit vlastní jednoduché programy, které zautomatizují vaši každodenní rutinní práci v Excelu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilejší uživatele Excelu, kteří se chtějí naučit jeho prostředí programovat, ocení jej statistici, analytici výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří denně zpracovávají velké množství dat, dále pak projektoví manažeři, kteří p...
MicrosoftExcelkurzprogramování

Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel – dvoudenní seminář
Březen 2023 # Naučíte se pracovat s Excelem jako s nástrojem, do kterého můžete jednoduše připojit zdroj databázových dat bez nutnosti všechna data z databáze opakovaně importovat. Ušetříte svůj čas a hlavně své nervy, které často pracují v momentě, kdy čekáte, než se vám spousta dat do Excelu naimportuje. Zjistíte, jak vytvořit dynamické dotazy, přes které budete v reálném čase upravovat požadavky na databázová data tak, abyste vždy viděli a pracovali pouze s tím, s čím doopravdy pracovat chcete. ...
ZískáváníanalýzaprezentaceExceldvoudenníseminář

MS Excel - novinky verze pro Microsoft 365MS Excel - news Office 365
Březen 2023 # Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele MS Excelu verze pro Microsoft 365. Dozvíte se v něm, co nového můžete v aplikaci využívat. Představíme si nové užitečné a vylepšené funkce, naučíme se pracovat s funkcemi vracejícími dynamické oblasti a představíme si nový revoluční zápis funkcí pomocí pojmenovaných proměnných. Cílem kurzu je přehledně představit pokročilým uživatelům Excelu nové nástroje, které určitě stojí za v...
ExcelnovinkyverzeMicrosoft365MSExcelnewsOffice

Uživatelská makra nejen v ExceluMS Excel - Creating of Macros
Březen 2023 # Kurz je určen pokročilým uživatelům aplikací MS Office, kteří si chtějí práci zautomatizovat díky záznamům maker. Na kurzu se účastníci seznámí s uživatelským záznamem makra bez potřeby znalosti programovacího jazyka VBA. Užitečné praktické ukázky použití maker budou využity nejen v aplikaci MS Excel. Kurz je vhodný jako úvodní kurz před výukou programování ve ...
UživatelskámakranejenExceluMSExcelCreatingMacros

Excel

Celkem: 95 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Excel

Počet kurzů: 105606
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net