SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Form

Školení: Form

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení

Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma
Listopad 2022 # Statistiky posledních let hovoří o zněkolikanásobení čtenářského výkonu u drtivé většiny absolventů tohoto semináře. Během semináře ztrojnásobíte až zpětinásobíte svůj čtenářský výkon a například zaznamenáte citelnou úlevu při zvládání každodenní záplavy e-mailů. Získáte čas u jakýchkoliv dalších textů – od vyhledávacích (internet) přes informační (administrativa) po studijní. Přímo během semináře se naučíte číst většinu běžných denních pracovních textů dvakrát až čtyřikrát rychleji – s výrazně ...
Rychločteníracionálníčtenídvoudenníintenzifikovanáforma

EFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) - a vliv řeči těla - 2denní
Srpen 2022 # Rozvoj osobnosti # Komunikovat tak, abychom dosáhli svých cílů a přitom zachovali dobré vztahy a porozumění v týmu či ve dvojici je otázkou hlubšího pochopení toho, co komunikace je a není. Komunikaci je potřeba trénovat a zlepšovat. Říká se, že není důležité, co říkáme, ale co druhá osoba slyší a jak naše sdělení vnímá. Pokud pochopíme klíčové principy přijímání a sdělování informací a naučíme se je vědomě používat, může se naše komunikační dovednost rapidně ...
EFEKTIVNÍFORMYKOMUNIKACEpřesvědčováníargumentacevlivřečitěla2denní

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně
Červenec 2022 # Místo SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor Jiřina Alex Juranková (specialistka na firemní písemnou komunikaci) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
Píšetedobře?Pišteperfektněanebpísemnákomunikaceformálněneformálně

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně
Říjen 2022 # Odnesete si hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Zlepšíte svoji písemnou komunikaci, obohatíte slovní zásobu. Osvojíte si nové způsoby práce s textem. * • slovní zásoba, porozumění českému jazyku, • hledání nových cest pro práci s textem a slovem, • norma ČSN 01 6910 (2014), • firemní i osobní korespondence, • gramatika – stylistika – zdvořilost, • aktivní tvorba textů pro různé situace – praktický nácvik, ...
Píšetedobře?Pišteperfektněanebpísemnákomunikaceformálněneformálně

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně
Prosinec 2022 # Odnesete si hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Zlepšíte svoji písemnou komunikaci, obohatíte slovní zásobu. Osvojíte si nové způsoby práce s textem. * • slovní zásoba, porozumění českému jazyku, • hledání nových cest pro práci s textem a slovem, • norma ČSN 01 6910 (2014), • firemní i osobní korespondence, • gramatika – stylistika – zdvořilost, • aktivní tvorba textů pro různé situace – praktický nácvik, ...
Píšetedobře?Pišteperfektněanebpísemnákomunikaceformálněneformálně

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně
Červenec 2022 # Odnesete si hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Zlepšíte svoji písemnou komunikaci, obohatíte slovní zásobu. Osvojíte si nové způsoby práce s textem. * • slovní zásoba, porozumění českému jazyku, • hledání nových cest pro práci s textem a slovem, • norma ČSN 01 6910 (2014), • firemní i osobní korespondence, • gramatika – stylistika – zdvořilost, • aktivní tvorba textů pro různé situace – praktický nácvik, ...
Píšetedobře?Pišteperfektněanebpísemnákomunikaceformálněneformálně

Pracovní doba, pravidla a forma rovnoměrného - nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky
Říjen 2022 # Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika rovnoměrného – nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Výklad bude zahrnovat novelizace z pohledu ...
Pracovnídobapravidlaformarovnoměrnéhonerovnoměrnéhorozvrženípracovnídobysměnnéprovozyprakticky

Pracovní doba, pravidla a forma rovnoměrného - nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky
Říjen 2022 # Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika rovnoměrného – nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Výklad bude zahrnovat novelizace z pohledu ...
Pracovnídobapravidlaformarovnoměrnéhonerovnoměrnéhorozvrženípracovnídobysměnnéprovozyprakticky

Kurz ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky
Červenec 2022 # Kurz ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky je určen programátorům ASP.NET aplikací, kteří chtějí porozumět principům fungování stávajících serverových komponent a naučit se vytvářet komponenty vlastní. V průběhu tohoto kurzu se ponoříme do hloubky fungování těchto technologií a ukážeme si, jak se dají efektivně využívat. Odhalíte dosud netušené možnosti standardních prvků, které jsou součástí .NET Frameworku, ale také způsoby, jak můžete psát vlastní ovládací prvky. A to nejenom ty běžné ...
KurzASPNETFormsserverovéovládacíprvky

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, - práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
Září 2022 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) cíl Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce z jiného místa výkonu práce jako alternativních a často využívaných forem zaměstnání. obsah Právní prostor pro sjednávání dohod Srovnání dohod s pracovním ...
DOHODAPROVEDENÍPRÁCEDOHODAPRACOVNÍČINNOSTIprácedomovajinépružnéformyzaměstnávání

MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
Říjen 2022 # Osnova kurzu: * Přehled syntaktických pravidel, která určují, co se ve vzorci může objevit * Názvy a jejich využití ve vzorcích při adresování oblastí buněk * Základní funkce – SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX, MIN * Odkazy na buňky z jiných listů a sešitů * 3D odkazy ve vzorcích * Relativní, smíšené a ...
Excelvzorcepodmíněnéformátováníefektivně

ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU PRÁCE, - slaďování soukromého a pracovního života
Prosinec 2022 # Pracovní právo # Kratší pracovní doba – výhody, nevýhody, důsledky na odměňování, dovolenou Pružná pracovní doba – využití v praxi, různé varianty, dopady na překážky v práci, přesčasy atd. Jiná vhodná úprava pracovní doby – chráněné skupiny zaměstnanců, pečující osoby, důvody (ne)vyhovění žádosti Tzv. nadúvazková práce versus práce přesčas – podmínky, limity Sdílené pracovní místo – možnosti využití v praxi, způsoby sjednání ...
ČÁSTEČNÉPRACOVNÍÚVAZKYFLEXIBILNÍFORMYVÝKONUPRÁCEslaďovánísoukroméhopracovníhoživota

Form

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Form

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde