SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; IFRS

Kurzy: IFRS

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
Červenec 2024 # Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech ...
MezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíIFRSspeciálka

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
Říjen 2024 # Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky. * • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky, • výchozí ...
IFRSMezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíkomplexně

IFRS v praxi – pro pokročilé
Listopad 2024 # Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze. Obdržíte bohaté studijní materiály. Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s. Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho ...
IFRSpraxipokročilé

IFRS v praxi – pro pokročilé
Srpen 2024 # Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů. Obdržíte bohaté studijní materiály. Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s. podobně jako prezenční seminář IFRS v praxi – pro pokročilé i tato online verze probírá všechny nejdůležitější oblasti IFRS. Na rozdíl od živého semináře, online formát umožní probrat stejný rozsah za dvě třetiny doby. Pravdou je, že online školení nikdy nebude tak interaktivní jako živé, ale pro některé účastníky, zvlášť ty, kteří se těžko mohou uvolnit ...
IFRSpraxipokročilé

IFRS in English
Říjen 2024 # Most companies apply IFRS because they are subsidiaries in a group whose securities trade on a regulated, EU market. In addition, many EU member states require legal entities to apply national standards, a.k.a. national GAAP, for statutory accounting and - or taxation purposes. Combining the two can be a challenge. For example, while national GAAPs often define chart of accounts, IFRS does not. More importantly, while national GAAPs are often driven by the legal form of transactions, ...
IFRSEnglish

IFRS v praxi – pro pokročilé
Prosinec 2024 # Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů. Obdržíte bohaté studijní materiály. Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s. podobně jako prezenční seminář IFRS v praxi – pro pokročilé i tato online verze probírá všechny nejdůležitější oblasti IFRS. Na rozdíl od živého semináře, online formát umožní probrat stejný rozsah za dvě třetiny doby. Pravdou je, že online školení nikdy nebude tak interaktivní jako živé, ale pro některé účastníky, zvlášť ty, kteří se těžko mohou uvolnit ...
IFRSpraxipokročilé

Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
Listopad 2024 # Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o zhotovení (Stavební smlouvy), • předmět standardu, identifikace smlouvy, identifikace povinností plynoucích ze smlouvy, • transakční cena a ...
MezinárodnístandardyIFRSVýnosyLeasingy

Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
Září 2024 # Na semináři budete seznámeni s jednotlivými standardy IFRS týkajících se majetku a operativního leasingu. Dozvíte se jak teoretické znalosti, tak i praktické příklady aplikace mezinárodních standardů na jednotlivé položky majetku. Obdržíte skripta včetně příkladů, které budou na kurzu řešeny a vysvětleny. Procvičíte si teoretické znalosti, které následně budete aplikovat na konkrétní praktické příklady. Naučíte se rozlišovat rozdíly mezi vykazováním dle IFRS a ČÚS. Získáte ...
MajetekIFRSvčetněoperativníleasing

IFRS

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | IFRS

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net