SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; INVENTARIZACE

Kurzy: INVENTARIZACE

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022
Říjen 2022 # Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací. * Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací. Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku: • formální a věcné přístupy k ...
Inventarizacemajetkuzávazkůnáležitápřípravaúčetnízávěrkusestavenou2022

Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022
Říjen 2022 # Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací. * Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací. Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku: • formální a věcné přístupy k ...
Inventarizacemajetkuzávazkůnáležitápřípravaúčetnízávěrkusestavenou2022

Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2022
Listopad 2022 # Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů, • požadavky na průkaznost účetnictví, inventarizace majetku a závazků, členění majetku ...
Inventarizacemajetkuzávazkůvčetněpřípravnýchpracíuzavřeníúčetnictví2022

Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2022
Listopad 2022 # Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů, • požadavky na průkaznost účetnictví, inventarizace majetku a závazků, členění majetku ...
Inventarizacemajetkuzávazkůvčetněpřípravnýchpracíuzavřeníúčetnictví2022

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022
Říjen 2022 # * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – ...
provéstřádněinventarizacemajetkuzávazkůjakosoučástpřípravyúčetnízávěrku2022

Inventarizace majetku a závazků 2022 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * 1) Předpoklady a zásady tvorby účetních informací, význam průkaznosti a vztah k vnitřnímu řídicímu kontrolnímu systému, vztah inventarizace k průkaznosti * 2) Principy inventarizace a relevantní terminologie dle závazných právních předpisů v této oblasti * 3) Aplikace pravidel a procesu ...
Inventarizacemajetkuzávazků2022proúředníkyúzemníchsamosprávnýchcelkůtěmitozřizovanýchpříspěvkovýchorganizacíON-LINE

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE
Říjen 2022 # * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – ...
provéstřádněinventarizacemajetkuzávazkůjakosoučástpřípravyúčetnízávěrku2022ON-LINE

EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
Září 2022 # Finanční účetnictví # Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. cíl Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku. obsah Základní charakteristika majetku – dlouhodobého, drobného, oběžného Způsoby oceňování majetku – pořizovací cena, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena Evidence majetku – majetkové karty, knihy a jejich základní náležitosti Sestavení plánu ...
EVIDENCEINVENTARIZACEMAJETKU

INVENTARIZACE

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | INVENTARIZACE

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net