SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Install

Kurzy: Install

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

VMware vSphere – Install, Configure, Manage [V8] (EDU-VSICM8)
Prosinec 2022 #   Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou operačních systémů Microsoft Windows nebo Linux. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro systémové integrátory a inženýry. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
VMwarevSphereInstallConfigureManageV8EDU-VSICM8

VMware vSphere: Troubleshooting [V7]Horizon View: Install, Configure, Manage (V7.3)
Prosinec 2022 # Tento pětidenní praktický kurz vám poskytne pokročilé znalosti, dovednosti a schopnosti, které vám umožní získat kompetence v oblasti řešení problémů v prostředí VMware vSphere® 7.x. Tento seminář zvyšuje vaše dovednosti a kompetence v používání rozhraní příkazového řádku, klienta VMware vSphere® Client™, souborů protokolu a dalších nástrojů pro analýzu a řešení ...
VMwarevSphere:TroubleshootingV7HorizonView:InstallConfigureManageV73

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7] Horizon Mirage: Install, Configure, Manage (V5.0)
Únor 2023 # Tento pětidenní kurz poskytuje praktické školení, které studenty vybaví řadou dovedností: od provádění běžných administrativních úloh VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím laboratorních aktivit se studenti ponoří do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace studenty seznamují s reálnými scénáři, kterým čelí společnosti budující a rozšiřující svou virtuální infrastrukturu. Tento kurz využívá laboratorní cvičení ...
VMwarevSphere:AdvancedAdministrationWorkshopV7HorizonMirage:InstallConfigureManageV50

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]
Prosinec 2022 # Tento pětidenní kurz nabízí intenzivní praktické školení zaměřené na instalaci, konfiguraci a správu VMware vSphere® 7, která zahrnuje VMware ESXi™ 7 a VMware vCenter Server® 7. Tento kurz vás připraví na správu infrastruktury vSphere pro organizaci jakékoli velikosti. Tento kurz je základem pro většinu dalších technologií VMware v softwarově definovaném datovém ...
VMwarevSphere:InstallConfigureManageV7vSphere:InstallConfigureManageV67

IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Installation, Configuration, Operation TrainingIBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Installation, Configuration, Operation Training
Leden 2023 # IBM Tivoli Storage Manager FastBack utilizes disk-based, block-level, incremental-forever technology to protect database, mail, and file servers in the SMB environment. This three-day course enables you to implement, configure, and support the IBM Tivoli Storage Manager FastBack product. Learn to install the server and client components of the product, define the repository, and use the FastBack Manager interface to create a client groups, job schedules, and policies to protect the data and ...
TivoliStorageManagerFastBack611InstallationConfigurationOperationTrainingIBMTivoliStorageManagerFastBack611InstallationConfigurationOperationTraining

PostgreSQL – základy administrace a implementace systémuPostgreSQL - System Installation and Administration
Leden 2023 # Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL ...
PostgreSQLzákladyadministraceimplementacesystémuPostgreSQLSystemInstallationAdministration

Windows Server 2016 - 2019 - Instalace, konfigurace a správa serveruWindows Server 2016 - Install, Configure and Manage
Prosinec 2022 # Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde, jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových te...
WindowsServer20162019InstalacekonfiguracesprávaserveruWindowsServer2016InstallConfigureManage

DO322 - Red Hat OpenShift Installation Lab
Březen 2023 # Please note: Students are strongly advised to complete  Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster (DO280)  as a prerequisite before taking this OpenShift Installation Lab Installing OpenShift on a cloud, virtual, or physical infrastructure. Red Hat OpenShift Installation Lab (DO322) teaches essential skills for installing an OpenShift cluster in a range of environments, from proof of concept to production, and how to identify customizations that may be ...
DO322OpenShiftInstallation

Install

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Install

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net