SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Konflikty

Kurzy: Konflikty

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

KONFLIKTY MEZI PODŘÍZENÝMI - jak jim předcházet, jak je řešit - a jak je využít
Březen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro manažery, kteří se chtějí naučit využívat sílu nesouhlasu a otevřené opozice , ale zároveň předcházet vzniku konfliktů mezi kolegy v týmu . A v případě, že konflikt vznikne, chtějí ho co nejlépe a co nejrychleji umět řešit a vyřešit . cíl Naučit se vidět pozitivní potenciál i v konfliktních situacích Uvědomit si, jaké prostředí a jaké manažerské nástroje slouží jako prevence konfliktů ...
KONFLIKTYMEZIPODŘÍZENÝMIpředcházetřešitvyužít

VĚDOMÁ KOMUNIKACE aneb jak zvládat emoce, konflikty - a nastavit spolupracující klima v týmu - firmě
Duben 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro vedoucí týmů, obchodníky, nákupčí, majitele firem, zkrátka pro každého, kdo chce pochopit principy a pravidla komunikace, a to především v situacích, kde se nám to obvykle nedaří – pod vlivem emocí, v konfliktu, s lidmi, kteří nám nesedí. Jak (a je vůbec možné) v takové chvíli jednat konstruktivně a srozumitelně? cíl Méně konfliktů a více dorozumění. Většina z nás má představu, že komunikace znamená mluvení a že to přece ...
VĚDOMÁKOMUNIKACEanebzvládatemocekonfliktynastavitspolupracujícíklimatýmufirmě

Konflikty a jejich zvládání
Prosinec 2022 # Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem. Zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových situací pro praxi. Zaměřuje se na pozitivní komunikaci jako účinný nástroj při jednání s lidmi, ...
Konfliktyjejichzvládání

Konflikty

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Konflikty

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net