SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Místní

Kurzy: Místní

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí a místních poplatků) jak v oblasti konstrukce obecně-závazných vyhlášek s cílem zvýšit výnos místních daní, tak v oblasti správy místních poplatků. ...
Místnídaněmožnostiobcíovlivnitvýnosdaněnemovitýchvěcímístníchpoplatkůdetailemprávnípraktickéaspektymístníchpoplatkůužíváníveřejnéhoprostranství

Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb
Únor 2023 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich dostupnost a financování MV - AK - PV-44 - 2021; Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování služeb Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb. ...
Sociálnísociálnězdravotníslužbymístníúrovnidostupnostfinancovánízjišťovánípotřeb

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
Místníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích
Duben 2023 # Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu * Upozornění na poznatky z nesprávné praxe při správě místních ...
Místnípoplatkyroce2023včetněaktuálníinformaceprojednávanénovelezákonamístníchpoplatcích

Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích
Červen 2023 # Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu * Upozornění na poznatky z nesprávné praxe při správě místních ...
Místnípoplatkyroce2023včetněaktuálníinformaceprojednávanénovelezákonamístníchpoplatcích

Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
Prosinec 2022 # Program semináře: * Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky - a to především s ohledem na změny zákona o místních poplatcích vyplývajících z posledním novel zákona (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatky za komunální odpad a další) - rozdíly mezi poplatkem ...
Kdypročvybíratmístnípoplatky

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
MístníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcestON-LINE

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
MístníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
Duben 2023 # Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu * Upozornění na poznatky z nesprávné praxe při správě místních ...
Místnípoplatkyroce2023včetněaktuálníinformaceprojednávanénovelezákonamístníchpoplatcíchON-LINE

Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
Červen 2023 # Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu * Upozornění na poznatky z nesprávné praxe při správě místních ...
Místnípoplatkyroce2023včetněaktuálníinformaceprojednávanénovelezákonamístníchpoplatcíchON-LINE

Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program semináře: * Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky - a to především s ohledem na změny zákona o místních poplatcích vyplývajících z posledním novel zákona (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatky za komunální odpad a další) - rozdíly mezi poplatkem ...
KdypročvybíratmístnípoplatkyON-LINE

Místní

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Místní

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net